توصیف مختصر
دکتر اکبر صالحی، تولد استان زنجان شهر هیدج
مرتبه علمی : دانشیار تمام وقت دانشگاه خوارزمی تهران
مدیر گروه رشته فلسفه تعلیم وتربیت  دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه خوارزمی
دارنده کارت مربیگری  درجه   سه بدنسازی و پرورش اندام از فدارسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران
همکاری با دانشگاههای شاهد وعلامه طباطبایی تهران،
 آدرس: تهران، دروزاه دولت، خیابان مفتح، ساختمان سمیه، طبقه هشتم، گروه بنیادهای آموزش وپرورش، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران
تلفن 888321311
کرج: میدان حصارک، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،گروه فلسفه تعلیم وتربیت
تلفن دانشگاه 02634579600   تلفن دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی علوم تربیتی( تکنولوژی آموزشی)
علامه طباطبایی تهران
تهران
ایران
1373
17.62
2
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
علامه طباطبایی تهران
تهران
ایران
1376
18.84
3
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
دانشگاه ازاد تهران
تهران
ایران
1376
18.88
4
دکتری تخصصی فلسفه تعلیم وتربیت
دانشگاه خوارزمی تهران( دانشگاه تربیت معلم سابق)
تهران
ایران
1385
18.70
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
عالی
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
دارنده گواهینامه درجه سه مربی گری بدنسازی وپرورش اندام از فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام جمهوری اسلامی ایران
1402
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
برنامه ریزی درسی، طراحی آموزش وبهسازی آموزش
از سال 1376
2
پست مدرنیسم وتعلیم وتربیت
از سال 1385
3
نظریه پردازان انتقادی و فلسفه تعلیم وتربیت معاصر
از سال 1390
4
اخلاق وتربیت اخلاقی
از سال 1385
5
تعلیم وتربیت اسلامی
از سال 1385
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
طرح پژوهشی ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه خوارزمی تهران
دکتر اکبر صالحی
معاونت آموزشی ودفتر نظارت وارزیابی دانشگاه خوارزمی تهران
دانشگاه خوارزمی تهران
تکمیل شده
1391
2
عنوان طرح پژوهشی:بررسی ومقایسه کیفیت آموزش وپرورش شهرستان خرمدره در سطح استاندارهای بین المللی
فریبا جلیلی (مجری) دکتر اکبر صالحی ناظر طرح
شورای تحقیقات آموزش وپرورش استان زنجان
آموزش و پرورش شهرستان خرمدره
تکمیل شده
1384
3
عنوان طرح پژوهشی:بررسی نقش شاگردمحوری در اداره امور مدرسه در ایجاد انگیزه شاگردان دوره متوسطه شهرستان خرمدره،
محمد رضا فیروزی (مجری طرح) ، دکتر اکبر صالحی (ناظر طرح)
شورای تحقیقات آموزش وپرورش استان زنجا
آموزش و پرورش شهرستان خرمدره
تکمیل شده
1385
4
ارزیابی درونی گروه فلسفه تعلیم و تربیت
اکبر صالحی
تکمیل شده
1389
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
عنوان رساله دکتری تخصصی: بررسی دیدگاه شریعتی به منظور دست یابی به پیش فرض هایی برای بومی سازی علوم تربیتی در ایران ( استاد راهنما دفاع شده 1399)
دانشجو ابراهیم خسروی (دفاع کرد)
2
شناسایی و ارزیابی شیوه های مشروعیت بخشی به گفتمان تربیت اخلاقی در کتاب هدیه آسمانی دوره ابتدایی( استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده 1399)
یونس حیدری
3
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: شناسایی وارزیابی شیوه های مشروعیت بخشی به گفتمان تربیت اخلاقی در کتب درسی دوره ابتدایی ایران( دفاع شد 29/7/99)
دانشجو یونس حیدری
4
حلیل انتقادی گفتمان فمنیستی درایران بعد از انقلاب اسلامی و پیشنهاد چارچوبی برای اموزش رسمی( استاد راهنما رساله دکتری تخصصی دفاع شده1399)
برهان رازیانی
5
بررسی دیدگاه شریعتی به منظور دست یابی به پیش فرض هایی برای بومی سازی علوم تربیتی در ایران(رساله دکتری استاد راهنما دفاع شده بهمن 99)
