توصیف مختصر
آدرس:
 

تهران: خيابان مفتح نرسيده به انقلاب، دانشگاه خوارزمي، ساختمان سميه، طبقه 8 ،دانشکده روانشناسی و علم تریتی ،گروه مشاوره . تلفن: 02186072738

کرج: خيابان شهيد بهشتي، ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي، دانشکده روان­شناسي و علوم تربيتي، گروه مشاوره. تلفن: 02634551024

رايانامه شخصی:      drzahrakar@gmail.com--- یا ----dr_zahrakar@yahoo.com
رایانامه سازمانی: dr_zahrakar@khu.ac.ir

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی مشاوره
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی رابطه ی جو سازمانی و فرسودگی شغلی دبیران مرد
محسن عابدی
2
بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه عقلانی عاطفی رفتاری الیس بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان
مجید شمسایی
3
اثر بخشی مشاوره بخشش به شیوه ی گروهی بر افزایش بخشش وکاهش پرخاشگری نوجوان پرخاشگر شهرستان دزفول
فرشاد لواف پورنوری
4
اثر بخشی آموزش مهارتهای زناشویی بر اساس مدل گاتمن بر کاهش استرس زناشویی و افزایش شادمانی زنا شویی مادران دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر دورود
فاطمه ساکی زادی
5
بررسی اثر بخشی آموزش تلقیح استرس ( ) بر کاهش استرس والدینی مادران کودکان
گلنار رضازاده
6
بررسی اثر بخشی آموزش رفتاری مادران بر بهبود رابطه ی ولی فرزندی
ام لیلا صادقپور
7
اثر بخشی آموزش برنامه کاربرد عملی مهارت های صمیمانه ( ژی یرز ) بر تعهد زناشویی زوجین
بهاره چیت ساززاده علاف
8
اثر بخشی مشاوره مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر کاهش فرسودگی زناشویی
سکینه فیض ابادی فراهانی
9
اثر بخشی زوج درمانی راه حل محور بر کاهش فرسودگی زناشویی
رضا داورنیا
10
اثر برنامه ی توانمند سازی روانی - اجتماعی بر استرس والدینی وبهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهنی
قادر نعیمی
11
اثر بخشی ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان زنان در زندگی زناشویی
سهیلا فرزانه پور
12
نقش ویژگی های شخصیتی ، تمایز یافتگی و صمیمیت جنسی در فرسودگی زناشویی
شیوا گوهری
13
بررسی اثر بخشی مشاوره راه حل محور گروهی بر کاهش تعارضات والد - نوجوان
جلال صحت پور
14
اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری در اسطوره های ازدواج
غنچه شریفی
15
نقش واسطه ای سبک های حل تعارض در رابطه بین رضایت جنسی و تحریف های شناختی بین فردی با تعهد زناشویی
محمد شاکرمی
16
اثر بخشی آموزش پیش از ازدواج با الگوی السون برنگرش به ازدواج دانشجویان دانشگاه خوارزمی
بنفشه جهانبازی
17
شناسایی و سنجش شاخص های ازدواج موفق در ایران
حسین صاحبدل
18
تاثیر اثر بخشی برنامه کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه در افزایش شادمانی زناشویی و رضایت جنسی زنان
فهیمه خمسه
19
اثربخشی درمان عقلانی، هیجانی، رفتاری ( REBT) بر فرسودگی زناشویی
الهام بنی هاشم
20
اثربخشی آموزش رفتاری والدین بر کاهش استرس والدین دارای کودکان معلول
آسیه برجی
21
اثربخشی درمان شناختی بک (CT) بر کاهش استرس زناشویی
طاهره نورانی
22
اثربخشی آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان بردلبستگی عاطفی نسبت به جنین و رضایت زناشویی زنان
سیدسعید سجادی اناری
23
تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برشادمانی زناشویی زنان
سمانه جمشیدی
24
بررسی اثربخشی مشاوره عقلانی هیجانی رفتاری به شیوه گروهی بر خودتنظیمی عاطفی مادران
مرضیه رحیمی اصل
25
رابطه نظام ارزشی با فرسودگی و تعهد زناشویی
فهیمه ساربانها
26
تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سلامت روانی زنان
سمیرا میکائیلی فردخمسه
27
بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی معلمان دوره ابتدایی منطقه 2 شهر تهران
مهرناز صارمی
28
اثر بخشی آموزش برنامه کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه بر بهبود کیفیت روابط زناشویی و بهزیستی روانشناختی زنان
نسیم معیری
29
اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان کوتاه مدت راه حل محور بر بهبود الگوهای ارتباطی و افزایش صمیمیت زناشویی زنان
