توصیف مختصر

بیوگرافی

اطلاعات شخصی و رزومه احمد زنگانه

نام: احمد       نام خانوادگی: زنگانه         محل تولد: علیآبادکتول- استان گلستان        شماره شناسنامه: 27      تاریخ تولد: 1345   شغل: عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تلفن تماس: 09122973851

 

 

مدرک تحصیلی

لیسانس: جغرافیا – دانشگاه تربیت معلم تهران – 1369

عنوان پایان نامه لیسانس: بررسی شکل گیری و سیر تحول شهر اراک: از آغاز تا 1365، دانشگاه تربیت معلم تهران،
 گروه جغرافیا.

فوق لیسانس: برنامه‌ریزی شهری و منطقه­ای (شهرسازی) – دانشکده هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – 1373.

عنوان پایان نامه فوق لیسانس: برنامه ریزی فضایی – کالبدی الوند، استاد راهنما: مهندس احمد سعیدنیا.

دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشکده جغرافیا – دانشگاه تهران -1392

عنوان رساله دکتری : تبیین فرایند پژمردگی شهری: محدوده مورد مطالعه منطقه 12 تهران. استاد راهنما دکتر فرانک سیف‌الدینی دانشکده جغرافیا – دانشگاه تهران-1392

 

فعالیتهای آموزشی شامل 20 سال تدریس دروس

دوره لیسانس:

        اصول و مبانی برنامه‌ریزی روستایی، برنامه‌ریزی روستایی در ایران، کارگاه برنامه‌ریزی شهری، مبانی جغرافیای روستایی، اصول و مبانی برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی شهری در ایران، روابط متقابل شهر و روستا در ایران، جغرافیای انسانی ایران (اقتصاد و جمعیت)، جغرافیای انسانی ایران (شهر و روستا)، جغرافیای شهری ایران، برنامه ریزی شهرها و شهرکهای جدید، کاربرد اقلیم در برنامه‌ریزی شهری، مخاطرات انسانی،

دوره کارشناسی ارشد :

ارزيابي پيامد هاي طرح هاي بهسازي و نوسازي شهري ، سياست‌هاي فضايي در برنامه‌ريزي شهري ، كارگاه آمايش شهري ، كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه‌ريزي شهري ،توانمند سازی اجتماعات محلی،

دوره دکتری

       نظريه هاي توسعه شهري و منطقه اي پيشرفته،آسیب شناسی مسایل فضایی شهر

 

 

 

 

زمینه ها و علایق پژوهشی :

 

الگوهای رشد و توسعه و افول شهری و منطقه ای، زوال و پژمردگی شهری، توسعه درون شهری، ارزیابی پیامدهای توسعه شهری منطقه ای، برنامه ریزی شهری منطقه ای و آمایش سرزمین.

 

 

کتابهای علمی

ردیف

عنوان

1

«زوال شهری»،  نویسنده: دیوید کلارک، مترجمین: احمد زنگانه، بهاره جانه، ابوالفضل زنگانه، الهام امیرحاجلو، ناشر جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی، 1392

2

« تجدید حیات محلات فراموش شده آمریکا» نویسنده : آلیس ام. برایت مترجم: احمد زنگانه، کاظم اسمعیلی ،بهاره جانه، ، ابوالفضل زنگانه،  ناشر آثار معاصر،1392

3

«درآمدی بر پراکنده روئی شهری»، مولفین: ابوالفضل مشکینی، احمد زنگانه، حافظ مهدنژاد، ناشر جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی

4

توسعه ترکیبی کاربری‎های شهری؛ از نظریه تا اجرا، نویسنده گان، محمد سلیمانی، رسول فرجام و احمد زنگانه، ناشر جهاد دانشگاهی خوارزمی، سال 1394

5

توسعه درون شهری (راهبردهایی برای ایجاد محله‌های زیست‌پذیر)، انتشارات مرکز خدمات و تحقیقات شهرداری واشنگتن، مترجمین، طاهر پریزادی، احمد زنگانه و حمیدرضا تلخابی، ناشر آثار معاصر، سال 1395

 

 

مقالات علمی

ردیف

عنوان

1

مکانیابی شهر صنعتی و اثرات زیست محیطی ان بر شهر اراک، فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران (علمی – پژوهشی)، شماره 51، سال هفتم، بهار1384

