توصیف مختصر

توضیحات استاد

دکتر امیر صفاری مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته زمین شناسی و مقطع دکتری را در رشته جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی گذرانده است. زمینه های مورد علاقه وی در حوزه ژئومورفولوژی شهری و مخاطرات ژئومورفولوژیک و همچنین حوزه های مربوط به ژئومورفولوژی کارست و کواترنری می باشد.
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی ژیومورفولوژی
دانشگاه تهران
1387/06/27
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
متوسط
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی های شهری
2
مخاطرات ژئومورفولوژیک
3
ژئومورفولوژی کارست
4
ژئومورفولوژی کواترنری
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تحلیل و ارزیابی آسیب‌پذیری لغزشی در پهنه‌های کوهستانی کلان شهرتهران با استفاده از تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در سیستم اطلاعات جغرافیایی
امیر صفاری
قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1392
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
شناسایی و تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم با تاکید بر پارامترهای ژئومورفولوژزیکی در شهرستان کازرون
خدیجه صمیمی پور
2
پهنه بندی پتانسیل های سیل خیزی در حوضه آبریز بالغلو چای(بالخی)
ابراهیم بهشتی جاوید
3
ارزیابی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین جهت توسعه فیزیکی شهر دیواندره با استفاده از مدل منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHPدر محیطGIS
هاشم حسینی
4
ارزیابی مخاطرات ژئومورفولوژیکی (با تاکید بر سیلاب و زمین لغزش)در محیط سیستم اطلاعات جغرافیاییGISمطالعه موردی شهرستان شیروان
صغری غلامی
5
بررسی قابلیت ها و محدودیت های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر مصیری(شهرستان رستم،استان فارس)
حمیده دهقان
6
پهنه بندی ژئومورفولوژیکی اکوتوریسم شهرستان شیراز با استفاده از مدل فازی
سیده مریم شریفی مهارلوئی
7
شناسایی و پهنه بندی مخاطرات دامنه ای محور ارتباطی مریوان-سنندج با استفاده از منطق فازی
ارش اخدر
8
طبقه بندی الگوی رودخانه‌ای بر اساس روش راسگن مطالعه موردی: رودخانه نعمت آباد استان همدان
سمیه بابائی زاده
9
پهنه‌بندی اکو‌توریسم استان زنجان با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژی
لیلا جمشیدی
10
پهنه‌بندی خطر حرکات لغزشی با استفاده از منطق فازی مطالعه موردی: محور حمیل- سرابله، استان ایلام
ستار طهماسبی
11
پهنه‌بندی و برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل‌های خانواده USLE ، مطالعه موردی: حوزه آبخیز خامسان استان کردستان
پروانه مجیدی
12
برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از روش‌های MPSIAC و FUZZY ، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره‌تپه ایزدخواست استان فارس
محمدرضا نوروزی
13
پهنه‌بندی سیل‌خیزی و سیل‌گیری حوزه خیاوچای شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از منطق فازی
طاهر همتی جابلو
14
ارزیابی عوامل ژئومور فولوژیکی بر توسعه شهری بابلسر
زینب محمدقلی پورروشن
15
ارزیابی فعالیت های زمین ساختی حوضه باد آورد نور آباد لرستان با استفاده از شاخص های ژئومورفیک
مونا ولدی
16
پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل( ل-ای-ام) در حوضه لاجیم رود
اسمعیل قیومی
17
ارزیابی ژئومورفولوژیکی ساماندهی مسیل های شهری مورد مسیل کن تهران
بهاره رستمی
18
مدل سازی ژئومورفولوژیکی احداث پل ها درمسیل های شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)
اسماعیل نجفی
19