الهام ابوسعیدی
30
اثر بخشی آموزش فرزند ژروری ذهن آگاهانه در کاهش تعارضات والد - فرزندی و استرس مادران
ناهید فلاح تفتی
31
اثر بخشی درمان راه حل محور بر بهبود باورهای ارتباطی زناشویی زنان متاهل
هانیه میعادی
32
شناسایی و سنجش شاخص های ارتباط زناشویی کار آمد
فهیمه پیرساقی
33
"نقش راهبردهای حفظ رابطه و هوش اخلاقی در پیش بینی تعهد زناشویی "
نفیسه شهرابی فراهانی
34
بررسی نقش الگوی ارتباطی ، سرمایه روان شناختی و تنظیم شناختی هیجان زوجین در پیش بینی فرسودگی زناشویی
سحر سلگی
35
بررسی اثربخشی درمان عقلانی-هیجانی-رفتاری (REBT) بر بهبود روابط والد- فرزندی، نوجوانان پسر
مصطفی مددی جابری
36
بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر بهبود روابط والد فرزندی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان
علی سپهری
37
اثر بخشی آموزش مبتنی بر درمان عقلانی _ هیجانی _ رفتاری بر خود کار امدی تحصیلی و شادکامی دانش آموزان
زهرا محمدیاری
38
اثر بخشی آموزش مبتنی بر درمان عقلانی- هیجانی - رفتاری بر فرسودگی و پایستگی تحصیلی دانش اموزان
الناز قربانی
39
: بررسی عوامل زمینه ساز طلاق در بافت اجتماعی - فرهنگی شهر تهران
زهرا اخوی ثمرین
40
بررسی نقش پیش بین کیفیت رابطه زناشویی، خودکارآمدی و استرس شغلی در مورد فرسودگی پرستاران تهران
رقیه طاهرخانی
41
بررسی نقش تنظیم شناختی هیجان سبک فرزند پروری والدین و جو روانی - اجتماعی کلاس در پیش بینی اهمال کار ی تحصیلی دانش اموزان
پژمان دانیال زاده چلنبر
42
اثر بخشی درمان هیجان مدار
مرضیه میرغفاری
43
شناسایی و سنجش عوامل زمینه ساز خشونت زناشویی مردان وزنان
هادی قاضی زاده
44
اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش فرسودگی شغلی پرستاران زن دچار تعارض کار - خانواده
سارا محمدی بخش
45
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(Act) بر کاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زنان دارای همسر جانباز
اسماعیل شوانی
46
عنوان فارسی: بررسی اثربخشی درمان عقلانی، هیجانی و رفتاری(REBT) در کاهش استرس زناشویی زنان
سمیه حسنی تلی
47
اثر بخشی آموزش مبتنی بر مشاوره شغلی پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش مشکلات تصمیم گیری شغلی دانش آموزان
فهیمه بخشی پوربراگوری
48
اثربخشی آموزش مبتنی بر مشاوره شغلی راه حل محور بر کاهش مشکلات تصمیم گیری شغلی دانش آموزان
فاطمه ایزدی دهنوی
49
اثربخشی مشاوره راه حل محور کوتاه مدت بر بهبود خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی
معصومه ترکاشوند
50
شناسایی و سنجش عوامل روانی - اجتماعی زمینه ساز ارتکاب جرم دربین مجرمین زندان همدان
محمد پورسینا
51
اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان عقلانی، هیجانی، رفتاری بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان
اعظم فیض سردار
52
اثربخشی آموزش مبتنی بر واقعیت درمانی بر افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان نوجوان
فایزه سادات بدیع زادگان
53
اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش خود ناتوان سازی و استرس تحصیلی
فاطمه روحانی زاده
54
اثربخشی آموزش مبتی بر درمان عقلانی هیجانی رفتاری بر افزایش تاب آوری تحصیلی دانش آموزان
الهام توکلی
55
مقایسه اثربخشی تصویرسازی ارتباطی و‌ روایت درمانی بر افزایش بخشودن زناشویی و کاهش ترس از صمیمیت زوجین
سیدهادی یگانه فرزند
56
اثربخشی آموزش مبتنی بر مشاوره شغلی راه حل محور بر خودکارآمدی شغلی
فرشته سادات مرتضوی
57
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هیجانات تحصیلی دانشجویان
لاله دهقان پور
58
مقاسیه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش افسردگی زناشویی و تغییر سبک های حل تعارض
ناهید هواسی سومار
59
پیامدهای طلاق برای فرزندان.( یک مطالعه پدیدار شناسی )
زکیه امانی
60
مقایسه اثر بخش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش نشانگان استرس و افزایش سرمایه روان شناختی افراد مبتلا به سندرم قلب شکسته
مریم مهدی عراقی
61
شناسایی عوامل زمینه ساز طلاق عاطفی
بهرام هزاروسی
62
مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) و درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری (REBT) بر معنای کار و خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی کارکنان شرکت نفت
غلامرضا خلیلی
63
مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر مصاحبه انگیزشی و دلگرمی بر رفتار شهروندی سازمانی و مشارکت شغلی کارکنان
مهدی علی محمدی
64
" مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تهعد سازمانی و مشارکت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان"
بهرام بختیاری سعید
65
اثر بخشی آموزش مدل توسعه راهبردهای خود تنظیمی بر بهبود خودکار آمدی نوشتن دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با مشخصه نوشتن
نرگس راستگو
66
اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر نشانگان استرس و فرسودگی زناشویی زنان پرستار
آمنه شیرمحمدلی
67
اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش استرس والدینی و ارتقاء بهزیستی روانشناختی مادران دارای کودکان مبتلا به اوتیسم
وحیده گزکار
68
اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان عقلانی-هیجانی-رفتاری بر استرس زناشویی و کیفیت زندگی زناشویی زوجین مبتلا به سرطان سینه
بهمن پیرمردوندچگینی
69
مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر زوج درمانی گاتمن و رفتاری-تلفیقی بر کیفیت رابطه زناشویی و صمیمیت زوجی پرستاران
نسیم سهیلی
70
بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر درمان عقلانی - هیجانی رفتاری برتاب آوری فرسودگی زناشویی بیماران مبتلا به ...
پروین جانانی
71
اثربخشی اموزش مبتنی بر زوج درمانی سیستمی - شناختمی گاتمن برمهارت حل مساله و سازگاری زناشویی کارکنان دو نوبت کار ( اقماری ) شرکت حفاری شمال
سیده فاطمه تیموری
72
بررسی اثر بخشی اجرای بازی شهر عشق بر بهبود صمیمت زوجی و احساسات مثبت نسبت به همسر
محمدکاظم نجفی
73
بررسی اثر بخشی آموزش تلقیح استرس بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان
حمیده سادات روحانی اصفهانی
74
شناسایی عوامل زمینه ساز خیانت زناشویی در زنان
امید افشاری کاشانیان
75
بررسی تجربه زیستی دانش آموزان از ارتباط با مشاوران مدرسه
مجتبی اسماعیلی
76
پیش بینی سرخوردگی زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی، نگرش زناشویی و رضایت جنسی
فردین فرشی رادور
77
مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری، شرم درونی شده و تحمل پریشانی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی
رضا داورنیا
78
اکتشاف عوامل موثر بر تعارض بین عروس و مادرشوهر ، پیامدهای ان و راهبردهای برخورد با این تعارضات از دیدگاه عروش ارائه یک مدل نظری
فرشاد لواف پورنوری
79
مقایسه اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان فراشناختی و درمان فرا فردی ( ذهن - بدن - معنویت ) بر راهبردهای مقابله ای و ترس از عود بیماران مبتلا به سرطان پستان
اکرم السادات سجادیان جوردی
80
مقایسه اثر بخشی زوج درمانی رفتاری - تلفیقی و رفتار درمانی دیالکتیک برکاهش رفتاری ها کنترل گرایانه زوجین
شیرین مدیر زارع
81
اثربخشی آموزش مهارتهای زناشویی بر تاب آوری و شادمانی زناشویی زنان متاهل
مریم موحد
82
تجربه زیسته زوجین بی فرزند اختیاری یک مطالعه پدیدار شناختی تفسیری
فهیمه خواجه امینیان
83
نقش تحریف های شناختی، تمایز یافتگی و احساس تنهایی در پیش بینی گرایش به خیانت زناشویی
اکرم زنگنه
84
: هم سنجی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و واقعیت درمانی (IRT) بر همدلی عاطفی، بخشایشگری و هماهنگی زناشویی در زنان دارای همسر جانباز
اسماعیل شوانی
85
پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی در زنان. نقش خودطرحواره های جنسی و سبک های عشق ورزی
حمیده صالحی جبه دار
86
مقایسه اثر بخش طرحواره درمانی گروهی و درمان گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی / زناشویی و تاب آوری خانواده پرستاران متاهل
شهربانو صالحی
87
اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان عقلانی هیجانی رفتاری بر کیفیت زناشویی و خودافشایی زناشویی مادران کودکان مبتلا به سندرم دوان
الهام فرهنگی