ابراهیم خسروی
6
تحلیل انتقادی گفتمان های تربیت شهروندی بعد از انقلاب اسلامی (رساله دکتری تخصصی استاد راهنما دفاع شده 1398)
سجاد باباخانی
7
عنوان پایان کارشناسی ارشد:تبیین نقش عاملیت آدمی در تربیت مبنتی بر دیدگاه علامه طباطبایی در زمینه آزادی و اختیار( استاد راهنما دفاع شده 1397)
دانشجو فریده حیدری ترکمانی
8
پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی و مقایسه مولفه های تربیت شهروند دموکراتیک در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با دیدگاه پراگماتیست( استاد راهنما دفاع شده 1397)
اردشیر قوی دست طالکویی
9
پایان نامه کارشناسی ارشد: تبیین برنامه درسی معنوی مبتنی بر بصیرت در دیدگاه شیخ شهاب الدین سهرودی( استاد راهنما دفاع شده 1397)
محمد رضا محمدی
10
پایان نامه کارشناسی ارشد: ترسیم اشارات تربیت شهروندی مبتنی بر فلسفه سیاسی مایکل والزر( استاد راهنما دفاع شده 1397)
رضا چمنی
11
پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ماهیت عواطف در سخنان امام صادق(ع) واستنتاج دلالتهای آن در تربیت عواطف ( استاد راهنما دفاع شده 1396)
رحیم امیدی
12
پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی چرایی قیام عاشورا ونقش آن در قصه گویی برای تربیت کودک( استاد راهنما دفاع شده 1396)
زهره عرب صالحی نصر آبادی
13
پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی فلسفه تدریس معلمی مبتنی بر نظریه انتقادی هنری ژیرو ( استاد راهنما دفاع شده 1396)
علی نقی فلاح نژاد
14
عنوان پایان نامه کارشتاسی ارشد: پدیدار نگاری تجارب زیسته آمرین به معروف ونهی از منکر در خصوص چگونگی اجرای روشهای امر وبه معروف ونهی از منکر( استاد راهنما دفاع شده 1395)
خانم مریم برداران کرمانی
15
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین سبک زندگی اخلاق مدار مبتنی بر نظریه اخلاق علامه طباطبایی (ره)( استاد راهنما دفاع شده 1395)
دانشجو جلال عوض خواه
16
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی وتبیین دیدگاه الوین پلانتینگا ودلالتهای آن در تربیت دینی( استاد راهنما دفاع شده 1394)
دانشجو فاطمه فعله قهرودی،
17
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی صنعت فرهنگی و پیامدهای آن در آموزش رسانه ای بر مبنای دیدگاه تئوری پردازان انتقادی با تاکید بر دیدگاه هورکهایمر وآدرنو( استاد راهنما دفاع شده 1393)
دانشجو عباس کریمی
18
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل تطبیقی دیدگاه های فلسفی هابرماس وجان رالز به منظور ترسیم اشارات آنها در تربیت شهروندی ،( استاد راهنما دفاع شده 1393)
دانشجو صفدر حسینی راد
19
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :تبیین فلسفه تربیتی تشبیه ها وتمثیل های قرآنی ودلالتهای آنها در تربیت اخلاقی( استاد راهنما دفاع شده 1393)
دانشجو مهدی خالقی
20
بررسی تطبیقی خاستگاه های تاریخی و فلسفی لیبرال و رادیکال و نقش آنها در تربیت زنان ایران( پایان نامه ارشد استاد راهنما دفاع شده)
ندا کثیر
21
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:تحمل پذیری در مقابل اندیشه های مخالف وکاربرد های تربیتی آن از منظر اسلام( استاد راهنما دفاع شده 1391)
دانشجو احمدرضا شاه محمدی
22
تبیین و نقدارزش شناسی نیچه ودلالتهای آن در تربیت اخلاقی( استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده 1392)
صدیقه شمس الدینی لری
23
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی جایگاه آزمایش های الهی در تربیت انسان در قرآن ونهج البلاغه( استاد راهنما دفاع شده 1388)
دانشجو بهرامعلی کرم رازی
24
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی وتحلیل عوامل وموانع تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه ،( استاد راهنما دفاع شده 1387)
