توصیف مختصر

با سلام و آرزوی بهترین‌ها

بسیار مایه افتخار خواهد بود از سایت ها و کانال تلگرام اینجانب بازدید به عمل آورید:

http://www.baratalipour.ir/

http://baratalipour.com/

@Baratalipour

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1374
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه باقرالعلوم (ع)
قم
ایران
1378
3
دکترا
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1383
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
امکان و مکانیسم سوزگی
حسین ارمند
2
جامعه کوتاه مدت و گسست درسیاست گذاری دولت و جامعه پذیری شهروندان
هادی تاجیک
3
تحلیل گفتمانی تحول اسلام گرایی از ارمانگرایی به عمل گرایی در ترکیه
سجاد محمدپور
4
بررسی کارآمدی نظریه جنگ عادلانه در مشروعیت بخشیدن به مداخله نظامی ایلات متحده آمریکا درعراق سال 2003
مجید حیدری
5
شخصیت اقتدارگرا و بازتولید مناسبات ژاتریمونیالستی در دمره ژهلوی دوم
حمزه سیله قلعه عباس
6
بررسی تفاوت نسلی و تاثیر آن بر اعتماد سیاسی (مطالعه موردی شهر ساوه)
صفدر فولادی
7
بحران مهاجرت و احزاب سیاسی راست رادیکال در اروپای غربی 2016 - 2008
سمیرا بهروز
8
عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به دموکراسی در بین دانشجویان دانشگاه های تهران (مورد مطالعه؛ دانشگاه های تهران، خوارزمی، شهید بهشتی و علامه طباطبایی)
زینب شمسی
9
بررسی چگونگی رابطه میان شبکه های مجازی و رفتار رأی دهی شهروندان (مطالعه موردی رفتار رأی دهی دانشجویان دانشگاه خوارزمی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری)
حکمت اله رضازاده
10
مطالعه رابطه بین سیاست های حاکم بر فدراسیون های ورزشی با تقویت هویت ملی ورزشکاران(مورد مطالعه اعضای مرد تیم های ملی فوتبال، کشتی و کاراته جمهوری اسلامی ایران در سال 1396
رضا نوروزی
11
مطالعه نقش سواد رسانه ای در آسیب های کمپین های انتخاباتی(مورد مطالعه؛ کمپین های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جموری)
فرهاد نوروزی
12
مطالعه مقایسه ای عملکرد سازمان های فعال در عرضه نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری 1396- مطالعه موردی موسسه ایسپا)(ISPA) و موسسه ایپو(IPPO)
یاسر امن الهی گاورقلعه
13
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر مشارکت انتخاباتی شهروندان در ایران (مطالعه موردی دوره های اول تا دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری)
علی صدیقی
14
دلایل مذهبی در گفتمان سیاسی؛ با تمرکز بر دیدگاه های هابرماس و راولز
سیدمحسن محمدباقری
15
بررسی و نقش تاثیر شبکه اجتماعی مجازی (با تاکید بر تلگرام) بر افزایش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم
جمشید خردمند
16
سیاست کامیونتاریانیستی و مساله برابری
عباس انواری
17
زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای رأی دادن به مثابه امری اخلاقی
لقمان رستمی
دروس ترم جاری
504 - روش تحقیق در علوم سیاسی - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
505 - سمینار جنبشهای اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آنها - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
505 - سمینار جنبشهای اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آنها - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
508 - سمینار مسائل کشورهای جهان سوم - روز: دو شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
508 - سمینار مسائل کشورهای جهان سوم - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
508 - سمینار مسائل کشورهای جهان سوم - روز: دو شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
508 - سمینار مسائل کشورهای جهان سوم - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
504 - روش تحقیق در علوم سیاسی - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
505 - سمینار جنبشهای اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آنها - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
505 - سمینار جنبشهای اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آنها - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00