توصیف مختصر
تحصیلات:
کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی                                                    
کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس                                                              
دکتری: دانشگاه تربیت مدرس
 
الف- مسئولیت‌های اجرایی و عضویت در مجامع
 1. عضو مرکز کارآفرینی دانشگاه شهید چمران 1386- 89
 2. مدیر داخلی مجله علوم انسانی دانشگاه شهید چمران
 3. مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری  (86-1384)
 4. عضو کمیته تخصصی گروه جغرافیا 1387 -89
 5. دبیر همایش ملی نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری 1386
 6. عضو کمیته علوم انسانی چاپ و انتشارات کتب دانشگاه شهید چمران 1387- 89
 7. عضو کارگروه مسکن و شهرسازی استان خوزستان، 1387 -1390
 8. عضو کمیته تخصصی شهرسازی و معماری شورای برنامه ریزی شهرداری اهواز ،1387 - 1390
 9. عضو پیوسته بنیاد ایران شناسی
 10. ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 11. عضو انجمن سنجش از دور و GIS
 12. عضو انجن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
 13. عضو انجن جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ایران
 14. عضو هیئت تحریریه مجله شهر پایدار
 15. عضو هیئت تحریریه مجله جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 16. عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات نواحی شهری کرمان
 17. مشاور ریاست دانشگاه و مدیر گروه شاهد و ایثارگر دانشگاه خوارزمی
 18. دبیر ششمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام
 19. دبیر اجرایی کنفرانس روز آینده، شهر آینده
 20. مدیر شبکه جغرافی دانان کشورهای اسلامی، 1402
 21. مدیر گروه گردشگری، 1401
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
تهران
ایران
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
3
دکتری
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
گردشگری شهری
2
برنامه ریزی فضایی
3
برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری
4
برنامه ریزی شهری
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تحلیل ادراک ذینفعان از پایداری اثرات گردشگری شهر لاهیجان
مرضیه غنی پور
2
تحلیل فضایی گذران اوقات فراغت در تهران؛ مطالعه موردی: مناطق 19 و 22
مهناز بهمنی
3
تحلیل تأثیر سازمان فضایی بر زیست¬پذیری هسته¬های حیاتی کلان¬شهر کرج
بهروز هاشمی
4
تحلیل آثار طرحهای بافت فرسوده شهری درمحله گرایی(مطالعه موردی منطقه 10تهران)
اوهانی زنوز
5
تبیین فضای انتزاعی در تهیه طرح های توسعه شهری؛ مطالعه موردی طرح تفصیلی شهر شیراز
سجاد احمدی
6
تحلیل فضایی زیست پذیری منطقه کلانشهری تبریز
اصغر رشیدی ابراهیم حصاری
7
تبيين نقش پراکنده رويي درساختار فضايي – کالبدی کلان شهر شيراز
زهرا صحراييان
8
تحلیل فضایی پویش فقر شهری در کلانشهر تهران (1375-90)
سامان ولی نوری
9
تحليل گردشگري در بازآفريني بخش¬تاريخي شهر تهران (مورد پژوهش: منطقه 12)
نرگس احمدی
10
مکان یابی شهرک صنعتی در شهرستان مریوان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
فرزین ناصری
11
تحلیلی برعدالت فضایی در توزیع خدمات با تاکید بر مدیریت شهری موردمطالعه:حوزه مرکز شهر تهران
نادر تابعی
12
توسعه پایدار گردشگری با تاکید برفرصت های شهری موردمطالعه شهر نیشاور
سیدمهدی حسینی
13
مدیریت توسعه مشارکت های محلی درراستای پایداری کلان شهر تهران
مریم عبادی
14
بررسی نقش جاذبه‌های درجه دوم در توسعه گردشگری شهری، مورد مطالعه: شهر اصفهان
سجاد قاسمی کفرودی
15
بررسی مدیریت جاذبه های گردشگری شهری با تاکید بر الگوی رفتاری گردشگران (شهر اصفهان)
محمدمهدی ابراری
16
ارزیابی و بررسی کیفیت فضاهای شهری (راسته اصل بازار شهر نور آباد ممسنی
حمید احمدی
17
بررسی تغییرات کاربردی اراضی منطقه 7
مینا رسولی
18
