ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش مالکیت فکری

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 70,018 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ -

آیین نامه های کمیته مالکیت فکری

img_yw_news
سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵ -

روند داوری و ارزیابی اختراعات داخلی توسط دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵ -

مدارک و روش تحویل آن جهت داوری

img_yw_news
سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵ -

فرآیند گام به گام ثبت اختراع

img_yw_news
سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵ -

نکات حقوقی و کاربردی در ثبت اختراع داخلی

img_yw_news
سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵ -

رویه ثبت اختراع خارجی و استفاده از حمایت­های مالی

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ -

اعضاء کمیته مالکیت فکری دانشگاه خوارزمی

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ -

شرح وظایف کمیته مالکیت فکری

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ -

معرفی مالکیت فکری