2

توانهای محیطی شهرستان ترکمن، دومین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان، راهبردها و راهکارها، 18 و 19 اسفند 1387، دانشگاه منابع طبیعی گرگان

3

مروری بر پیشینه تاریخی منطقه اراک، فصلنامه راه دانش، شماره 9 و 10، 1376

4

بررسی پیدایش و سیر تحول شهر جدید سنجان، فصلنامه راه دانش، شماره 11 و 12، زمستان 1376

5

بررسی پیدایش و سیر تحول روستا شهر خنداب، فصلنامه راه دانش، شماره 17 و 18، 1380

6

معرفی تاریخ قم با تاکید پیشینه تاریخی استان مرکزی، فصلنامه راه دانش، شماره 19 و 20، 1382

7

مهاجران: شهر جدید اقماری اراک، فصلنامه راه دانش، شماره 21 و 22، 1384

8

بررسي شاخص‌ها و سطح­بندي اولويت‌ها در ساماندهي و توانمندسازي محله جنگلده شهر علي آباد كتول، شماره 76، تابستان 90، پژوهشهای جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران

9

توسعه درون شهری (مطالعه موردی: شهر بروجرد)، مطالعات مدیریت شهری، سال سوم، شماره ششم، تابستان 1390، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات

10

«سنجش هویت و کیفیت منظر فضاهای جمعی، نمونه مطالعه: منطقه یک تهران»، نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر، پذیرفته شده  و در دست چاپ

11

تبیین زوال شهری در بخش مرکزی شهر اراک، مطالعات مدیریت شهری، سال سوم، شماره ششم، تابستان 1390، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات

12

ارزیابی و اولویت بندی اثرات گردشگری در سطح ملی با استفاده از تکنیک Topsis، فصلنامه علمی – پژوهشی مرودشت، دوره3، شماره 10، تابستان 1392

13

تحليل فضايي اثرات شبكه معابر بر آسيب‌پذيری محلات شهری در برابر زلزله مورد مطالعه : محله اميريه شهر سبزوار، مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی (7892-2423)، شماره اول، بهار 1395

14

زیست‌پذیری شهری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص‎ها، نشریه پژوهش‌های جغرافیای برنامه‏ریزی شهری (2383-1456)، شماره اول، بهار 1395

15

بررسی روند تغییرات پوشش اراضی شهر اراک دوره زمانی 1973-2011، نشریه جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‎ای (2345-2277) شماره نوزدهم، تابستان 1395

16

تحلیل فضایی فقر شهری در کلانشهر تهران، نشریه اقتصاد و مدیریت شهری (2345-2870)، شماره 3، تابستان 1395

17

ارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد زیرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردی: پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر شهر تهران)، نشریه مطالعات مدیریت شهری (2345-2870)، شماره 27، پاییز 1395

18

بررسی روند تغییرات رشد و گسترش شهری و عوامل موثر بر آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهر تبریز)، نشریه مطالعات نواحی شهری، شماره 4، پاییز 1394

19

برنامه‎ریزی راهبردی توسعه محلات دارای فقر شهری نشریه مطالعات مدیریت شهری، شماره: 23، پاییز 1394

20

سیر پاسخگویی به مسکن گروههای کم درآمد و ضرورت ارائه راهبردی جدید (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)، همایش بین‎المللی سکونتگاههای فقیرنشین شهری به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، تاریخ برگزاری: 15 و 16 اردیبهشت 1395

21

ارزیابی اراضی مستعد کالبدی بر مبنای پارامترهای گسل، شیب، ارتفاع، محدوده شهری براساس منطق فازی (مطالعه موردی: استان البرز)، اولین کنفرانس بین‎المللی مخاطرات طبیعی و بحران‎های زیست‎محیطی ایران، راهکارها و چالش‎ها، تاریخ برگزاری: 24 شهریور 1395

22

گستره های فضایی فقر شهری اراک   مقاله- نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی- سال دوم، شماره اول، (علمی – پژوهشی)- شاپا 7892-2423

23

بررسی پراکنده رویی و ظرفیت های توسعه درونی شهر سقز   مقاله- فصلنامه علمی – پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال هفتم، شماره سوم، تابستان 1394 شماره 17 پیاپی 27