نقش گردشگری در تغییرات کاربردی اراضی شهرستان رامسر نمونه:روستای اربکله
زهرا زمانی چاکلی
19
تعیین عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی شهر مهاباد در دوره زمانی 90-1360
حسن رحمتی تپه رشت
20
تحلیل پایداری محله‌های شهر مهاباد، مورد مطالعه: ناحیه یک
نعمت کرده
21
بررسی تغییر ساختار کاربری اراضی شهر ماکو با تأکید بر ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی
اردلان زراعتی
22
بررسی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله از دیدگاه مدیریت بحران
علی اصغر زاغیان
23
تحلیل و سنجش کیفیت محیط در محله‌های شهری، مورد مطالعه: شهر سقز
سوران مصطفوی صاحب
24
ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهر شیراز، مورد مطالعه: ناحیه دو منطقه پنج شهرداری شیراز
پیمان کسائی منفرد
25
توسعه درونی شهر آمل
محمد محمدیان
26
زمینه ها و عوامل ظهور کلانشهر کرج: آسیب شناسی آن، چالشها و راهبردهای آینده
سیدعلی آقازاده
27
تحلیل گردشگری دربازآفرینی بخش تاریخی شهرتهران، مطالعه موردی: منطقه 12
نرگس احمدی فرد
28
تحلیل فضایی پویش فقر شهری در کلانشهر تهران (90-1375)
سامان ولی نوری
29
تحلیل ارتقای کیفیت محیط درفضاهای عمومی شهرتهران-مطالعه موردی: محله سلسبیل شمالی
امیر اسدی کلمتی
30
بررسی فرایند تغییرکاربری زمین وساختمان وپیامدهای فضایی آن درکلانشهر تهران-مطالعه موردی: میدان بهارستان
زهرا احمدی
31
ارزیابی پیامدهای کالبدی-فضایی اجرای طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی درشهر شهریار- موردمطالعه: محله بردآباد جنوبی
سیف الدین مصطفائی
32
ارزیابی طرح ساماندهی تپه مرداب کرج"
محمد تقی شریفی فردویی
33
"تحلیلی بر موقعیت و پوشش خدماتی _ عملکردی بازارهای روز مطالعه بازار روز کرج "
حمید دانشی کهن
34
ارزیابی طرح سکونت گاه های غیر رسمی برای بهسازی محله حصار بالای کرج "
مجتبی میرزایی
35
"امکان سنجی احداث پیاده راه در بخش مرکزی شهر کرج"
سیدپیمان حسینی نژاد
36
تحلیلی بر آموزش اجتماع محور برای توسعه پایدار گردشگری در سطح محلی، مورد: اورامان تخت
سیداحسان هاشمی
37
سنجش کیفیت محیطی در نواحی شهری ( محدوده مورد مطالعه : ناحیه 4 شهر شیراز)
محمدرضا زحمتکش
38
تحلیل الگوی گسترش کالبدی شهر بابلسر با تاکید بر توسعه پایدار
سیده نفیسه اسداله تباردیوکلائی
39
تحلیل بازساخت پهنه های پژمرده شهری- مورد مطالعه : بافت های فرسوده بخش مرکزی کلانشهر اهواز
امین نظرپوردزکی
40
ارزیابی ظرفیت چشمه‎های آب گرم ایوب پیامبر در توسعه بازار گردشگری درمانی
محسن ولی نیا
41
ارزیابی رضایتمندی گردشگران از سیستم حمل و نقل عمومی فرودگاهی- مورد: فرودگاه بین المللی امام خمینی
حسام وکیلی زاده
42
امکان سنجی توسعه بوم گردی در ایجاد فرصتهای اشتغال در نواحی روستایی، مورد: منطقه حفاظت شده دنا
سیدصدیف موسوی کیفته
43
سنجش کیفیت محیط شهری مطالعه موردی محله کارته چهار شهر کابل
سکینه احمدی
44
تحلیل فضایی منطقه کلانشهری تبریز با رویکرد زیست پذیری
اصغر رشیدی ابراهیم حصاری
45
تحلیل ظرفیت توسعه گردشگری پزشکی در شهر تهران بر اساس دیدگاه گردشگران
سمانه کدخدائی
46
تحلیل الگوی فضایی رفتار گردشگران در شهر تهران
عبدالرضا البرزسرچقائی
47
تبیین فضای انتزاعی در طرحهای توسعه شهری، مطالعه موردی: طرح تفصیلی شیراز
سجاد احمدی
48
تحلیلی بر نقش فضاهای گردشگری در هویت شهری، مورد: شهر شوش
ابراهیم سلیمانی مقدم
49
تحلیل آثار طرحهای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در محله‌گرایی(موردمطالعه منطقه 10تهران)
نبی اوهانی زنوز
50
تحلیل ادراک ذینفعان از پایداری اثرات گردشگری شهری، مطالعه موردی شهر لاهیجان
مرضیه غنی پورتفرشی
51
تحلیل فضایی گذران اوقات فراغت در شهر تهران، مطالعه موردی: مناطق 19 و 20
مهناز بهمنی
52
ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری شهری، مورد مطالعه : شهر کرج
پوپک عظیمی
53
تحلیل الگوی سفر بر پایه تعطیلات رسمی و آموزشی با اقلیم آسایش گردشگری در ایران