دانشجو رحمیه السادات تهامی زرندی
25
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی چگونگی آموزش مفاهیم اعتقادی در کودکان از منظر آیات وروایات( استاد راهنما دفاع شده 1387)
دانشجو عطا محمد شهرکی
26
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ومقایسه انسان شناسی اسلامی ووجودگرا ودلالتهای تربیتی آنها( استاد راهنما دفاع شده 1387)
دانشجو زهرا مهرابیان
27
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :تبیین تعلیم وتربیت اسلامی از منظر علامه طباطبایی با تاکید بر هدفها وروشهای تربیتی( استاد راهنما دفاع شده 1387)
دانشجومصطفی یار احمدی
28
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :بررسی تطبیقی مفهوم علاقه اجتماعی در نظریه آدلر وصله رحم در متون اسلامی ( استاد راهنما) تاریخ دفاع آذر87
دانشجو آذر آزادی
29
ادراک دانش آموزان متوسطه از مسئولیت شهروندی با تاملی بر برنامه درسی پنهان
فاطمه تیرانداز
30
ادراک معلمان از اخلاق شهروندی باتاکیدبرمسئولیت شهروندی: با تاملی بر برنامه درسی پنهان مسئولیت شهروندی
فاطمه تیرانداز
31
تحلیل- گفتمان انتقادی-خصوصی سازی آموزش و پرورش- انقلاب اسلامی
کبری احمدوند
32
ساخت شکنی مولفه های کلاس درس معکوس با توجه به اندیشه ژاک ...
پرویز بیات
33
تحلیل مبانی فلسفی طرح کرامت با نگاهی به تجارب زیسته ی معلمان دوره ابتدایی شهرستان دیواندره از اجرای این طرح
سیداحمد سلیمی
34
شیوه های مشروعیت بخشی به تربیت سیاسی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم متوسطه
فاطمه سهرابی
35
بررسی دیدگاه شریعتی به منظور دست یابی به پیش فرض هایی برای بومی سازی علوم تربیتی در ایران
ابراهیم خسروی
36
نقادی وضعیت آموزش عالی در ایران با تاکید برکلاس درس رهایی بخش
علی اقبالی
37
تحلیل مولفه های آموزش صلح در گفتمان های حاکم بر تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ایران بعد از انقلات اسلامی به منظور ارائه مدل مفهومی آموزش صلح
خاطره ولی خانی
38
حلیل انتقادی گفتمان فمنیستی درایران بعد از انقلاب اسلامی و پیشنهاد چارچوبی برای اموزش رسمی
برهان رازیانی
39
شناسایی و ارزیابی شیوه های مشروعیت بخشی به گفتمان تربیت اخلاقی در کتاب هدیه آسمانی دوره ابتدایی
یونس حیدری
40
طراحی الگوی مفهومی اخلاق باور مبتنی بر بایسته های معرفت شناسی اخلاق باور در دیدگاه آیت ا... جوادی آملی
علی اقایی
41
بررسی تطبیقی خاستگاه های تاریخی و فلسفی لیبرال و رادیکال و نقش آنها در تربیت زنان ایران
ندا کثیر
42
تحلیل انتقادی گفتمان های تربیت شهروندی بعد از انقلاب اسلامی
سجاد باباخانی
43
شیوه های مشروعیت بخشی به تربیت سیاسی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم متوسطه(استاد راهنما پایان نامه ارشد در حال راهنمایی)
فاطمه سهرابی
44
نقادی وضعیت آموزش عالی در ایران با تاکید برکلاس درس رهایی بخش( رساله دکتری استاد راهنما در حال راهنمایی)
علی اقبالی
45
تحلیل مبانی فلسفی طرح کرامت با نگاهی به تجارب زیسته ی معلمان دوره ابتدایی شهرستان دیواندره از اجرای این طرح(استاد راهنما پایان نامه ارشد در حال راهنمایی)
سیداحمد سلیمی
46
طراحی الگوی مفهومی اخلاق باور مبتنی بر بایسته های معرفت شناسی اخلاق باور در دیدگاه آیت ا... جوادی آملی( رساله دکتری تخصصی راهنمای اول)
علی اقایی( در حال راهنمایی)
47
تبیین نقش عاملیت آدمی در تربیت مبنتی بر دیدگاه علامه طباطبایی در زمینه آزادی و اختیار
فریده حیدری ترکمانی
48
تحلیل مولفه های تربیت شهروندی در اسناد تحولی آموزش و پرورش و مقایسه آن با مولفه های تربیت شهروندی دموکراتیک در دیدگاه پراگماتیسم
اردشیر قویدست طالکویی
49
تبیین برنامه درسی معنوی مبتنی بر بصیرت درآرای سهروردی
محمدرضا محمدی