24

کیفیت محیط شهری:دیدگاه ادراک محیطی مطالعه موردی:محله نارمک منطقه چهار شهرداری تهران               مقاله- فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات و پژوهش های شهری- منطقه ای سال ششم،شماره 22 پاییز 1393

25

بررسی تحولات و الگوی سلسه مراتب شهری در نظام شهری گیلان          مقاله- فصلنامه علمی – پژوهشی ( جغرافیا و توسعه)، سال 13، شماره پیاپی 39، تابستان 1394

26

ساماندهی بافت هاي مسئله دار شهري با رویکرد توسعه محله اي با استفاده از مدل swot و ماتریس (SQPM) نمونه : محله صابونپزخانه منطقه 12 شهر تهران)            فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال پنجم،شماره 15 ، بهار 1392

27

بافت های فرسوده ظرفیتی برای توسعه درونی شهرها نمونه مطالعه شهر سقز، همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها 1394

28

ارائه راهبرد های فرهنگی مدیریت شهری در کاهش احساس محرومیت بافت های حاشیه نشین (نمونه موردی:محله عرب های مشهد) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری ، فرهنگ، مدیریت شهری ایران 1394

29

زوال شهری مدخل در فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی جلد اول انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی و قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی زمستان سال 1392

30

محرومیت اجتماعی       مدخل در فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی جلد اول انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی و قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی زمستان سال 1392

 

 

راهنمایی و مشاوره در پایان­نامه­های کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان

1

امکان سنجی استقرار بهینه روستاهای در معرض خطر سیل خیزی (ناحیه مورد مطالعه: حوضه آبریز قرناوه و یل چشمه)، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: محمدصفا مرادی گنبد، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، سال 1386

2

نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای (مورد مطالعه شهر فیروزآباد فارس)، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: علی جوکار، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، سال 1386

3

بررسی تحولات کالبدی – فضایی روستاهای مجاور کلانشهر تهران (نمونه موردی: دارآباد)، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: اکرم تاجیک، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، سال 1388

4

ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده شهر علی آباد کتول، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: ابولفضل زنگانه، دانشگاه یزد، گروه جغرافیا، سال 1388

5

چالش­های مدیریت نوین روستایی در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ (نمونه موردی: شهرستان شهریار)، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: حجت اله شمیعی، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، سال 1388

6

ساماندهی بافت فرسوده (نمونه مورد مطالعه: محله امام زاده یحیی تهران)، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: مسعود شیخی، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، سال 1389

7

دگرگونی­های کالبدی – کارکردی هسته شهری تجریش (با تاکید بر هویت شهری)، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: الهام امیرحاجلو، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، سال 1389

9

تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه 4 تهران، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد انشجو: سامان ولی­نوری، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، سال 1389

10

ساماندهی بافتهای مسئله دار شهری با رویکرد توسعه محله ای: نمونه: محله صابونپزخانه منطقه 12 تهران، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: صادق زمانی، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، 1389

11

تحولات شهر و شهرنشینی شهر کرج: با تاکید بر نقش مدیریت شهری، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: مریم خداطلب، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، 1390

12

نقش روستا – شهرها در توسعه مناطق روستایی، نمونه مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا غلامی، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، شهریور 1390

13

رشد هوشمند و توسعه درونی شهر سندج، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: مسلم اله ویسی، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، 1390

14

سنجش کیفیت محیط شهری: بررسی مقایسه ای محله ای خاک سفید و نارمک در منطقه 4 تهران، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: سید مهدی محمودی، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، 1390

15

بررسی کارکردی – کالبدی بخش مرکزی شهر کرج در راستای توسعه درون شهری، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: فرزانه بختیاری، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، 1391

16

توسعه درونی شهر اراک: با تاکید بر بافتهای فرسوده بخش مرکزی، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: حمیدرضا تلخابی، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، 1391

17

ساماندهی کالبدی – فضایی محله، رویکردی در توسعه درونی شهر، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: نجمه حیدرزاده، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، 1391

18

توسعه درون شهری منطقه یک شهر تهران مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشجو: مهناز اکبری، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، 1391

19

توسعه شهر یاسوج آزمونی بر نظریه دولت و شهرنشینی در ایران، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: نواب باقری، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، 1391

