توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
دانشگاه تربیت مدرس
1390/01/01
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
پهنه بندی کلیماتوریسم شهریاسوج
فرزانه احمدی نصرابادسفلی
2
بررسی کارایی تغییرات اقلیمی ایران
محمدحسین ناصرزاده
3
اقلیم معماری شهر گرگان
زکیه خسروی کتولی
4
بررسی تاثیر اقلیم بر منابع آب های سطحی ،مطالعه موردی حوضه رودخانه کر
زهرا غلام پور
5
تاثیر سیگنال های اقلیمی بر بارش های ایران مرکزی
فاطمه ارسلانی
6
بررسی اثر تغییر اقلیم بر آب های سطحی حوضه رودخانه قره سو
مریم هواسی گرازان
7
ارائه الگوی طراحی اقلیمی بر مبنای شاخص های آسایش زیستی در معماری شهر تهران
سولماز زارع دیجوجین
8
تهیه نقشه حرارتی تهران با استفاده از تصاویر ماهواره ای
مریم سادات نقیب
9
تحلیل سینوپتیکی سیل فروردین 1388 قم
لیلی ارزومندی
10
تحلیل فضایی بارش های سنگین ایران
روشن احمدی
11
رابطه بارش با توپوگرافی در زاگرس
طیبه الماسی
12
ارزیابی تغییر اقلیم واثر آن بر رخداد مقادیر حدی دوره های آتی غرب ایران
الهام فتحی
13
تغییر اقلیم در شمال غرب ایران
ثمینه فقیه راد
14
تحلیل سینوپتیکی یخبندان های استان کرمانشاه
زهرا قاسمی
15
تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین ناحیه خزری
زهرا قدمی کندرشی
16
تحلیل آماری سینوپتیک تگرگ ارومیه
امید کاکول
17
تغییرات زمانی ومکانی فرود مدیترانه
حسین نظاماتی
18
تحلیل سینوپتیکی خشک سالی های فراگیر در سطح ایران
حیدر باقری سرنجیانه
19
بررسی عامل جغرافیایی در آلودگی هوای شهر تهران
سامان محمدی
20
مدیریت هوا و اقلیم در صنعت انرژی خورشید، مطالعه موردی شهر شیراز
مطهره انزانی
21
تهیه نقشه های آسایش اقلیمی برای استان سمنان با شاخص Tci روش مایکوفسکی"
فرزانه همت گشای فرد
22
تحلیل سینوپتیکی توفان های گردوغبار در شهر کرمانشاه"
فیصل یوسفی
23
تغییر پذیری مکانی - زمانی توازن انرژی سطح زمین در گستره ایران و اعتبار سنجی موردی نتایج با استفاده از داده های سنجش ار دور
احمد روشنی
24
تحلیل سینوپتیکی روند نمایه‌های حدی دما در ایران مرکزی
هدیه اکبری قمصری
25
تحلیل سینوپتیکی و روند یابی گرد و غبار جنوب غرب ایران
کیوان بهرامی
26
تحلیل سینوپتیکی سرماهای زودرس و دیررس بهاره استان زنجان
یعقوب بهرامی
27
تعیین شاخص‌های مکانی پتانسیل سیل‌خیزی با استفاده از مدل HEC-HMS، مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان
علیرضا حسینی
28
بررسی تأثیر سیگنال های اقلیمی بربارش منطقه غرب ایران
هدیه بخشی خالخالی
29
اقلیم شناسی خشکسالی درایران
سعید جوی زاده
30
استراتژیکهای سازگاری اقلیمی ایران, مبتنی بر تفاوتهای مکانی
اسماعیل احمدی
31
تحلیل سینوپتیکی و آماری سرماهای شدید در استان کرمانشاه
ام کلثوم ویسمرادی
32
تحلیل سینوپتیکی تغییرات اقلیمی شهرستان ارومیه از گذشته تا حال
رحمان امکانی حیدرانلو
33
بررسی تاثیر خشکسالی بر افت سطح آبهای زیرزمینی خراسان رضوی( مطالعه موردی کاشمر و گناباد)
معصومه شریعتی
34
بررسی اثر تغییر اقلیم بر افت سطح آب های زیرزمینی در کرمان
پوران حیدری قرائی
35
تحلیل فضایی آسایش حرارتی در ایران
علیرضا کربلائی درئی
36
تحلیل آماری و سینوپتیکی پدیده مه در فرودگاه رشت با تاکید بر امنیت پرواز طی سال های 2013-1983
سیدداوود میرغضنفری