50
تبیین برنامه درسی معنوی بر بصیرت در آرای سهروردی
محمدرضا محمدی
51
تبیین فلسفه سیاسی مایکل والزر و ترسیم اشارات آن در تربیت شهروندی
رضا چمنی
52
بررسی چرایی قیام عاشورا و دلالت های آن با تاکید برقصه گویی برای تربیت کودک
زهره عرب صالحی نصرابادی
53
بررسی ماهیت عواطف در سخنان امام صادق علیه السلام و استخراج دلالت های آن در تربیت عاطفی
رحیم امیدی
54
بررسی ماهیت عواطف درسخنان امام صادق(ع)و استخراج دلالت های آن در تربیت عاطفی
رحیم امیدی
55
بررسی فلسفه تدریس معلمی ، بر مبنای دیدگاه انتقادی هنر ژیرو
علی نقی فلاح نژاد
56
تبیین سبک زندگی اخلاق مدار مبتنی بر دیدگاه اخلاق علامه طباطبایی
جلال عوض خواه
57
بررسی دیدگاه مذهبی الوین پلانتینگا واستخراچ دلالتهای تربیتی آن
فاطمه فعله قهرودی
58
بررسی تجارب زیسته عامران به معروف و نهی از منکر ، تحلیل و ارزیابی آن با روش های انمر به معروف و نهی از منکر در سیره ائمه اطهار ع
مریم برادران کرمانی
59
تحلیل تطبیقی دیدگاههای فلسفی هبر ماس و جان رالز به منظور ترسیم اشارات آنها برای تربیت شهروندی
صفدر حسینی راد
60
بررسی صنعت فرهنگی شده و پیامدهای آن در آموزش رسانه ای بر مبنای دیدگاه تئوری پردازان انتقادی با تاکید بر دیدگاه هورکهایمر و آدرنو
عباس کریمی
61
فلسفه تربیتی تشبیه ها و تمثیل ها در قرآن کریم و دلالت های آنها در تربیت اخلاقی
مهدی خالقی
62
تبیین و نقدارزش شناسی نیچه ودلالتهای آن در تربیت اخلاقی
صدیقه شمس الدینی
63
شناسایی و ارزیابی شیوه های مشروعیت بخشی به گفتمان تربیت اخلاقی در کتاب هدیه آسمانی دوره ابتدایی(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
یونس حیدری
64
حلیل انتقادی گفتمان فمنیستی درایران بعد از انقلاب اسلامی و پیشنهاد چارچوبی برای اموزش رسمی(رساله دکتری استاد راهنما دفاع شده)
برهان رازیانی
65
طراحی الگوی مفهومی اخلاق باور مبتنی بر بایسته های معرفت شناسی اخلاق باور در دیدگاه آیت ا... جوادی آملی ( رساله دکتری استاد راهنما در حال راهنمایی)
علی اقایی
66
تبیین نقش عاملیت آدمی در تربیت مبنتی بر دیدگاه علامه طباطبایی در زمینه آزادی و اختیار(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
فریده حیدری ترکمانی
67
تحلیل مولفه های تربیت شهروندی در اسناد تحولی آموزش و پرورش و مقایسه آن با مولفه های تربیت شهروندی دموکراتیک در دیدگاه پراگماتیسم(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
اردشیر قویدست طالکویی
68
تبیین فلسفه سیاسی مایکل والزر و ترسیم اشارات آن در تربیت شهروندی(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
رضا چمنی
69
تبیین برنامه درسی معنوی بر بصیرت در آرای سهروردی(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
محمدرضا محمدی
70
بررسی چرایی قیام عاشورا و دلالت های آن با تاکید برقصه گویی برای تربیت کودک(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
زهره عرب صالحی نصرابادی
71
بررسی ماهیت عواطف درسخنان امام صادق(ع)و استخراج دلالت های آن در تربیت عاطفی(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
رحیم امیدی
72
بررسی فلسفه تدریس معلمی ، بر مبنای دیدگاه انتقادی هنر ژیرو(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
علی نقی فلاح نژاد
73
تبیین سبک زندگی اخلاق مدار مبتنی بر دیدگاه اخلاق علامه طباطبایی(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
جلال عوض خواه
74
بررسی تجارب زیسته عامران به معروف و نهی از منکر ، تحلیل و ارزیابی آن با روش های انمر به معروف و نهی از منکر در سیره ائمه اطهار ع(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
مریم برادران کرمانی
75
بررسی دیدگاه مذهبی الوین پلانتینگا واستخراچ دلالتهای تربیتی آن(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
