توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
فوق لیسانس حقوق تجارت بین الملل و اتحادیه اروپا
دانشگاه لوند
لوند
سوئد
۱۳۹۲
2
دکترای حقوق تجارت بین الملل
دانشگاه کانتربری
کرایستچرچ
نیوزیلند
۱۳۹۶
3
فوق دکترای حقوق تخصصی (پسادکتری)
دانشگاه تهران
تهران
ایران
۱۳۹۷
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
تسلط کامل
تسلط کامل
1
عربی
تسلط کامل
تسلط کامل
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
۱۳۸۹
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
حقوق مالیات های بین المللی٬ حقوق تجارت بین الملل٬ حقوق تجارت اتحادیه اروپا٬ حل و فصل دعاوی تجاری بین المللی.
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی آثار و مبانی تعهد به افشای اطلاعات شرکت های بورسی
رئوف سیاری
2
تحلیل ضمانت اجرای ناشی از نقض قرارداد ( نقض قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی) در حقوق ایران با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (CISG)
فرشید اسکندری
3
مطالعه تطبیقی رقابت نامشروع از منظر حقوق رقابت ایران و مقررات ضد انحصار اتحادیه اروپا
افشین مقینی
4
مطالعه تطبیقی مقررات و قواعد مربوط به ورشکستگی شرکت ها در حقوق ایران وعراق
سجا العبودی
5
مطالعه تطبیقی توثیق طلب پولی در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال و حقوق ایران
حسین حمدی
6
بررسی تطبیقی ویژگی ها ومسولیت های شرکت های تجاری در حقوق ایران و افغانستان
محمداکبر مقیمی
7
بررسی امکان توسعه قلمرو داوری به تبع انتقال موضوع، شرط یا اطراف قرارداد داوری در داوری بین المللی
مریم صرامی
8
بررسی تطبیقی ویژگی های شرکت های تجاری در حقوق ایران و افغانستان
محمداکبر مقیمی
9
داوری در معاهدات مالیاتی بین المللی موانع و چالش های حقوقی
اعظم لطفی نیستانک
10
بررسی امکان توسعه قلمرو داوری تجاری بین الملل به تبع انتقال قرارداد
مریم صرامی
11
حل و فصل دعاوی هوایی از طریق داوری
میلاد سلطانی
12
شیوه های حل و فصل دعاوی بین المللی در امور مالیاتی
طاهره ریحانی نژاد
13
داوری پذیری دعاوی بانکی در حقوق ایران و ایالت متحده ی آمریکا
یاسمن نغزگوی کهن
14
آثار انتقال طلب در حقوق ایران و کنوانسیون واگذاری مطالبات وصول شدنی آنسیترال
علی بادله
15
بررسی ضمانت اجراهای نقض تعهدات پولی
شکوفه بهرامی
16
بررسی انواع جوینت ونچر در حقوق ایران و موارد تسهیل جذب سرمایه از طریق آن
محمدصادق وادی السلامی
17
اثار حقوقی معوقات بانکی بر اقتصاد در پرتو حقوق ایران
هومن قربانی
18
رژیم حقوقی حاکم بر رمز ارزها در ایران و ایالات متحده امریکا
نیما الماسی
دروس ترم جاری
877 - حقوق بین الملل خصوصی - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
877 - حقوق بین الملل خصوصی - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
877 - حقوق بین الملل خصوصی - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
614 - زبان خارجی (1) - روز: سه شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
126 - حقوق تجارت (3) اسناد تجاری - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
126 - حقوق تجارت (3) اسناد تجاری - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
151 - متون حقوقی (1) حقوق خصوصی - روز: شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:00
126 - حقوق تجارت (3) اسناد تجاری - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
108 - زبان تخصصی (1) - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
110 - زبان تخصصی (3) - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
151 - متون حقوقی (1) حقوق خصوصی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
151 - متون حقوقی (1) حقوق خصوصی - روز: شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:00
151 - متون حقوقی (1) حقوق خصوصی - روز: شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:00