20

تجدید حیات محور تاریخی لاله زار با تاکید بر مشارکت شهروندان در چارچوب حکمرانی خوب شهری، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: مریم حاجی زاده، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، 1392

22

تبیین سازمان یابی فضایی – کالبدی کلانشهر کرج، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: نفیسه آقاجانی، دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا، 1392

23

برنامه ریزی مشارکتی و تغییرات فضایی-کالبدی ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر زعیمی1392

24

تجدید حیات محله ای رویکردی در توسعه درونی شهر (مورد مطالعه: محله بهارستان تهران، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد معصومه نوذریان1392

25

بررسی وضعیت رشد هوشمند در بخش مرکزی شهرها، مورد مطالعه : بخش مرکزی شهر یزد، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد یاسر حیدری

1394                                                                                                                                       

26

باز آفرینی کارکردهای اجتماعی – فرهنگی بخش مرکزی شهر تهران با تاکید بر رویکرد توسعه ترکیبی ، مورد مطالعه : محدوده لاله زار، استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد حسین کرمیان فر1394             

27

تحلیلی بر الگوی توسعه فضایی محله باغ آذری در منطقه 16 شهر تهران    استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد امیر حسین قاسمی دولت آبادی1394                

28

بررسی روند تغییرات کاربری اراضی 1345- 1390 مورد مطالعه : شهر اراک، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد ندا بوالحسنی1394         یک نفره

29

نقش مشارکت مردم در ساماندهی بافت های فرسوده شهر کرج، راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد نرگس قربانی1394        

30

تحلیل زیست‌پذیری در بخش مرکزی شهر تهران (مورد پژوهش: محلههای منطقه 12)، مشاور رساله دکتری دانشجو فروغ خزایی نژاد1394

31

امکان‌سنجی توسعه مجدد شهرهای نفتی رو به زوال (مورد مطالعه: مسجد سلیمان)،     راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد سعید یوسفی بابادی1395

32

تجاری شدن و زوال محلات پیرامون بازار تهران، راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو حورا مختاری نژاد 1395

33

تبیین نقش زوال شهری بر سکونت‌گزینی طبقه خلاق شهری در منطقه 12 تهران، راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو حسین جوانبخت 1395

34

توسعه فرهنگی کرج برمبنای میراث و ارزشهای قومی و فرهنگی کشور، راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد هاجر موسوی نژاد 1395

35

امکانسنجی و تحلیل توسعه گردشگری در منطقه 22 تهران از منظر شهر بیوفیلیک، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد        دانشجو فرزانه عزیزی 1395

36

تحلیل تحولات کالبدی – فضایی کلانشهر اراک از سال 1370 تاکنون       مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد ف دانشجو اطمه ترابی، 1395

 

 

طرح ها و پروژه ها

الف) طرحها و پروژههای شهری

ردیف

عنوان

1

طرح جامع شهر کوهدشت، کارفرما: مسکن شهرسازی استان لرستان، مهندسین مشاور فجر و توسعه (همکار طرح)

2

طرح جامع شهر پل دختر، کارفرما: مسکن شهرسازی استان لرستان، مهندسین مشاور فجر و توسعه (همکار طرح)

3

طرح ادغام فیزیکی روستای یبر در شهر پاکدشت، کارفرما: استانداری تهران، مهندسین مشاور فجر و توسعه (مدیر طرح)

4

طرح هادی شهر گمیشان، کارفرما: استانداری گلستان، مهندسین مشاور فجر و توسعه (همکار طرح)

5

طرح هادی شهر گنبد، کارفرما: استانداری گلستان، مهندسین مشاور فجر و توسعه (همکار طرح)

6

طرح هادی شهر نوکنده، کارفرما: استانداری گلستان، مهندسین مشاور فجر و توسعه (مدیر طرح)

7

طرح هادی شهر آشتیان، کارفرما: استانداری گلستان، مهندسین مشاور فجر و توسعه (همکار طرح)

8

طرح هادی شهر خنداب، کارفرما: استانداری مرکزی، مهندسین مشاور فجر و توسعه (مدیر طرح)

9

طرح جامع حریم شهر ملارد، کارفرما: استانداری تهران، مهندسین مشاور فجر و توسعه (مدیر طرح)

