توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
فردوسی مشهد
مشهد
ایران
1367
2
کارشناسی ارشد
لیون 2
لیون
فرانسه
1373
3
دکتری
لیون 2
لیون
فرانسه
1377
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
فرانسه
خوب
خوب
1
انگلیسی
خوب
متوسط
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
رابطه اضطراب زبان با یادگیری زبان انگلیسی با توجه به سبک شناختی تکانشی - تاملی
سپیده به نژاد
2
تصویر سازی ذهنی و کاربردهای اجرایی در هراس اجتماعی ،
اکرم فتحی
3
رابطه بین باورهای فراشناخت و تنظیم هیجان با کمرویی واضطراب اجتماعی
کبری میرزائی
4
سیستم های مغزی / رفتاری و راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در پردازش افکار خود کشی
ازاد مهدیه
5
تاثیر القای تجارب هیجانی بر حافظه کاری بر اساس باورهای فراشناختی
محمدصادق عطائی فتح آباد
6
اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرآیند هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به حافظه کاری
طیبه شاهمرادی فر
7
رابطه سبک های اسنادی و خستگی شناختی در بیماران ام . اس با توجه به سبک های مقابله با استرس
فاطمه ستوده نیا
8
ارتباط فعالیت سیستم های مغزی - رفتاری ، حساسیت پردازش حسی با ناگویی خلقی : نقش عواطف مثبت و منفی
نگار محمودی
9
رابطه رجحان نیمکره با اضطراب اجتماعی و خجالت زدگی با توجه به نقش واسطه ای راهبردهی نظم جویی هیجان و سیستم های مغزی - رفتاری
محسن امیری
10
مقایسه توانایی مهار محرک های هیجانی و غیر هیجانی : مطالعه ای مبتنی بر پتانسیل وابسته به رویداد
شادی باقرزاده ازبری
11
بررسی رابطه تنظیم هیجان و باورهای فراشناختی با مدیریت درد در افراد دچار سردرد مزمن
نازنین گلابی
12
بررسی رابطه بین سبک یادگیری و سبک فرزند پروری با یادگیری خود تنظیمی دردانش آموزان
لیلا ولیزاده بهادر
13
مقایسه طرحواره های ناکارآمد اولیه ، اضطراب پنهان و تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی
فایزه اسحقی مقدم کته شمشیر
14
مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه کاذب در افراد مبتلا به صرع و افراد عادی
فاطمه بابائی
15
مقایسه رضایت زناشویی ، حمایت اجتماعی ادارک شده با بهزیستی روان شناختی درزوجین بارور و نابارور
حمیده طلوعی
16
پیش بینی مشکلات خواندن کودکان فارسی زبان براساس مدل مولفه ای : نقش ابعاد شناختی روانشناختی و بوم شناختی
مهناز دهقان طزرجانی
17
ترمیم آسیب های کودکان دارای اختلال ریاضی در ترکیب های عددی و حل مسایل داستانی
سارا دازی
18
اثر بخشی برنامه آموزشی نظریه ذهن مبتنی بر رویکرد محاوره ای بر ارتقاء شایستگی اجتماعی استدلال اخلاقی و مهارتهای فراشناختی خواندن در دوره کودکی میانی
روشنک نیک پور
19
تاثیر تحریک جمجمهای با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی ( TDCS ) برکارکردهای اجرایی
منا سمیعی سنجانی
20
بررسی رابطه کارکردهای اجرایی ( بازداری ، بروز رسانی و تغییر پذیری ) و خلق مثبت ومنفی با میزان خلاقیت در دانشجویان
کتایون فخراوری
21
مقایسه حافظه آینده نگر ، گذشته نگر ، قضاوت و توجه انتخابی در افراد مبتلا به ام اس و افراد عادی
ناهید بهرامی
22
نقش ذهن خوانی از طریق چشم، فرهنگ ذهنی و هوش هیجانی بر تصمیم گیری در موقعیت اجتماعی
مانیا رضائیان باجگیران
23
رابطه سرسختی، هوش هیجانی، تاب آوری و خودکارآمدی با تصمیم گیری در مدیران بحران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
سوده کافی
24
مقایسه کیفیقت خواب ، بهزیستی روان شناختی و میزان تکانشگری درافراد دچار اختلال خوال و افراد عادی
فریبا زمانی
25
رابطه تعهد و خشونت زناشویی: نقش حمایت اجتماعی اداراک شده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی"
سپینود نوروزی
26
مقایسه ی کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق بین یک زبانه و دو زبانه های سالمند
نسیم السادات حسینی زاده
27
مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش معنوی در افراد دمانس دو زبانه ویک زبانه