37
تحلیل سینوپتیکی و آماری تگرگ در شهرستان سنندج
عباس قادری
38
بررسی توانمندی اقلیمی استان خراسان رضوی با تاکید بر انرژی خورشیدی
عبدالواحد قانونی مژن ابادی
39
تحلیل آماری و سینوپتیکی یخبندان های زودرس و دیررس آذربایجان غربی
فرهاد رشیدی
40
پهنه بندی پتانسیل سنجی انرژی باد دراستان لرستان
محبوبه گودرزی
41
بررسی رابطه بین توزیع فضایی و زمانی تاوایی نسبی و آب وهوای ایران
آزیتا امیری
42
رابطه فراوانی وقوع برف های سنگین با الگوی پیوند از دور نوسان قطبی(AO) مطالعه موردی منطقه آذربایجان
زهرا زراعتی لجبینی
43
تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین استان لرستان
محمد مینایی پور
44
تغییرات پرفشار جنب حاره تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران در اثر تغییر اقلیم
یوسف علی پور
45
تحلیل سینوپتیکی کولاک برف دراستان همدان
لیلا قربانی
46
ارزیابی قابلیت آگروکلیمایی استان های کرمانشاه واصفهان از نظر استعداد کشت چغندر قند پاییزه
سمیرا علیقلی
47
آب و هوا و آسایش انسان در کاشان
مریم فاطری
48
مدل سازی آلودگی هوای تهران با استفاده از داده های سنجش از دور
فریبا شامرادی
49
نقش تهدیدات آب و هوایی در تامین امنیت غذایی با رویکرد پدافند غیر عامل
احمدرضا فتاحی
50
پتانسیل های اقلیمی موثر در برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری در گیلان
مهدی شفقتی چروده
51
تغییرات تقویم زراعی کشت گندم در استان خوزستان با توجه به مدل های گردش عمومی جو
فاطمه زارعی
52
تاثیر عناصر اقلیمی (رطوبت، بارش، ساعات آفتابی) بر عملکرد توت فرنگی در شهرستان سنندج
زهرا علیخانی
53
مطالعه معماری همساز با اقلیم در مناطق 1 و 12 تهران
سوگل جوانبخش
54
تحلیل تغییرات زمانی-مکانی امواج گرمایی منطقه شمال غرب ایران
داریوش حاتمی زرنه
55
مدل سازی پیش بینی سیلاب در زیرحوضه های آبریز کرخه
فردین قدمی
56
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تقویم زراعی برنج در شمال ایران
مجتبی شاهنظری کرباسرائی
57
بهینه سازی جهت یابی استقرار ساختمان در شهر تنکابن بر اساس شرایط اقلیمی
فرشته مجدی
58
اثر تغییر اقلیم بر روند دمای سطحی خلیج فارس
صمد کمالی
59
معماری همساز با اقلیم در جهت استقرار ساختمان مدارس کاشان با رویکرد به تابش ( قانون کسینوس )
لیلی بهرام
60
اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های ابرناکی درایران
مصطفی فلاحی خوشجی
61
ریز پهنه بندی اقلیمی و تعیین مناطق همگن آگروکلیمایی کردستان
ناصح قادری
62
اثرات پروژه های انتقال آب سرشاخه های کارون در ایجاد کانون های ریزگرد خوزستان با بهره گیری از فناوری های GIS و RS
عاطفه بساک
63
شبیه سازی عددی تاثیر ساختار کالبدی فضای شهری بر میکرواقلیم شهر تهران
64
مطالعه تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی بر اثر تغییر اقلیم در استان کهگلویه و بویراحمد
65
تحلیل فضایی مناطق مستعد کشت پسته در ایران
محمود حسین زاده کرمانی
66
تاثیر تغییر اقلیم در پتانسیل کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه
سمیه نادری
67
مطالعه رابطه بین ضخامت اتمسفر و بارش برف در منطقه شمال غرب ایران
زهرا خزایی
68
تاثیر تغییر اقلیم بر روی بارش های سنگین برف مازندران
رویا عارفیان
69