10

مطالعه زمینه یابی و امکان سنجی تعیین کاربری­ها در حاشیه حریم آزادراه خلیج فارس، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران، مشاور: پژوهشکده سوانح طبیعی (مدیر طرح)

11

طرح مکانیابی استقرار گروههای کم درآمد در حومه شهر شیراز، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، مشاور: پژوهشکده سوانح طبیعی (مدیر پروژه)

 

 

ب) طرح‌ها و پروژه‌های روستایی

ردیف

عنوان

1

طرح شناسایی منطقه بشاگرد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران، دفتر مطالعات منطقه‌ای، 1371-1370 (کارشناس طرح)

2

ظرح ساماندهی سکونتگاههای روستایی شهرستان کوهدشت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان، مهندسین مشاور بناگستر، 1375 (کارشناس طرح)

3

طرح ساماندهی سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان بروجرد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان، مهندسین مشاور فجر و توسعه، 1379 (کارشناس طرح)

4

طرح ساماندهی سکونتگاههای روستایی بخش مهدیشهر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان، مهندسین مشاور فجر و توسعه، 1380 (کارشناس طرح)

5

طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش عقدا، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد، پژوهشکده سوانح طبیعی، 1382 (مدیر و مجری طرح)

6

طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی بافق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد، پژوهشکده سوانح طبیعی، 1383 (مدیر و مجری طرح)

7

طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش جبال بارز، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان، پژوهشکده سوانح طبیعی، 1384 (مدیر و مجری طرح)

8

طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش سارودئیه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان، پژوهشکده سوانح طبیعی، 1384 (مدیر و مجری طرح)

9

طرح جابجایی روستاهای در معرض مخاطرات طبیعی استان خوزستان شامل دوازده روستا، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان، پژوهشکده سوانح طبیعی (مدیر و مجری طرح)

10

طرح جابجایی روستاهای در معرض مخاطرات طبیعی شهرستان باغ ملک، بخش صیدون

11

طرح جابجایی روستاهای در معرض مخاطرات طبیعی شهرستان ایذه، بخش دهدز

12

طرح جابجایی روستاهای در معرض مخاطرات طبیعی شهرستان رامهرمز

13

طرح امکان سنجی استقرار بهینه روستاهای در معرض خطر با تاکید بر مجموعه روستایی دهستان، شهرستان قوچان، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران (مشاور علمی طرح)

14

طرح امکان سنجی استقرار بهینه روستاهای در معرض خطر با تاکید بر مجموعه روستایی دهستان، شهرستان اسفراین، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران (مشاور علمی طرح)

15

طرح امکان سنجی استقرار بهینه روستاهای در معرض خطر با تاکید بر مجموعه روستایی دهستان، شهرستان درگز، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران (مشاور علمی طرح)

16

طرح امکان سنجی استقرار بهینه روستاهای در معرض خطر با تاکید بر مجموعه روستایی دهستان، شهرستان مانه و سلمقان، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران (مشاور علمی طرح)

17

طرح هادی روستای گرگان، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی (مشاور طرح)

18

طرح هادی روستای آداشته، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی (مشاور طرح)

19

طرح هادی روستای درمن، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی (مشاور طرح)

20

طرح هادی روستای سوزان، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی (مشاور طرح)

21

طرح هادی روستای چزان، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی (مشاور طرح)

22

طرح هادی روستای عقیل آباد، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی (مشاور طرح)

23

طرح هادی روستای اسکندر آباد، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی (مشاور طرح)

24

طرح هادی روستای مشهد میقان، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی (مشاور طرح)

25

طرح هادی روستای هلول، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی (مشاور طرح)

26

طرح هادی روستای هریسان، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی (مشاور طرح)

27

طرح هادی روستای ملک کلا، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران (مشاور طرح)

28

طرح هادی روستای آهنگرکلا، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران (مشاور طرح)

29

طرح هادی روستای چالی، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران (مشاور طرح)

30

طرح هادی روستای بشل، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران (مشاور طرح)

31

طرح هادی روستای گالشکلا، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران (مشاور طرح)

32

طرح هادی مجموعه روستایی سراج کلا و بالا جنید لاکپل، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران (مشاور طرح)

33

طرح هادی مجموعه روستایی شیرجه کلا و کلیج خیل، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران (مشاور طرح)

