توصیف مختصر

بیوگرافی

تحصيلات:

كارشناسي: الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه تهران، 1362-1365.

كارشناسي ارشد: علوم قرآن و حديث، دانشگاه تهران، 1366-1369.

دكتري: علوم قرآن و حديث، مركز تربيت مدرس دانشگاه قم، 1384-1389.

 

کارنامه آموزشي:

عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين (ع)، گروه علوم اسلامي، 1371-1380.

استاد مدعو دانشگاه پيام نور، واحد ابهر، 1370- 1374.

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، گروه علوم قرآن و حديث، 1376 – 1384.

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، گروه علوم قرآن و حديث، 1386.

عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم تهران)، گروه دين و فلسفه، 1380- 1391.

عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم تهران)، گروه علوم قرآن و حدیث، از سال 1393 تاکنون.

 

راهنمایی و مشاوره و داوری پایان نامه ها

(نزدیک به 20 پایان نامه که در صورت لزوم فهرست آن ارائه خواهد شد)

 

برخی از درس‏ هایی که در مقطع کارشناسی ارشد تدریس کرده‏ ام:

ـ روش‏های تفسیر

ـ اصول و قواعد تفسیر

ـ روش تحقیق

ـ تاریخ قرآن

ـ  علوم قرآنی ( اعجاز قرآن، مکی و مدنی، محکم و متشابه، بحث تحریف قرآن و...)

ـ تفسیر قرآن

 

برخی از درس‏ هایی که در مقطع کارشناسی تدریس کرده‏ ام:

ـ تاریخ ادیان

ـ فلسفه تاریخ

ـ فلسفه اخلاق

ـ علوم قرآنی

ـ تفسیر قرآن

ـ تاریخ تفسیر

ـ اصول و مقدمات تفسیر

ـ روش های تفسیری

ـ روش تحقیق

ـ عقاید 1 و 2

ـ علم کلام

ـ کلام جدید

ـ دروس عمومی معارف

 

رتبه‎های اخذ شده:

پژوهشگر برتر دانشگاه‎های استان قم در سال 1388

پژوهشگر برتر دانشگاه قم در سال 1388

 

عضویت ها و داوري‏ های علمي:

عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و مسئول کمیته انتشارت انجمن.

عضو کمیته تحول رشته قرآن و حدیث وزارت علوم

عضو کمیته علمی همایش ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته ای. دانشگاه خوارزمی.

عضو کمیته علمی سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم

عضو انجمن مطالعات قرآنی تهران

عضو انجمن مباحثات قرآنی قم

عضو شورای تحریریه مجله علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ای قرآن

عضو شورای تحریریه مجله قرآن پژوهی معاصر

عضو شورای تحریریه مجله علمی پژوهشی تفسیرپژوهی دانشگاه آیت الله مدنی تبریز

سرداور گروه قرآن و حديث كتاب سال جمهوري اسلامي، 1385- 1389. و سال 1394

سرداور گروه قرآن و حديث كتاب فصل جمهوري اسلامي، 1386- 1389.

داور علمی مجله‏ های علمی پژوهشی: 1. مطالعات عرفانی؛ 2. کتاب قیم؛ 3. مطالعات تفسیری؛ 4. پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن؛ 5. مطالعات قرآنی معاصر

داور علمی پایان نامه های برتر قرآنی، وزارت علوم، 1395

داور علمی سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم

 

کارنامه رسانه‏ ای:

سردبیر مجله کتاب ماه دین، از 1386 تا 1393

سردبیر مجله کتاب ماه فلسفه، از 1385 الی 1386

عضو شورای سردبیری و دبیر سرویس اندیشه روزنامه ایران، از سال 1374 الی 1383

 

مقالات و کتب

کتاب‎‏ها:

پژوهش در تفسيرپژوهي قرآن، تهران: انتشارات سخن، 1390.

 مجموعه مقالات غزالي‏پژوهي، تهران: خانه كتاب، 1389.

