توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی عمران
فردوسی
مشهد
ایران
1380
2
ارشد مدیریت مالی
شهید بهشتی
تهران
ایران
1384
3
دکترای مدیریت مالی
شهید بهشتی
تهران
ایران
1392
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مدیریت سبد سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مدیریت سرمایه گذاری
2
مهندسی مالی و ابزارهای مشتقه
3
مدیریت ریسک
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
مدل سازی پویای صندوق شاخصی با استفاده از الگوریتم هیبریدی تبرید شبیه سازی شده و بهینه سازی تجمعی ذرات
شهاب الدین ادیب مهر
2
بهینه سازی سبد سهام به شیوه فازی و با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی نا خودآگاه
سیدمازیار دلیران
3
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از املاک ومستغلات
محمد تقی زاده کمارعلیا
4
معاملات سرمایه گذاران حقیقی ونقد شوندگی سهام
محمد اسدنژاد
5
اندازه گیری ارزش دارایی های نامشهود
پوریا یاسینی
6
تاثیر ریسک و رقابت بر سود آوری نظام بانکی
شکیبا پورمقدم
7
بررسی مدل پویای بازده سهام رشدی وارزشی با استفاده از سری های زمانی
مریم علیزاده
8
بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت بر شاخص بازار سهام
رویا مرادی
9
بررسی اثر فرا اعتمادی مدیران و عدم قطعیت تورم بر سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حمیدرضا عباسی
10
نقش متغیرهای کلان اقتصادی در سود آوری استراتژی مومنتوم
حسین کریمیان
11
طراحی وتوسعه سیستم پشتیبان تصمیم استنتاج فازی برای انتخاب سهام بر اساس تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
محمد محققی
12
پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنل بهینه شده،با الگوریتم گرگ خاکستری
توحید قلیزاده سالطه
13
بررسی رفتارتوده وار وریسک(نوسان پذیری) بیش ازاندازه دربورس اوراق بهادارتهران،تحلیل بخشی
صادق درستی
14
بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار بر ارزش گذاری بیش از حد سهام وریسک سقوط قیمت سهام
افسانه حوشیاری
15
استفاده از روابط شرطی و غیر خطی برای بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر نسبت قیمت به در آمد هر سهم
محمد جعفری
16
تاثیرنرخ ارز بر سرمایه گذاری شرکت ها در دارایی های ثابت
علی اصغر وکیل زاده
17
بررسی تاثیر توهم کنترل مدیران برحساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده ساختار حاکمیتی شرکتی
معصومه گل نظری
18
بررسی اثر پول برد بر بازده سهام
مونا پوراسمعیل جهانگردکسمائی
19
سیاست تقسیم سود،ساختارمالکیت،مالکیت خصوصی،مالکیت دولتی،مدل حداقل مربعات معمولی
شاهین باویسی
20
ریسک سیستماتیک و اهرم بانک نقش کیفیت دارایی
رضا سرهنگی
21
پویایی نوسان عملکرد و ارزش گذاری شرکت
غزاله قاسم پور
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
چشم انداز مدیریت مالی