توصیف مختصر
مشخصات تحصيلی:
 فارغ التحصيل دکتری در رشته زيست شناسی گرايش فيزيولوژی جانوری، دانشگاه خوارزمی

افتخارات:
استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی علوم جانوری - برگزیده جشنواره ملی حرکت (1397-1396)
بانوی تلاش دانشگاه خوارزمی (1395)
استاد مشاور برگزیده پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت (1394)
برگزيده نوزدهمين دوره کتاب سال دانشجويی (1391)
کسب رتبه اول دانشگاه خوارزمی، مقطع دکتری (1391)
کسب عنوان دانشجوی فعال پژوهشی دانشگاه خوارزمی، مقطع دکتری، (1388)
کسب عنوان دانش آموخته ممتاز دانشگاه تهران، مقطع کارشناسی ارشد،(1383)
کسب رتبه اول دانشگاه تهران، مقطع کارشناسی ارشد،(1383)
 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری
دانشگاه خوارزمی
تهران
ایران
1391
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
روش های کشت سلول
2
روش‌های بيولوژی مولکولی شامل : الکتروفورز- Elisa- سنجش پروتئين (Bradford- Lowrey)- Western blot
3
تکنيک‌های رفتاری و علوم اعصاب
4
برنامه ها و نرم افزارها شامل: Word, Python, Power Point, Spss, Sigma Plot….
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
علوم اعصاب و رفتار
2
علوم اعصاب محاسباتی
3
کشت سلول و تکنیک های مولکولی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تأثیر کلستاز بر آکواپورین‌4 در شبکه کوروئید مغز موش صحرایی نر نژاد ویستار
شهربانو عریان, محمد نبیونی, دلارام اسلیمی اصفهانی
تکمیل شده
1391
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
اثر هیدروالکلی گیاهان اسپند و دارفلفل بر میزان هورمون های محور هیپوفیز گناد و پروفایل چربی های خون در موش نر نژاد NMRI
طیبه بهرامی
2
تاثیر نانو ذره‌ی آلومینا (Alumina) بر حافظه و میزان تخریب نورونی ناحیه‌ی CA1 هیپوکمپ در موش صحرایی نر نژاد ویستار
فاطمه شاه مرادی
3
تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه افسنطین (Artemisia absinthium) بر بهبود اختلالات حافظه، میزان تخریب نورونی و آپوپتوز القاء شده توسط آمیلوئید بتا در ناحیه CA1هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار
مهدیه طاهری
4
بررسی اثرات تزریق عصاره سرو کوهی درون هسته پاراژیگانتوسلولاریس بر علائم قطع مصرف مورفین در موش نر نژاد ویستار
طاهره قرباندائی پور
5
بررسی اثر نانو ذره اکسید‌منیزیم بر بهبود حافظه فضایی تخریب شده توسط آمیلوئید بتا در موش صحرایی نر نژاد ویستار
دنیا کره بندی
6
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سرو کوهی بر بهبود حافظه فضایی تخریب شده توسط آمیلوئید بتا در موش صحرایی نر نژاد ویستار
فریده صادقی
7
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سرو کوهی بر بهبود حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال موش های صحرایی نر نژاد ویستار
زهرا موسوی
8
تاثیرعصاره هیدروالکی گیاه برنجاسف (Artemisia vulgaris) بر اختلالات حافظه ایجاد شده باآمیلوئید بتا در ناحیه CA1هیوکامپ موش نر نژاد ویستار
9
تاثیرعصاره هیدروالکلی گیاه برنجاسف (Artemisia vulgaris) بر اختلالات حافظه ایجاد شده باآمیلوئید بتا در ناحیه CA1هیپوکمپ موش نر نژاد ویستار
ندا شفقت
10
بررسی اثر نانو ذره ایتریوم اکساید بر بهبود حافظه موش های کلستاتیک نر نژاد ویستار
سیما صمدی
11
بررسی اثر نانو ذره اکسید ایتریوم بر بهبود حافظه فضایی تخریب شده توسط آمیلوئید بتا در موش صحرایی نر نژاد ویستار
مرضیه معیاری
12
اثر ضد اضطرابی عصاره هیدروالکلی گیاه زوفا بر موش های نژاد ویستار اواریکتومی شده
مریم رشیدی
13
بررسی اثرات عصاره‌ی آبی – الکلی بادرنجبویه و ماده موثره‌ی آن برفاکتورهای مرتبط با سیستم ایمنی و تغییرات پاتولوژیک ریه در رت‌های نر مبتلا به آسم تجربی