محسن تقوی پور
54
تحلیل تاثیر سازمان فضایی بر زیست پذیری هسته های حیاتی شهر کرج
بهروز هاشمی
55
تحلیل توسعه محصول گردشگری زیارتی، مورد مطالعه: امامزاده صالح تجریش تهران
عاطفه عابدینی
56
تحلیل فرصت های کارآفرین گردشگری در کلان شهر کرج
محمد حیدری
57
امکان سنجی توسعه گردشگری بیابانی و تاثیر آن در گردشگری و اقتصاد روستایی
امیرحسین علیپورقاسمی نژاد
58
تحلیل و شناخت تجربه معنوی گردشگران زن خارجی در ایران
نسرین غلامعلی فرد
59
تحلیل تجربه گردشگری از مقاصد شهری (مطالعه موردی: شهر یزد)
نسیم صانعی
60
تحلیل توسعه پایدار گردشگری اجتماع محور با تاکید بر نظرات مردم محلی مطالعه موردی منطقه چمچمال
امیر کرمیان
61
تحلیل تأثیرات کارآفرینی در تغییرات مقصدهای گردشگری روستایی (موردمطالعه روستاهای گردشگری الموت قزوین)
لیلا اروجی
62
تحلیل ظرفیت‌های گردشگری ادبی برای توسع? گردشگری شهر تهران
فریبا گراوندی
63
تحلیل آثار اقتصادی تحریم‌های تجاری بر صنعت گردشگری ایران
سیدحامد کرمانیان
64
تحلیل ظرفیت‌های گردشگری پایدار شهر یزد
منصور ارجمندی مروست
65
تببین اثرات نوگرایی بر عدم انطباق فضایی در محله های شهری مورد پژوهش منطقه 4 شهرداری تهران
زینب احمدی
66
بررسی و شناخت تجربه معنوی گردشگران زن خارجی در ایران
نسرین غلامعلی فرد
67
تبیین اثرات بحران کرونا(covid-19) بر مقاصد گردشگری شهری مورد مطالعه: شهر اردبیل
واحد اقایی
68
آینده پژوهی اثرات کاربری های تجاری بزرگ مقیاس بر پایداری جوامع محلی مورد مطالعه شهرستان عباس آباد
زهرا دلفان اذری
69
تحلیل ادراک و تجربه بیاد ماندنی گردشگران از غذاهای محلی(مورد مطالعه: منطقه ثامن مشهد و شهر شاندیز)
حسین مشکانی
70
تحلیلی بر مدیریت خطر و امنیت شغلی راهنمایان تور گردشگری در ایران ( مطالعه موردی شهر تهران)
امیرحسین خدایار
71
تحلیل ادراک و تجربه بیاد ماندنی گردشگران از غذاهای محلی منطقه ثامن مشهد و شهر شاندیز)
حسین مشکانی
72
آینده پژوهی اثرات کاربری های تجاری بزرگ مقیاس بر پایداری جوامع محلی، مورد مطالعه: شهرهای شهرستان عباس آباد
زهرا دلفان اذری
73
عنوان (فارسی): تحلیل فضایی گذران اوقات فراغت در مناطق مختلف شهر خرم آباد
سعیده محمدی نژاد
74
تبیین نقش بازآفرینی شهری بر مطلوبیت فضاهای عمومی شهرها (مورد مطالعه: فضای عمومی حرم در شهر ری)
بابک عباسی کادیجان
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
مجله گردشگری شهری دانشگاه تهران
ابتدا تاکنون
2
مجله جغرافیای انسانی دانشگاه تهران
3
مجله جغرافیای کاربردی دانشگاه خوارزمی
4
مجله شهر پایدار
ابتدا تاکنون
5
مجله جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
6
مجله جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز
7
مجله کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، دانشگاه یزد
ابتدا تاکنون
8
مجله مطالعات شهری، دانشگاه کردستان
ابتدا تاکنون
9
مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ، دانشگاه فردوسی مشهد
10
land journals
11
Sustainability
دروس ترم جاری
041 - سیاستگذاری گردشگری - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
045 - نظریه های برنامه ریزی گردشگری - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
047 - بازاریابی و برندسازی رویدادهای گردشگری - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
045 - نظریه های برنامه ریزی گردشگری - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
066 - کارگاه برنامه ریزی مقصد - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
070 - مبانی و فنون بازاریابی جغرافیای اکوتوریسم - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
102 - جغرافیای گردشگری - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
102 - جغرافیای گردشگری - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
102 - جغرافیای گردشگری - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00