فاطمه فعله قهرودی
76
تحلیل تطبیقی دیدگاههای فلسفی هبر ماس و جان رالز به منظور ترسیم اشارات آنها برای تربیت شهروندی(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
صفدر حسینی راد
77
بررسی صنعت فرهنگی شده و پیامدهای آن در آموزش رسانه ای بر مبنای دیدگاه تئوری پردازان انتقادی با تاکید بر دیدگاه هورکهایمر و آدرنو(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
عباس کریمی
78
فلسفه تربیتی تشبیه ها و تمثیل ها در قرآن کریم و دلالت های آنها در تربیت اخلاقی(استاد راهنما پایان نامه ارشد دفاع شده)
مهدی خالقی
79
تحلیل تطبیقی فلسفه اخلاق نل نادینگز و مرتضی مطهری ودلالت های آن در تربیت اخلاقی
زهرا دادی الغار
80
تحمل پذیری در مقابل اندیشه مخالف و کاربردهای تربیتی ان از منظر اسلام
احمدرضا شاه محمدی
81
طراحی الگوی مفهومی اخلاق باور مبتنی بر بایسته های معرفت شناسی اخلاق باور در دیدگاه آیت ا... جوادی آملی( رساله دکتری تخصصی راهنمای اول تحت راهنمایی)
علی اقایی
82
تحلیل مولفه های آموزش صلح در گفتمان های حاکم بر تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ایران بعد از انقلات اسلامی به منظور ارائه مدل مفهومی آموزش صلح( رساله دکتری استاد راهنما در حال راهنمایی)
خاطره ولی خانی
83
ساخت شکنی مولفه های کلاس درس معکوس با توجه به اندیشه ژاک ...( رساله دکتری استاد راهنمای دوم در حال راهنمایی)
پرویز بیات
84
ادراک دانش آموزان متوسطه از مسئولیت پذیری شهروندی با تاملی بر برنامه درسی پنهان
فاطمه تیرانداز
85
تبین استلزام های شکل گیری باوردرانسان ازدیدگاه علامه طباطبایی وتبیین اشارات آن درتعلیم وتربیت
امین علمی
86
تبیین فلسفه تدریس مشارکتی با نگاهی به ادراک مدرسان مجرب با رویکرد پدیدارشناسانه
امین علمی
87
ادراک دانش اموزان متوسطه از مسئولیت پذیری شهروندی باتاملی بر برنامه درسی پنهان
فاطمه تیرانداز
88
تحلیل مولفه های آموزش صلح در گفتمان های حاکم بر تعلیم و تربیت رسمی عمومی ایران بعد از انقلات اسلامی به منظور ارائه مدل مفهومی آموزش صلح
خاطره ولی خانی
89
تبارشناسی نظام تربیت معلم ایران اززمان تاسیس دارالفنون تا تاسیس دانشگاه فرهنگیان
علیرضا صادقی
90
محدویت های عاملیت آدمی با توجه به مفهوم بداء در آموزه های اسلامی واشارات آن بر تربیت دینی
حسن باقری
91
تبیین الگوی آموزش تفکر انتقادی پائول_ الدر به منظور ارائه چارچوبی برای آموزش ارزش ها
صاحبه حبیبی
92
بررسی روایت های معلمان دانش آموزان با نیازهای ویژه در خصوص ماهیت آموزش با رویکرد اخلاق مراقبتی
مریم سهرابی
93
عنوان رساله دکتری تخصصی :طراحی الگوی مفهومی آموزش اخلاق باور مبتنی بربایسته های معرفت شناسی اخلاق باور در دیدگاه جوادی آملی.( استاد راهنمای اول)
دانشجو علی آقایی (در حال راهنمایی)
94
عنوان رساله دکتری تخصصی: تبیین مبانی فلسفی تربیت در سخنان امام علی (ع) به منظور طراحی الگوی برای تربیت،( استاد راهنما دوم)
دانشجو دکتری عباس چراغ چشم( در حال راهنمایی)
95
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:شیوه‌های مشروعیت بخشی به تربیت سیاسی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره دوم متوسطه( استاد راهنما)
فاطمه سهرابی ( تحت راهنمایی)
96
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:تحلیل مبانی فلسفی طرح کرامت با نگاهی به تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی شهرستان دیواندره از اجرای طرح مهارتهای زندگی اسلامی( استاد راهنما)
سید احمد سلیمی ( تحت راهنمایی)
97
عنوان رساله دکتری تخصصی:ساخت شکنی مولفه‌های کلاس معکوس با توجه به اندیشه های ژاک دریدا ( استاد راهنمای دوم)
پرویز بیات ( راهنمای دوم رساله) تحت راهنمایی
98