تفسیر موضوعی: چیستی، بنیان‎ها و پیش‎فرض‎ها، قم: انتشارات بوستان کتاب، 1387.

 روش‏شناسي تفاسير موضوعي قرآن، تهران: انتشارات كوير، 1372.

آب و سراب، مجموعه مقالات موضوعي در نهج البلاغه، تهران: مركز فرهنگي سپاه، 1369.

 

مقالات علمی پژوهشی:

«اعجاز قرآن به مثابه یکی از مبانی تفسیر قرآن؛ تحلیل و داوری»، مجله علمی پژوهشی «پژوهشهای قرآن و حدیث»؛ سال چهل و هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1394.

«تفسیر تطبیقی؛ فرازبانی لرزان و لغزان»، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه «تفسیر و زبان قرآن»؛ دانشگاه پیام نور اصفهان. شماره 2، 1393.

«تحلیل انتقادیِ رهیافت طباطبایی به جریان‏های تفسیری»؛ مجله علمی پژوهشی «کتاب قیم»، دانشگاه یزد، 1392

«اسباب نزول در نظریه تفسیری علامه طباطبایی»؛ مجله علمی پژوهشی «مطالعات تفسیری»، شماره 8، 1392

«نگاهی دیگر به تفسیر اثری»؛ مجله علمی ـ پژوهشی «علوم حدیث»، شماره 43، 1386

 «صحابی کیست؟»؛ مجله علمی ـ پژوهشی «علوم حدیث»، شماره 41، 1385

«راز كثرت قرآئت‏ ها از رخدادهاي ديني»؛ مجله علمي ـ پژوهشي «معارف اسلامي»، ش  ، 1385

 

مقالات برگزیده کنگره‏ های ملی و بین المللی:

«اعجاز قرآن به‏ مثابه یکی از مبانی تفسیر قرآن؛ تحلیل و داوری». مقاله برتر و برگزیده سومین همایش ملی اعجاز قرآن. دانشگاه شهید بهشتی. 1395

«آیه در برابر معجزه؛ مقایسه و تحلیل دو گفتمان قرآنی و پساقرآنی». مقاله برتر و برگزیده سومین همایش ملی اعجاز قرآن. دانشگاه شهید بهشتی. 1395

«راه دشوار علوم انسانی؛ بررسی جریان‎ها و گفتمان‎های تحول‎خواه در عرصه علوم انسانی»؛ مجموعه مقالات کنگره علوم انسانی، جلد 5، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387.

«فلسفه اسباب نزول (انگاره‎های ناظر به بازشناسی نسبت متن قرآنی با بافت فرهنگی ـ اجتماعی عصر نزول)»؛ مجموعه مقالات بیست‏و‏چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، جلد4،  انتشارات اسوه، 1387.

«چه نیازی به مطهری؟» ؛ مقاله برتر کنگره حکمت مطهر، سال 1387

 

برخی از مقالات علمی ـ تخصصی:

تبارشناسی مطالعات زبان قرآن، فصلنامه علمی تخصصی قرآن پژوهی معاصر؛ سال اول، زمستان 1394، شماره 1.  

نقد و بررسی کتاب آسیب‏ شناسی جریان‏های تفسیری؛ مجله تخصصی آینه پژوهش، سال 1391

گزارش رساله تفسيرپژوهي‏هاي جامع (پژوهشي در الگوهاي زرقاني، ذهبي، طباطبايي، معرفت، فهد رومي، بابايي)؛ كتاب ماه دين، شماره 176، 1391.

كتابِ «گرايش‏ هاي تفسير اسلامي» و بازتاب آن در جهان اسلام؛ كتاب ماه دين، شماره 172، بهمن 1390.

تحليل و نقد كتاب «بحوث في اصول التفسير و مناهجه»؛ كتاب ماه دين، شماره 173، اسفند 1390.

شاه بيت هنر مطهري؛ كتاب ماه دين، شماره 175، ارديبهشت 1391.

غزالي؛ حكايت رسيدن و گذشتن؛ آزمودن و وانهادن؛ مجموعه مقالات غزالي‏ پژوهي، تهران: خانه كتاب، 1389.