34

طرح هادی مجموعه روستایی تالار پشت علیا و سفلی، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران (مشاور طرح)

35

طرح هادی روستای الازمن، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

36

طرح هادی روستای شیرنگ سفلی، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

37

طرح هادی روستای نوده کتول، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

38

طرح هادی روستای معصوم آباد، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

39

طرح هادی روستای عرفان آباد، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

40

طرح هادی روستای عرفان آباد، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

41

طرح هادی روستای اودک دوجی، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

42

طرح هادی روستای بدراق نوری، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

43

طرح هادی روستای حکیم آباد، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

44

طرح هادی روستای محمد آباد، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

45

طرح هادی روستای قرناوه سفلی، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

46

طرح هادی روستای اوقچی بزرگ، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

47

طرح هادی روستای کوهمیان، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

48

طرح هادی روستای قره ماخر، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

49

طرح هادی روستای یل چشمه سفلی، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور طرح)

50

طرح هادی روستای جوغ بند، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان (مشاور طرح)

51

طرح هادی روستای خنک کرمعلی وند، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان (مشاور طرح)

52

طرح هادی روستایی چشمه دزدک سفلی، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد (مشاور طرح)

53

طرح هادی روستایی باغ تیلکو، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد (مشاور طرح)

54

طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاههای روستایی بخش داشلی برون، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، مشاور: شرکت فجر توسعه (مدیر پروژه)

55

طرح آماده سازی و تفکیک اراضی روستای تخت آباد شهرستان پلدختر، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان (مشاور طرح)

56

طرح مكانيابي استقرار بهينه روستاي عرب قره حاجي، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور و مدیر پروژه)

57

طرح مكانيابي استقرار بهينه روستاي بیشک تپه، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور و مدیر پروژه)

58

طرح مكانيابي استقرار بهينه روستاي قرنکی جنگل، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، مشاور: دانشگاه تربیت معلم (مدیر پروژه)

59

طرح مكانيابي استقرار بهينه روستاي قرناوه سفلی، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان (مشاور و مدیر پروژه)

60

طرح مكانيابي استقرار بهينه روستاي نوده کتول، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، مشاور: دانشگاه تربیت معلم (مدیر پروژه)

61

طرح مكانيابي استقرار بهينه روستاي سیاهرودبار، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، مشاور: دانشگاه تربیت معلم (مدیر پروژه)

62

طرح مكانيابي استقرار بهينه روستاي یل چشمه جدید، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، مشاور: دانشگاه تربیت معلم (مدیر پروژه)

63

طرح مکانیابی بهینه استقرار روستاهای حاشیه سدچراغ ویس، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان، مشاور: دانشگاه تربیت معلم (مدیر پروژه)

 