وحیده سادات عباس نیا
14
بررسی اثر نانو ذرات اکسید ایتریوم بر اختلالات شناختی موش صحرایی کلستاتیک نر نژاد ویستار: مطالعه رفتاری و مولکولی
سارا خالدی
15
بررسی اثر نانو ذرات اکسید ایتریوم بر نقایص شناختی ناشی از تزریق درون بطنی استرپتوزوسین در موش صحرایی نر نژاد ویستار: مطالعه رفتاری و مولکولی
محمد یونسی
16
بررسی اثر محافظتی نانو ذرات اکسید ایتریوم بر عملکردهای شناختی و بیوژنز میتوکندریایی در هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار آلزایمری شده توسط استرپتوزوسین: مطالعه رفتاری و مولکولی
پویا بقایی
17
اثر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و باکتری پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی خوراکی بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و مقاومت در برابر باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی گورخری
مهدی احمدی فر
18
بررسی اثر محافظتی نانوذرات اکسید ایتریوم بر عملکردهای شناختی و بیوژنز میتوکندریایی در هیپوکمپ موش صحرایی کلستاتیک نر نژاد ویستار مطالعه رفتاری و مولکولی
زینب امیری
19
اثرات جیره حاوی پلی فنل کافئیک اسید و باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر راندمان رشد، ایمنی غیر اختصاصی، فعالیت انتی اکسیدانی و آنزیم های گوارشی ماهی گورخری
کیمیا حمیدی
20
اثرات پیشگیری کننده‌ی کوئرستین بر آسیب‌های کبدی ناشی از دیابت ملیتوس (نوع 1) در موش‌های صحرایی
مهدی جمشیدی مهر
21
اثر محافظتی سلنیوم بر نارسایی تخمدان موش های صحرایی بالغ نژاد ویستار تحت درمان با بوسولفان
مریم کوهدار
22
برهمکنش عملکردی سیستم‌های نیتریک اکساید و نیکوتینی کولینرژیک بر اختلال حافظه فضایی ناشی از استرس حاد در موش های بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد ویستار
زهرا رستمی
23
اثر عصاره گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) و دانپزیل بر نقص حافظه فضایی ناشی از تزریق درون بطنی استرپتوزوتوسین در موش صحرایی نر نژاد ویستار
سیمین مغان
24
ارتباط متاپلاستیسیتی با پلاستیسیتی های هبین، ساختاری و همئوستاتیک در شبکه های عصبی بازگشتی
محمد الشلاه
25
بررسی اثر دانپزیل و عصاره گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) بر اکتساب و به یادآوری حافظه در موش صحرایی نر نژاد ویستار آلزایمری شده توسط STZ
امیرحسین فرجی
26
اثر عصاره گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) و دانپزیل بر اختلالات شناختی در مدل حیوانی بیماری آلزایمر
محمدرضا نجف زاده
27
اثر مقایسه ای عصاره گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) و دانپزیل بر اختلالات شناختی در موش صحرایی نر نژاد ویستار مدل حیوانی بیماری آلزایمر
محمدرضا نجف زاده
دروس ترم جاری
626 - نوروآناتومی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
621 - نورو ترانسمیترها و مکانیسم عمل آن ها - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
505 - فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
505 - فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
518 - آندوکرینولوژی پیشرفته - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
518 - آندوکرینولوژی پیشرفته - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 14:30
518 - آندوکرینولوژی پیشرفته - روز: چهارشنبه - از ساعت 14:30 تا 15:30
088 - آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
088 - آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
088 - آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
097 - آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2 - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30