برآورد و ارزیابی روانآب‌های سطحی در حوضه‌های آبریز شهری، مطالعه موردی: منطقه 22 کلان‌شهرتهران
مهدخت بهرامی حصاری
20
شناسایی و تحلیل منابع محلی تولید گرد و غبار در استان قم در راستای مدیریت محیطی و کاهش مخاطرات
غلامعلی اناری بیدگلی
21
مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی منابع آب زیرزمینی در کارست‌های گچی منطقه آسماری جنوب‌ شرق مسجد سلیمان
زکیه محمدی
22
طبقه بندی کلان واحدهای مورفوکلیماتیک ایران
محمد مهدی کاظمی
23
بررسی و برآورد مخاطرات ناشی از سیلاب در حوضه های دربند، گلابدره و سعدآباد کلان شهر تهران
زهرا صدیقی فر
24
پهنه بندی خطر و آسیب پذیری ناشی از فرونشست دشت قزوین
سپیده رستمی
25
بررسی و شبیه سازی میزان رواناب و رسوب دراقلیم نیمه خشک ایران، مطالعه موردی: حوضه آبریز حبله رود
علی رضا حبیبی
26
نسبی گرایی در ژئومورفولوژی شهری مطالعه موردی: منطقه شهری اهواز
27
تحلیل هیدروژئومورفولوژیک توده کارستی خورین با تاکید بر پتانسیل منابع آب
ساسان زنگنه تبار
28
شناسایی و تحلیل فروچاله های کارستی با تاکید بر ویژگی های مورفومتریک، مطالعه موردی دشت کرمانشاه
زهرا حیدری
29
تحلیل فضایی و تعیین پهنه های دارای پتانسیل خطر فرونشست در دشت کرج – شهریار
فرهاد جعفری
30
تحلیل نقش زمین گردشگری در برنامه ریزی مقاصد گردشگری منطقه الموت قزوین
محمد طاهرخانی
31
تحلیل قابلیت ها ومحدودیت های ژئومورفولوژیکی استان هرمزگان دراستراتژی دفاعی (مطالعه موردی: پس کرانه بندرعباس تا کوهستک)
مرادعلی شفقی مولان
32
مدل سازی جریان پایه با استفاده از پارامترهای ژئوموفولوژیکی در حوضه کرخه
رحیم کاظمی
33
بازسازی مورفوژنتیک پادگانه های دره هراز و تاثیرات آنتروپوژنیک آن (از پلور تا دره نور)
طیبه احمدی
34
امکان سنجی توسعه شهری زنجان بر اساس معیارهای ژئومورفولوژیکی
نرگس خداکرمی
35
ارزیابی آسیب پذیری آلودگی آب های کارستی با استفاده از مدل COP و PAPRIKA در توده کارستی خورین استان کرمانشاه
تینا پی سوزی
36
ارائه یک مدل تلفیقی برای ارزیابی قابلیت های ژئو توریسمی در شهرستان کرمانشاه
شیوا خسروی نازلیانی
37
ارزیابی و پهنه بندی میزان آسیب پذیری در اثر مخاطره زمین لرزه در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه
سمانه رجبی
38
تحلیل تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفیک بر استقرارهای باستانی دشت شوشان غربی
رضا معتمد
39
اثرات ژئومورفولوژی کارست بر ویژگی های منابع آب کارستی در قلمرو تاقدیس های گرین و کبیر کوه
رامین حاتمی فرد
40
تحلیل رفتارهیدروژئومورفولوژیکی حوضه آبریز قره سو گرگانرود متاثر ازتغییرات کاربری - پوشش زمین
عباسعلی نوری
41
تحلیل سیستمی متغیرهای موثر در مورفولوژی و توسعه خندق ها و مخاطرات ناشی از آن در حوضه مهران لامرد استان فارس
مهدی احمدی
42
تبیین مخاطرات لرزه ای دامنه های جنوبی البرز مرکزی بر اساس شاخص های ژئومورفولوژیکی
پریوش کرمی
43
بررسی تطبیقی ژئوسایت های گردشگری شهرستان دامغان با استفاده از مدل های ارزیابی چند معیاره
زهرا مطلبی نژاد
44
ارزیابی ملاحظات ژئومورفولوژیکی رود دره دلمبر کرج با تاکید بر سیلاب
زهرا اسدپور
45
بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه کارون ومخاطرات ناشی از آن از بند قیر تا خرمشهر
حمید علی پوردزفولی اصل
46
تحلیل و ارزیابی مخاطرات محیطی و ژئومورفولوژیکی جاده های برون شهری از نظر ایمنی و سلامت (مطالعه موردی آزاد راه تبریز-زنجان)
صالح حیدریان
47
تحلیل رخداد و پیامدهای ژئومورفولوژیکی سیلابهای کاتاستروفیک- مطالعه موردی سیلاب سال 96 رودخانه گادر در زیر حوضه دریاچه ارومیه
موسی عباسی
48
تحلیل چیدمان ژئوسیناپس های آبی جهت کنترل سیلاب های منطقه دهلران
مونا ولدی