 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ريزي شهري در ايران 1812006 2 29 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) - ترم دوم 1394
سياست هاي فضايي در برنامه ريزي شهري 1812572 2 55 هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1394
مباني برنامه ريزي شهري 1812002 2 30 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
مباني جغرافياي شهري 1811016 2 23 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
مباني جغرافياي شهري 1811016 2 28 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
نمایش 5 نتیجه
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه تهران
1392/01/01
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
طرح ابادانی وپیشرفت شهرستان چالدران بر اساس رویکرد معاش پایدار
مجتبی جاودان, پرویز ضیائیان فیروزابادی, احمد زنگانه, علی احمدآبادی, فرزانه ساسانپور, محمد جلال زاده , نرگس رهنما, خبات قادری, الهام امیر حاجیل
تکمیل شده
1397
2
Chaldoran Region Planning and Development Plan Based on Sustainable Livelihoods Approach
Mojtaba Javdan, Parviz Zeaieanfirouzabadi, AHMAD ZANGANH, Ali Ahmadabadi, FARZANH SASANPOUR, mohamad jalalzadeh, narges rahnama, khabat ghaderi, elham amirhajiluo, hojat azimi, morteza adib
تکمیل شده
2018
3
مطالعه و بررسی زیست پذیری محلات ناحیه 3 منطقه 8 شهر تهران و ارائه برنامه عملیاتی
تاج الدین کرمی, احمد زنگانه, رضا صفری شالی
تکمیل شده
1399
4
Studying and investigating the livability of neighborhoods in subdistrict 3 of district 8 of Tehran municipality and presenting an operational plan
Tajeddin Karami, AHMAD ZANGANH, Reza Safari Shali
تکمیل شده
2020
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی تاثیرات متقابل سیستم حمل و نقل و نظام کاربری زمین
مهین جهانگیری
2
بررسی تاثیرات متقابل حمل و نقل و تراکم شهری
هاجر نوروزی اسبقرانی
3
نقش مشارکت مردم در ساماندهی بافت های فرسوده شهر کرج
مریم قربانی
4
بررسی کیفیت محیط شهری درسکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر کرج موردمطالعه: محله حصارک بالا
فاطمه محمدی
5
ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح های پیاده راه سازی درکلانشهر تهران برفضای پیرامون- موردمطالعه: محورتجاری صف(سپهسالار)
معصومه لطیفی
6
تجدیدحیات محلات رو به زوال شهری بارویکرد مشارکت مردمی - مطالعه موردی: محله پامنار تهران
مریم ملکی مقدم
7
ساماندهی کالبدی-فضایی روستاهای ادغام شده در شهرمیاندوآب مورد مطالعه روستای قجلو
فریده عبدلی حمید
8
بازآفرینی کارکردهای اجتماعی-فرهنگی بخش مرکزی شهرتهران باتاکید بررویکرد توسعه ترکیبی-مطالعه موردی: محدوده لاله زار
حسین کرمیان فر
9
سنجش کیفیت محیط شهری
سید حسین محمدی موسوی
10
بررسی تحولات ساختاری و کارکردی محله ده ونک
محمد رحیم نوروزی
11
تحلیلی بر الگوی توسعه فضایی منطقه 16 شهر تهران- مورد مطالعه محله باغ آذری
امیر حسین قاسمی
12
بررسی ظرفیت ها یاجتماعی (مشارکت) در توسعه درونی محل های تاریخی بخش مرکزی شهر تهران ؛ مورد مطالعه محله سیروس منطقه 12 شهرداری تهران
روح الله محمد حسین زاده
13
تحلیل کیفیت محیط مقصد گردشگری از نظر دیدار کنندگان – مورد مطالعه : شهر نور
فرشاد جعفری
14
تبین نقش زوال شهری بر سکونت گزینی طبقه خلاق شهری در منطقه 12 تهران
حسین جوان بخت آلانق
15
توسعه محله محور بخش مرکزی شهرها (مورد مطالعه: بخش مرکزی قم)
ندا ندرلو
16
امکان سنجی توسعه مجدد شهرهای نفتی رو به زوال- مورد مطالعه : مسجد سلیمان
سعید یوسفی بابادی
17
توسعه فرهنگی شهر کرج بر مبنای میراث و ارزش های قومی و فرهنگی کشور
هاجر موسوی نژاد
18
تحلیل پیامدهای فضایی –کالبدی ادغام روستایی در مناطق شهری – مورد مطالعه : قلعه حسن خان گرگان
یاسمن عاشوری
19
تجاری شدن و زوال محلات شهری پیرامون بازارتهران
