ورود به پنل کاربری
محمدرضا سهیلی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

لیسانس:

مهندسی سخت افزار کامپیوتر، دانشگاه تهران، 1378.


فوق لیسانس:

معماری سیستمهای کامپیوتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.


دکترا:

الکترونیک سیستم، دانشگاه تربیت مدرس، مهر 1389- تاکنون.

مقالات و کتب

 

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحي كامپايلر 1711018 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1395
شبكه هاي عصبي 1711702 3 55 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) - ترم اول 1395
مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي 1711892 3 55 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1395
پروژ ه تحقيقاتي 1711051 3 20 ( - ) - ترم دوم 1394
رياضيات گسسته 1711121 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) - ترم دوم 1394
سمينار 1711890 2 57 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1394
سمينار 1711722 2 04 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1394
شبكه هاي عصبي 1711702 3 55 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
اصول طراحي كامپايلر 1711018 3 12 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1394
اصول طراحي كامپايلر 1711018 3 11 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) - ترم اول 1394
پروژ ه تحقيقاتي 1711051 3 13 ( - ) - ترم اول 1394
نمایش 11 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


آزمایشگاه ها