دنیا برزوئی
28
بررسی و مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی و تحریک مکرر مغناطیسی از روی جمجمه بر علائم اضطراب و کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
زینب قنبری نجف ابادی
29
تاثیر آموزش شناختی رایانه ای حافظه کاری بر هوش سیال و توجه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص
محمدعلی خاکساربلداجی
30
رابطه باورهای فراشناختی و انعطاف پذیری شناختی با استرس شغلی
الهام باغدار
31
بررسی مدل های تحول مثبت جوانان ، به منظور ارائه الگوی ایرانی
محمود قاسمی
32
پیش بینی حمای اجتماعی در رابطه سرسختی روانشناختی با اضطراب مرگ در سالمندان مبتلا به آلزایمر
محمدمهدی فتحیان بروجنی
33
نقش حافظه کاری، توجه و هوش سیال در استدالال ریاضی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی
سیداحسان افشاری زاده
34
نقش سیستم های فعال ساز - بازداری پاسخ و تنظیم شناختی هیجان در بروز علایم وسواسی در دانشجویان
نوید موید
35
اثر بخشی آموزش تفکر نقاد مبتنی بر مدل پل - الدر برتفکر نقاد و مهارت حل مساله دانش آموزان
زینب مظفری
36
طراحی و ارزیابی برنامه توانبخشی کارکردهای اجرایی مبتنی بر باز شناختی برحافظه کاری و خود تنظیمی برای کودکان دارای اختلال یادگیری
مریم کابلی
37
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس نارسائی های شناختی و عاطفه منفی با میانجی گری خودکارآمدی مقابله ای و حمایت اجتماعی در سالمندان
اعظم محمدی
38
پناهگاههای روانی در افراد دارای اختلال شخصیت در خوشه سی
مینو همراهی
39
تاثیر توانبخشی شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و کاهش اضطراب دانش آموزان دبستانی
محمدرضا طیبی
40
نقش پیش بینی کنندگی ادراک زمان و حافظه کاری دراعتیاد به اینترنت با توجه به نقش واسطه گری تکانشگری در نوجوانان
سالار خانبابایی
41
بررسی رابطه اضطراب مادران با حیطه های تحول شناختی در کودکان با میانجیگری تفکر انتقادی
زینب قاسم زاده
42
نقش تکانشگری، کارکردهای اجرایی و بهوشیاری زمینه ای در بروز رفتارهای پرخطر جوانان
مرضیه اصغری
43
ارتباط هوش هیجانی، کارکردهای اجرایی و تکانشگری با پرخاشگری و سلامت جسم و روان نوجوانان در شرایط شیوع ویروس کرونا.
مهسان پورعلی
44
مقایسه رابطه کارکردهای اجرایی، هیجان‌های خودآگاه، و دشواری تنظیم‌هیجان با کیفیت زندگی افراد مصروع و غیر مصروع
کتایون رضایی
45
ارتباط عدم تحمل ابهام، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب بیماری کرونا بارفتارهای خودمراقبتی در طی دوران همه گیری کووید-19
الهه ازادمنجیری
46
نقش پیش بینی کنندگی انعطاف پذیری شناختی، ذهن آگاهی و تکانشگری در اعتیاد به اینترنت نوجوانان
سیدمنصور نعمتی
47
تاثیر هیجان های مرتبط با هدف و هشدار بر حافظه کاذب
مینو همراهی
48
طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر روش های کاووش و کتابهای حسی - لمسی سه بعدی بافت دار و ارزیابی تاثیر آن در بازیابی اطلاعات تصویری در کودکان دارای اختلال بینایی مادر زادی
سمانه نادری جلودار
49
پیش بینی پرخاشگری براساس تجارب ناخوشایندکودکی با میانجی گری دلبستگی ،تنظیم هیجان وذهنی سازی در بزهکاران (موردمطالعه : بزهکاران مقیم درکانون اصلاح تربیت تهران )
مریم افشاری
50
رابطه بین طرحواره های هیجانی با پریشانی روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس :  نقش میانجی گری اجتناب تجربه ای وحمایت اجتماعی ادراک شده
عاطفه مقراضی
51
ارتباط حافظه سرگذشتی بیش‌کلی ‌گرا و حافظه‌کاری با نارسایی‌شناختی در سالمندان با میانجی‌گری تنظیم‌هیجان
نجمه خوش روزازاد
دروس ترم جاری
757 - روانشناسی یادگیری و تفکر - روز: دو شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
757 - روانشناسی یادگیری و تفکر - روز: دو شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
757 - روانشناسی یادگیری و تفکر - روز: چهار شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00