تفاهم نامه ها
فهرست تفاهم نامه ها
نمونه یادداشت تفاهم نامه
تفاهم نامه هاي همكاري علمي بين المللي با دانشگاه ها و مؤسسات خارجی
عقد تقاهم نامه یکی از راههای توسعه علمی دانشگاها وتوسعه خدمات آموزش وپژوهشی نظیر تبادل استاد ودانشجو وارائه ظرفیت های علمی دانشگاه به سایر دانشگاههاومراکز آموزش عالی کشورهای جهان وبهره مندی از امکانات وخدمات متقابل است. تفاهم نامه های منعقده بین دانشگاه وطرف خارجی در .قالب همکاری های مشترک در زمینه آموزشی، پروژه های مشترک تحقیقاتی - کاربردی وخدمات آزمایشگاهی خواهد بود
فهرست تفاهم نامه ها
ردیف
موسسه / دانشگاه
کشور
وب سایت
تاریخ انعقاد
مدت اعتبار
1
Griffith College of Dublin
ایرلند
1392/12/12
5 سال
2
University of Perugia
ایتالیا
https://www.unipg.it/
1392/12/19
5 سال
3
Sapienza University of Rome
ایتالیا
https://www.uniroma1.it/en/pagina-strutturale/home
1393/11/14
5 سال
4
The Alliance of 4 Universities of Spain
اسپانیا
https://alliance4universities.eu/en/about-the-a4u/
1394/02/12
5 سال
5
InfraEn Europe
آلمان
http://www.infraen.com/
1395/03/18
5 سال
6
The University of Ferrara
ایتالیا
http://www.unife.it/international/home
1395/06/24
5 سال
7
Inalco Institue
فرانسه
http://www.inalco.fr/en
1395/07/13
5 سال
8
University of Zagreb
کراواسی
http://www.unizg.hr/homepage/
1395/08/23
5 سال
9
Kufa University
عراق
https://uokufa.edu.iq/?lang=en
1395/092/29
5 سال
10
Al-Mustansiriyah University
عراق
https://uomustansiriyah.edu.iq/
1395/09/30
5 سال
11
Montan universitaet Leoben
اتریش
https://www.unileoben.ac.at/en/
1395/10/26
5 سال
12
University College of Teacher Education in Lower Austria
اتریش
https://www.ph-noe.ac.at/de.html
1395/10/26
5 سال
13
University of Florence
ایتالیا
https://www.unifi.it/changelang-eng.html
1395/11/10
5 سال
14
Eastern Mediterranean University
قبرس
https://www.emu.edu.tr/en
1395/12/13
5 سال
15
Ahl Al Bayt University
عراق
https://abu.edu.iq/en
1396/01/20
5 سال
16
Varna University of Management
بلغارستان
https://vum.bg/
1396/04/13
5 سال
17
Palacky University Olomouc
جمهوری چک
https://www.upol.cz/en/
1396/04/18
5 سال
18
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
ایتالیا
https://www.unior.it/
1396/04/30
5 سال
19
Qingdao Jieneng Group
چین
http://www.qdjnpse.com/about_en.html
1396/05/03
5 سال
20
Alanya Alaaddin Keykubat University
ترکیه
https://www.alanya.edu.tr
1396/05/04
5 سال
21
Marche Polytechnic University
ایتالیا
https://www.univpm.it/Entra/University_1
1396/05/12
5 سال
22
International University of Sarajevo
بوسنی وهرزگوین
https://www.ius.edu.ba/
1396/05/20
5 سال
23
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
آلمان
https://www.fau.eu/
1396/05/25
5 سال
24
Cyprus Social Sciences University
قبرس
https://www.topuniversities.com/universities/cyprus-social-sciences-university
1396/05/30
5 سال
25
Bilkent University
ترکیه
https://w3.bilkent.edu.tr/
1396/08/07
5 سال
26
Center de Investigacion en Materiales Avanzados S.C.
مکزیک
https://cimav.edu.mx/en/
1396/09/08
5 سال
27
Kabul Education University of Rabbani
افغانستان
Kabul Education University of Rabbani
1396/10/26
5 سال
28
Technical University of Berlin
آلمان
https://www.tu.berlin/
1396/11/05
5 سال
29
University of Applied Sciences Austria
اتریش
https://www.fh-ooe.at/en/
1396/11/06
5 سال
30
Rah-e-Saadat University
افغانستان
https://www.rahesaadat.edu.af/
1396/11/11
5 سال
31
Munster University
آلمان
https://www.uni-muenster.de/en/
1396/11/30
5 سال
32
STANBUL AYDIN University
ترکیه
https://www.aydin.edu.tr/
1396/12/18
5 سال
33
politecnico di torino
ایتالیا
https://www.polito.it/
1396/12/23
5 سال
34
Azerbaijan state oil and industrial university
آذربایجان
http://asoiu.edu.az/en
1397/01/31
5 سال
35
University of Cologne
آلمان
https://www.uni-koeln.de/
1397/02/07
5 سال
36
Kalinga Institute of Industrial Technology
هندوستان
https://kiit.ac.in/
1397/03/02
5 سال
37
OSH TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
قرقیزستان
https://oshtu.kg/en/
1397/03/11
5 سال
38
Universiti Sains Malaysia
مالزی
https://www.usm.my/
1397/03/13
5 سال
39
Simad University
سومالی
https://simad.edu.so/
1397/03/13
5 سال
40
University of Calabria
ایتالیا
https://www.unical.it/portale/international/
1397/04/12
5 سال
41
South Kazakhstan Pedagogical University
قزاقستان
http://okmpu.kz/
1397/06/18
5 سال
42
Autonomous University of New Leon
مکزیک
https://www.uanl.mx/
1397/08/01
5 سال
43
University of Rennes 1
فرانسه
https://www.univ-rennes1.fr/
1397/09/28
5 سال
44
Salahaddin University-Erbil
عراق
https://su.edu.krd/
1397/09/29
5 سال
45
Universiti Putra Malaysia
مالزی
http://upm.edu.my/
1397/12/17
5 سال
46
rije universiteit Amsterdam
هلند
https://www.vu.nl/nl/index.aspx
1398/07/14
5 سال
47
Mevlana Exchange programme protocol
ترکیه
http://mevlana.en.ankara.edu.tr/
1398/08/20
5 سال
48
University of Baghdad
عراق
https://en.uobaghdad.edu.iq/
1398/09/03
5 سال
49
Kut University College
عراق
https://uowasit.edu.iq/
1398/10/03
5 سال
50
Atyrau Oil and Gas University
قزاقستان
https://aogu.edu.kz/
1398/11/09
5 سال
51
Jamia Hamdard - Hamdard University
هندوستان
http://jamiahamdard.edu/
1398/11/22
5 سال
52
GEBZE Technical University - GTU
ترکیه
https://www.gtu.edu.tr/
1399/08/12
5 سال