عنوان رساله دکتری تخصصی تحليل مولفه هاي آموزش صلح در گفتمان هاي حاكم بر تعليم و تربيت رسمي و عمومي ايران بعد از انقلات اسلامي به منظور ارائه مدل مفهومي آموزش صلح (استاد راهنما)
دانشجوی دکتری تخصصی : خاطره ولی خانی
99
عنوان رساله دکتری تخصصی :نقادی وضعیت آموزش عالی در ایران با تاکید بر کلاس درس رهایی بخش( استاد راهنما)
دانشجو : علی اقبالی ( در حال راهنمایی)
داوری در کنفرانس‌ها
#
عناوین کنفرانس‌ها
تاریخ همکارى و توضیحات
1
داور مقالات علمی کنفراس بین اللمللی و عضو کمیته علمی کنفراس بین اللملی تحقیقات تربیتی کشور قبرس از سال 2013 تاکنون
از 2013 میلادی تاکنون
2
داوری مقالات علمی کنفرانس بین اللمللی و عضو کمیته علمی در کنفراس نوآوری، زبان وتعلیم وتربیت کشور تایلند از 2011 تاکنون
از 2011 میلادی
3
داوری مقالات علمی همایش انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران و عضو کمیته علمی همایش های انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران از همایش دوم به بعد
از سال 1390 تاکنون
4
داوری مقالات علمی دو مین سیمنار بین المللی تفکر اسلامی کشور مالزی و همکاری و عضو یت در موسسه بین المللی اندیشه اسلامی کشور مالزی
از سال 2009 میلادی
گزارش های علمی - تخصصی
#
عنوان گزارش
موضوع گزارش
مولف
همکاران
تاریخ ارایه
سازمان سفارش دهنده
1
گزارش سفر به به دانشگاه تکنولوژی مارا کشور مالزی
کیفیت دانشگاه ونحوی تجربه برگزاری کنفرانس های بین اللمللی
دکتر اکبر صالحی
98/9/25
دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
داوری مقالات علمی پژوهشی دو فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
از سال 1386 تاکنون
2
داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت اسلامی
از سال 1390 تاکنون
3
داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه نهج البلاغه
از سال 1391 تاکنون
4
داوری مقالات علمی پژوهشی پژوهشنامه مبانی تعلیم وتربیت مشهد
از سال 1391 تاکنون
5
داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات برنامه درسی نظر وعمل
از سال 1392
6
داوری مقالات علمی ترویجی فصلنامه علمی ترویجی اخلاق مرکز مطالعات اسلامی اصفهان
از سال 1390 تاکنون
7
داوری مقالات علمی پژوهشی دو فصلنامه فلسفه تعلیم وتربیت انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران
از سال 1398
8
داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه مسائل کاربردی در تعلیم وتربیت اسلامی
از سال 1396 تاکنون
دروس ترم جاری
727 - تربیت در قرآن - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
728 - نظریه های یادگیری و روش های تدریس - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
720 - مکاتب فلسفی و آراء تربیتی 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
701 - نظریات تربیتی ائمه اطهار - روز: پنج شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
701 - نظریات تربیتی ائمه اطهار - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
703 - تربیت درنهج البلاغه - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
703 - تربیت درنهج البلاغه - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
617 - مبانی روان شناسی اسلامی1(علم شناسی) - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
741 - تعلیم و تربیت اسلامی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
741 - تعلیم و تربیت اسلامی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
703 - تربیت درنهج البلاغه - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
263 - آموزه های تربیتی آیات قرآن - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
254 - مبانی و اصول تعلیم و تربیت - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
260 - آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30