مطالعه تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی بر اثر تغییر اقلیم در استان کهکیلویه و بویراحمد
زهرا غلام پور
70
تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب، مطالعه موردی: حوزه آبریز گرگانرود
لیلی آرزومندی
71
تجزیه و تحلیل اثرات شدت و مدت خشکسالی کشاورزی بر عملکرد محصول با استفاده از تصاویر ماهواره مادیس و داده های هواشناسی
عادل نبی زاده بلخکانلو
72
تاثیر هندسه شهر تهران بر تشدید جزیزه حرارتی و آلودگی هوا
فریبا صیادی
73
واکاوی آماری و همدید بادوامترین موج های بارشی منطقه غرب کشور
حمدی مرادی
74
اثر تغییرات اقلیمی بر سامانه های بندالی و همزمانی آن با ترسالی ها و خشکسالی های ایران
میثم طولابی نژاد
75
اثرات کم فشار سودانی بر بارش های ایران در شرایط تغییر اقلیم
وحیده صیاد
76
واکاوی ساختار آموزش در رابطه با تغییر اقلیم در مسیر توسعه پایدار جنوب شرق ایران
مهناز صادقی
77
تاثیر تغییر اقلیم بر پر فشار جنب حاره تابستانه ایران
مختار فتاحیان
78
رابطه شاخص های اقلیمی دما و بارش با شاخص های پیوند از دور در استان گیلان
زرین جمشیدی عینی
79
بررسی تاثیر اقلیم بر توسعه صنعت گردشگری استان همدان در 15 سال اخیر
علی فلاح
80
تحلیل آماری بادهای شدید در استان تهران
سارا علی میرزائی
81
تغییر اقلیم و روند دماهای حدی در استان کرمانشاه
نشمین رستم پور
82
رفتارسنجی زمانی- مکانی سپیدایی در ایران
علیرضا کربلائی درئی
83
تحلیل سینوپتیکی بارش های حدی استان قزوین
ام البنین کوچکی
84
پیامد های تغییر اقلیم درمحدوده ای خلیج گرگان
سیدعلی موسوی
85
واکاوی تغییرات مقادیر حدی دما و بارش در گستره ی خراسان بزرگ
منیره سادات میرعبداللهی شمسی
86
تحلیل آماریسینوپتیکی ابر گرم در استان کرمانشاه
حسن خراج پور
87
بررسی روند تغییرات دمای شهر اهواز طی دوره 1974 تا 2016 با استفاده از آزمون های ناپارامتریک و پیش بینی تغییرات آن طی دوره های اتی
کورش بهادری
88
اثر تغییرات اقلیمی برگردشگری استان تهران با استفاده از شاخص (tci) و پیش بینی آن
حمید زارعپور
89
اثر تغییر اقلیم بر اقلیم آسایش شهر شیراز
سعید اسمعیلی
90
بررسی سینوپتیکی بارشهای بهاری کوتاه مدت استان کردستان
فرزانه مرادی
91
اثرات تغییر اقلیم بر بارشهای سیل آسا در استان تهران
نیلوفر محمدی
92
سازگاری اقلیمی فضاهای سبز شهر تهران
ژوان امینی
93
رفتارسنجی زمانی-مکانی سپیدایی ایران
علیرضا کربلائی درئی
94
تاثیر هندسه شهر تهران بر تشدید جزیره حرارتی و آلودگی هوا
فریبا صیادی
95
تغییر اقلیم و روند دماهای حدی در کرمانشاه
نشمین رستم پور
96
اثر تغییر اقلیم بر گردشگری استان سمنان(با تاکید بر دامغان)
یاسمن هراسانی
97
تحلیل آماری و سینوپتیکی دماهای ابر گرم و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم در منطقه کرمانشاه
حسن خراج پور
دروس ترم جاری
027 - آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
027 - آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
056 - پیامدهای تغییر آب و هوا در ایران - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
525 - تحلیل سینوپتیک مخاطرات آب وهواشناسی - روز: دو شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
045 - تحلیل همدیدی آب و هوای ایران - روز: سه شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00