توصیف مختصر

توضیحات استاد

Ø    دکتری: ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی؛ دانشگاه تربیت مدرس.

Ø    کارشناسی ارشد: جغرافیای طبیعی ؛ دانشگاه تربیت مدرس.

Ø    کارشناسی: جغرافیای طبیعی؛ دانشگاه حکیم سبزواری.
 

طرح درس: 

هیدرولوژی کاربردی

- کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی 

-
 ژئومورفولوژی رودخانه ای

بیوگرافی

مقالات و کتب

آزمایشگاه ها


سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی ژیومورفولوژی
دانشگاه تربیت مدرس
1391/02/03
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
طرح ابادانی وپیشرفت شهرستان چالدران بر اساس رویکرد معاش پایدار
مجتبی جاودان, پرویز ضیائیان فیروزابادی, احمد زنگانه, علی احمدآبادی, فرزانه ساسانپور, محمد جلال زاده , نرگس رهنما, خبات قادری, الهام امیر حاجیل
تکمیل شده
1397
2
Chaldoran Region Planning and Development Plan Based on Sustainable Livelihoods Approach
Mojtaba Javdan, Parviz Zeaieanfirouzabadi, AHMAD ZANGANH, Ali Ahmadabadi, FARZANH SASANPOUR, mohamad jalalzadeh, narges rahnama, khabat ghaderi, elham amirhajiluo, hojat azimi, morteza adib
تکمیل شده
2018
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ارزیابی و پهنه بندی میزان آسیب‌پذیری در اثر مخاطره زمین لرزه در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه
سمانه رجبی
2
شناسايي و تحليل لندفرم هاي يخچالي و تغييرات برف مرز در اشترانكوه
محمد فتح اله زاده
3
شناسايي و تحليل مورفومتري سيرك هاي يخچالي زردكوه
واردوهی سرکیسیان
4
ارزيابي بيابان زايي در حاشيه دشت كوير با رهيافت IMDPA (نمونه موردي شهرستان بردسكن)
زهره تیموری
5
طبقه‌بندي لندفرم ها با تاكيد بر شاخص هاي مورفومتري در حوضه آبريز گلرود بروجرد
رضا یعقوبی فرد
6
بررسی اثرات عملیات آبخیزداری بر خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز عنبران چای
پرستو غفورپورعنبران
7
شناسايي و تحليل واحدهاي رفتارهيدرولوژيك (HRU) با استفاده از روش کینروس درحوضه آبريز اردبيل
محسن پوربشیر هیر
8
شناسایی و تحلیل واحدهای رفتارهیدرولوژیک (HRU) با استفاده از روش AGWA درحوضه آبریز اردبیل
محسن پوربشیرهیر
9
احیائ و بازسازی رودخانه های شهری با رویکرد کاهش مخاطرات طبیعی، مطالعه موردی: رودخانه کن تهران
نگار حاجیلی
10
تحلیل تاثیر کاربری زمین بر میزان فرسایش خاک و رسوب ورودی به سدهای استان کرمانشاه
سمیه موسویان
11
شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز کمایستان سبزوار با استفاده از مدل نیمه توزیعی سوات(SWAT)
مریم آل محمد
12
تحلیل تاثیر کاربری اراضی در میزان فرسایش و تولید رسوب حوضه آبخیز سد طالقان
وحید سالاروند
13
ارزیابی تنوع زمین ریخت شناسی در راستای آمایش سرزمین استان البرز
معصومه هداوند
14
مدل سازی هیدروژئومورفولوژیک سیلاب شهری ( مطالعه موردی ، رودخانه چشمه کیله تنکابن )
مسعود رجائی
15
ارزیابی آسیب پذیری آلودگی آب های کارستی با استفاده از مدل COP و PAPRIKA در توده کارستی خورین استان کرمانشاه
تینا پی سوزی
16
ارائه یک مدل تلفیقی برای ارزیابی قابلیت های ژئو توریسمی در شهرستان کرمانشاه
شیوا خسروی نازلیانی
17
مدلسازی و تحلیل آسیب پذیری ناشی از فرونشست زمین در دشت جنوب غربی تهران
فاطمه عمادالدین
18
شناسایی و تحلیل فضایی لندفرم های بستر خلیج فارس در مصب رودخانه بهمن شیر
صابر مفاخری باشماق
19
مدل سازی و تحلیل دینامیک تپه های ماسه ای منطقه اردستان
مهدی یزدان پناه
20
تحلیل اثر پوشش گیاهی بر فرسایش کناره ای رودخانه جاجرود
مریم سلمانی
21
تحلیل ارتباط نشست موضعی زمین با قنات های شهری (مطالعه موردی: منطقه 20شهرداری تهران)
زهره فردوسی
22
ارزیابی اثرات توسعه شهری بر کیفیت ژئومورفولوژی رودخانه وردآورد
نگار میرزایی
23
ارزیابی و تحلیل هیدرومورفولوژیک رودخانه کرج با رویکرد ساماندهی از بیلقان تا پل راه آهن
پرستو غفورپورعنبران
24
تحلیل فضائی تاب آوری آبخوان دشت مشهد بر اساس ویژگیهای هیدروژئومورفیک
وجیهه قلی زاده
25
تحلیل فضایی تاب آوری منطقه 20 شهرداری تهران در برابر مخاطره زلزله
عاطفه صفایی میاندشتی
26
طبقه بندی بدلندهای شمال خاوری گرمسار براساس ویژگی های مورفومتریک
احمد کریمی
27
تحلیل آسیب پذیری فضایی ناشی از زلزله در شهرستان میانه
فاطمه رضوی آقکند
28
تحلیل آنترووژنیک ناتعادلی های ژئومورفیک رودخانه کردان در استان البرز
عیسی مرادی
29
تحلیل آسیب پذیری ناشی از آب گرفتگی بارشهای رگباری در شبکه آب های سطحی منطقه 14 استان تهران
مجید نقدی
دروس ترم جاری
035 - سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
056 - تکنیک ها و تحلیل های آمار فضایی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
037 - تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
040 - ژئومورفولوژی کمی رودخانه ای - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
056 - تکنیک ها و تحلیل های آمار فضایی - روز: سه شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
037 - تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
040 - ژئومورفولوژی کمی رودخانه ای - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
106 - جغرافیای زیستی - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
096 - هیدرولوژی - روز: دو شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30