88
اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر استرس والدینی و فرسودگی زناشویی مادران دارای کودک اوتیسم
مریم امینی
89
فرآیندهای اثر بخشی طرحواره های درمانی و درمان متمرکز بر شفقت برتاب آوری و سرسختی خانواده در زنان سرپرست خانوار
الهه فلاح تفتی
90
اثربخشی آموزش مهارت های مسیر شغلی بر اساس رویکردهای خصیصه عامل بر آرزوها و هویت شغلی دانش آموزان
مهلا دشتی اصفهانی
91
اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر استرس والدینی و فرسودگی زناشویی مادران دارای کودک اوتیسم شهر بیرجند
مریم امینی
92
پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ذهن آگاهی انعطاف پذیری روانشناختی و سبک های مقابله ای
محمد ثابت رو
93
مقایسه شادکامی زناشویی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی افراد مبتلا به ام اس و افراد مبتلا به سرطان
فاطمه بهمردی فر
94
نقش تعدیل کننده پاسخگویی ادراک شده همسر در رابطه ی بین سبک های دلبستگی و هماهنگی زناشویی معلمان
علی حسین خانی
95
بررسی عوامل موثر بر کارافرینی موفق و تدوین و اعتبار یابی الگوی مبتنی ر تجربه کارآفرینان موفق
لعیا دین دوست
96
تجرب شکست عشقی مکرر:یک مطالعه داده بنیاد
لعیا دین دوست
97
تبیین درک و تجربه زوجین تازه ازدواج کرده از رضایت زناشویی و طراحی بسته آموزشی مبتنی بر مدل مفهومی تدوین شده
سیدمحمد عبادی راد
98
رابطه پویایی های خانواده(کارکرد خانواده، سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری) با اهمال کاری مزمن: نقش میانجی خودکارآمدی و عزت نفس
نرگس پناهپور
99
اکتشاف عوامل موثر بر تعارض بین عروس و مادرشوهر ، پیامدهای ان و راهبردهای برخورد با این تعارضات: ارائه یک مدل نظری
فرشاد لواف پورنوری
100
رابطه تصویر بدن، دانش و نگرش جنسی با رضایت جنسی: نقش میانجی احساس شرم و گناه
تندیس نیکونام نظامی
101
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و تنظیم هیجان با کیفیت زندگی زناشویی: نقش واسطه ای خودکنترلی
مریم کاظمی خوزانی
102
رابطه بین ویژگی های شخصیتی ،طرحواره های ناسازگار و الگوهای ارتباطی زوجین باثبات زناشویی:نقش میانجی سبک های حل تعارض وابرازگری هیجانی
مریم حیاتی
103
رابطه ذهن آگاهی، ناگویی هیجانی و تنظیم هیجانی با فرسودگی زناشویی: نقش میانجی تعارض زناشویی
زهرا قدسی
104
رابطه انعطاف پذیری شناختی زوجین و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با اعتیاد به اینترنت: با نقش میانجی پریشانی روانشناختی
زهرا علی زاده
105
رابطه سرسختی و کارکرد خانواده اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان : نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان
ناصح بهمنی
106
رابطه ی بین سبک دلبستگی ،طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی با نگرش به روابط فرازناشویی :نقش میانجی تکانشگری
زینب حجتی نجف ابادی
107
بررسی نقش واسطه ای اعتیاد به اینترنت در رابطه بین بدرفتاری والدین و خودآسیب رسانی نوجوانان
پریسا شریعت جعفری
داوری در کنفرانس‌ها
#
عناوین کنفرانس‌ها
تاریخ همکارى و توضیحات
1
دومین کنگره سراسری روانشناسی - دانشگاه خوارزمی-1395
2
همایش سالانه انجمن مشاوره ایران 1394
3
اولین همایش مشاوره مدرسه- دانشگاه علامه طباطبایی-1397
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
تازه های مشاوره
2
دو فصلنامه روانشناسی معاصر
3
مطالعات روانشناختی
4
فصلنامه روانشناسی تربیتی
5
فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی
6
فصلنامه نوآوری های آموزشی
7
دو فصلنامه پژوهش های روانشناختی
8
فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی
9
پژوهش نامه روانشناسی مثبت
10
فصلنامه روانشناسی شناختی
11
دو فصلنامه روانشناسی فرهنگی
12
فصلنامه زن و فرهنگ
13
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
دروس ترم جاری
808 - مداخلات خانواده محور در مدارس - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
808 - مداخلات خانواده محور در مدارس - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
164 - پروژه تحقیقاتی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30