رهآورد آیت الله معرفت در حوزه مطالعات قرآنی (گفت و گوی مکتوب)؛ کتاب ماه دین، شماره 150، 1389.

تحول معنایی تحریف در دین؛ کتاب ماه دین، شماره 147، 1388.

 گزارش و معرفی کتابِ «تفسیر موضوعی: چیستی، بنیان‎ها و پیش‎فرض‎ها»؛ کتاب ماه دین، شماره 137، 1387.

 کارنامه کامیاب علامه طباطبایی؛ کتاب ماه دین، شماره 133-134، 1387

موسم ناموس و نام؛ تحلیل نگاه حافظ به رمضان؛ کتاب ماه ادبیات، شماره 118، 1386.

وحي در هم‏زباني با بشر و هم‏لساني با قوم؛ نشريه كيان، 1367.

 نقد كتاب «دين‏ شناخت؛ مدلي در فهم اديان ابراهيمي»؛ نشريه كيان، 1368.

وزن ادله معرض تفسير موضوعي در ميزان نقد؛ نشريه تخصصي علوم انساني مصباح، دانشگاه امام حسين (ع)

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی الهیات ومعارف اسلامی علوم قران وحدیث
1395/01/21
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
دوستی در قران
فهیمه نصیری کوپایی
2
نظریه تفسیری امین الخولی
بختیار محمودی
3
گونه شناسی اجتهاد در قرائت قران و تحلیل معانی آن
طاهره محمدی
4
معنا شناسی وازه فضل در قران
زهرا محمدحسنی
5
مقایسه تحلیلی رهیافت مطهری -صدر -مصباح یزدی
راضیه محمدی هنامی
6
روایات اسباب نزول در نظریه و عمل تفسیری غلامه طباطبایی
سمیه سورگی
7
بررسی تطبیقی ایات زنان در تفسیر المیزان علامه طباطبایی
اسیه لطیفی
8
رهیافت تفسیری مکتب تفکیک مطالعه موردی تفسیر مصباح الهدی
حامد مختاری
9
اعجاز در گفتمان قرآن
زهره سادات موسوی
10
ایده بازگشت به قران نزد متفکران اهل سنت معاصر مطالعه موردی
درخشان ادوای
11
فطرت از دیدگاه متفکرین متاخر شیعه(علامه طباطبایی، مطهری، جوادی آملی، مصباح یزدی)
صفورا سیف
12
جاندار انگاری در قران
الهام میرزائی
13
رهیافت ابن الخلدون به قرآن
زهرا نظری خزینه جدید
14
رهیافت شهید مطهری به تفسیر قرآن کریم
فاطمه کمیجانی بزچلویی
15
رهیافت امام موسی صدر به قران کریم
لیلا سلیمانی
16
بررسی ارا تفسیر پژوهان درباره تفسیر اجتماعی
فرزانه روهی
17
قران ازلی و تاثیر ان بر علوم قرانی
مجید عباسی
18
جایگاه اتفاق در قرآن با تاکید بر تفاسیر اجتماعی معاصر
حجت خطیبی
19
بررسی و تحلیل اقوال و آرای علامه طباطبایی در باب زبان قرآن
مرضیه محمدی
20
بررسی حزن از منظر قرآن و مثنوی
وحید کرمیان سیکه وندی
21
مبانی، شاخصه ها و کارکردهای تفسیر واعظانه قرآن
سیدمحمد حسینی پور
22
تواتر قرآن (چیستی، چرایی، چگونگی و چالش ها)
هادی غلامرضائی
23
بررسی دیدگاه شهید مطهری درباره اعجاز قرآن با رویکرد فلسفه دین
اکرم شفیعی فر
24
حکمت و جایگاه بلایا در زندگی مومنانه با تکیه بر داستان ذبح اسماعیل در قرآن
عباس شیشه گرها
25
گونه تفسیری «مشکل القرآن»؛ مطالعه تاریخی، توصیفی، تحلیلی
نسیم نوروزی لارسری