49
تبیین و تدوین الگوی مدیریت ژئوتوریسم قلمروهای بیابانی ایران، مطالعه موردی شهرستان طبس
سعید رحیمی هرابادی
50
ارزیابی مدل های استخراج پهنه های سیلابی مبتنی بر ژئومورفولوژی مناطق خشک با هدف انتخاب مدل بهینه، مطالعه موردی: حوضه رودخانه قمرود
سمانه ریاهی
51
مدل سازی و تحلیل دینامیک تپه های ماسه ای منطقه اردستان
مهدی یزدان پناه
52
تحلیل شرایط بازیابی ژئومورفولوژیک رودخانه جاجرود در بازه سد لتیان تا سد ماملو
راهله خسروی
53
ارزیابی و برآورد میزان فرسایش خاک در حوضه آبخیز حسنجون طالقان
حبیب خسروی
54
تحلیل شواهد ژئومورفیک به منظورشناسایی گسل های پنهان در شرق استان کرمانشاه
فاطمه رحمتی پور
55
تحلیل اثر تغییرات لندفرم های رسوبی بر منشأ توفان های ریزگردی گستره تهران
نرجس صراطی
56
تحلیل یکپارچگی اکوژئومورفیک کریدور رودخانه‌ای کن در کلان‌شهر تهران
امیر الهیاری
57
تحلیل فضائی تاب آوری آبخوان دشت مشهد بر اساس ویژگیهای هیدروژئومورفیک
وجیهه قلی زاده
58
ارزیابی ریسک سیلاب در حوضه رودخانه چشمه کیله تنکابن
سارا محمدی عیسی اباد
59
تحلیلی بر استاندارد سازی نمادها در نقشه های ژئومورفولوژی مطالعه موردی : استان تهران
نفیسه طالبی
60
ارزیابی پتانسیل ژئوتوریسم و نقش آن در برنامه آمایش ولایت کابل (افغانستان)
نوراحمد احمدی
61
تحلیل آسیب پذیری ناشی از آب گرفتگی بارشهای رگباری در شبکه آب های سطحی منطقه 14 استان تهران
مجید نقدی
62
تحلیل چیدمان ژئوسینابس‌های آبی جهت کنترل سیلاب‌های منطقه دهلران
مونا ولدی
63
تحلیل و مدیریت مخاطره سیلاب‌های شهری با رویکرد ژئومرفولوژی (کلانشهر کرج)
شهرام وارسته کاشانی
64
ارزیابی شاخص پتانسیل ژئومورفولوژی آنتروپیک در منطقه دورود
فاطمه فرنیا
65
تحلیل و مدیریت مخاطره سیلاب های شهری با رویکرد ژئومورفولوژی (کلانشهر کرج)
شهرام وارسته کاشانی
66
مطالعه تطبیقی تغییرات الگوی مکانی ریزگردهای استان تهران و لندفرم ها در بازه سال های 2019- 2000
نرجس صراطی
67
تحلیل آسیب پذیری ناشی از آب گرفتگی بارشهای رگباری در شبکه آب های سطحی منطقه 14شهر تهران
مجید نقدی
68
تدوین مدل مفهومی امنیت مرز با تاکید بر پارامترهای ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی : مرزهای استان کردستان)
مهدی صفری نامیوندی
69
ارزیابی قابلیت های ژئومورفوتوریستی منطقه شهداد در استان کرمان
فاطمه یادگاری
70
تهدیدات امنیتی ناشی از پیامدهای زیست محیطی انتقال آب در استان خوزستان شهرستان اهواز
سیدشمس الله محسنی
71
واکاوی روند تخریب سرزمین در جنگل های هیرکانی استان مازندران
الهه لطفی
دروس ترم جاری
833 - ژئومورفولوژی کواترنری ایران - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
110 - ژئومورفولوژی و نهشته های سطح زمین - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
042 - هیدروژئومورفورلوژی کارست - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
114 - ژئودایورسیتی در مدیریت ژئوتوریسم - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
095 - پیش بینی و هشدار مخاطرات زلزله - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
110 - ژئومورفولوژی و نهشته های سطح زمین - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
112 - زمین شناسی عمومی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
115 - تغییرات محیطی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
108 - ژئومورفولوژی ایران(1) - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
106 - اشکال کارستی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
108 - ژئومورفولوژی ایران(1) - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30