حورا مختاری نژاد
20
توسعه راهبردی محلات دارای فقر شهری، مورد مطالعه منطقه 2 مشهد
آرزو توانا
21
تبیین سیاست های حمل و نقل شهری و اثرات آن بر توسعه فضایی کلانشهر تهران
حسن اهار
22
تبیین پویایی فضایی - کالبدی بخش مرکزی شهر رشت
رضا ویسی
23
ارزیابی شهرک های صنعتی از منظر معیار های زیست محیطی مورد مطالعه شهرک چرم شهر ورامین
محمدرضا خطیبی زاده
24
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه های توسعه شهری، مورد مطالعه: بزرگراه صدر
رقیه یداللهی صابر
25
آینده نگاری توسعه یکپارچه محله های شهری، مورد مطالعه: محله تختی شهر تهران
امین شهسوار
26
تحلیل کالبدی-فضایی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه 7 تهران
الهام جوان بخت
27
تبیین جایگاه روستاشهرها در شبکه شهری استان لرستان طی سالهای 1395-1335
غلامعباس گودرزی
28
تبیین زوال و آینده بخش مرکزی شهر ارومیه
واحد احمدتوزه
29
آینده ی تحولات فضایی بخش مرکزی تهران
جعفر موسی وند
30
توسعه درونی شهر بروجرد
محمد مهرافزون
31
تبیین پیامدهای تراکم کارکردهای فراشهری بر کیفیت محیط محله های شهری (مورد مطالعه- منطقه 12شهر تهران)
نوید اهنگری
32
تبیین اثرات توسعه فضایی نوین شهر در تغییر کارکرد یادگیری محله ای( مورد پژوهش شهر بوشهر)
محمدرضا زارع پور
33
تبیین رابطه ساختار فضایی با تاب آوری شهری مورد مطالعه منطقه یک شهرداری تهران
اصغر شکیبائی
34
تحلیل تاثیر اقتصاد محلی بر توسعه شهری مطالعه موردی شهر بستان آباد
هادی اسکندری عین الدین
35
تحلیل تحولات ساختاری - کارکردی محله های پیرامون بزرگراه امام علی، مورد مطالعه: منطقه 7 شهر تهران
فاطمه نیازی پاشاکی
36
تحلیل فضایی محرومیت اجتماعی در محله های مهاجرنشین خارجی، مورد مطالعه: محله گلشهر مشهد
محمدکاظم عادلی
37
تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده مورد مطالعه بافت فرسوده نسیم شهر
سیدمحمد افتخاری
38
نقش ائتلاف های رشد در ارتقاء محلات رو به زوال شهر مشهد، مورد مطالعه: محله ایثار
جواد فرهادی بلقور
39
توسعه فضای سبز شهری از منظر پدافند غیرعامل(مطالعه موردی منطقه 12 شهر تهران)
منصوره سعادتی
40
تحلیل فضایی کمبود فضای سبز شهری در پهنه مرکزی شهر تهران
نسترن رضایی
41
تحلیل تغییرات محله ای در پهنه های تاریخی-قدیمی شهر مورد مطالعه: محلات پیرامون حرم عبدالعظیم حسنی
زینب عدالتی
42
تحلیل کیفیت محیطی محلات منطقه 17 شهر تهران
شیوا هاشمی نعمتی
43
تحلیل نقش ساختار کالبدی بر زیست پذیری شهری نمونه مورد منطقه یک کلان شهر تهران
غلامرضا دلاوری
44
تحلیل اثرات بزرگراه های درون شهری بر فضاهای پیرامونی، مورد پژوهش: بزرگراه امام علی(ع) شهر تهران
غلامحسین جهاندارلاشکی
45
تبیین نقش ظرفیت نهادی در ارتقاء تاب آوری در برابر زلزله، مورد پژوهش: منطقه یک کلان شهر تهران
مهدی حشمتی جدید
46
تبیین اثرات تخصصی شدن فعالیت ها بر فضاهای شهری بخش مرکزی شهر تهران مطالعه موردی منطقه 12 شهر
معصومه رادمنش
47
ارزیابی کیفیت محیط شهری در مسکن مهر شهر رشت
شراره مسکنی جیفرودی
48
تحلیل گفتمان شهر مدرن؛ مطالعه موردی: شهر اهواز
عماد مزرعاوی
49
تحلیل سیاست‌های متناسب‌سازیِ عرضه- محور در محله‌های شهری؛ مورد مطالعه، شهر ساری
مریم مرادی
50
تحلیل تغییرات محله ای در پهنه های تاریخی- قدیمی شهر(مورد مطالعه محله های پیرامون حرم عبدالعظیم حسنی)
زینب عدالتی
51
تبیین فرآیند زوال بخش مرکزی شهر ارومیه
واحد احمدتوزه
52
تبیین نقش ظرفیت نهادی در ارتقاء تاب اوری در برابر زلزله(مورد پژوهش: منطقه یک کلانشهر تهران)
مهدی حشمتی جدید
53
تبیین گونه های پراکنده رویی در کلانشهر کرج
مریم پهلوانی
54
تبیین زوال شهری بخش مرکزی در فرآیند توسعه شهری ارومیه
واحد احمدتوزه
55
برنامه ریزی راهبردی توسعه محلات شهری مورد مطالعه محله کیانشهر شمالی تهران
زهرا میری
56
تبین اثرات تخصصی شدن فعالیتها برفضاهای پیرامون در بخش مرکزی شهر تهران پژوهش موردی( منطقه 12 شهرداری )
معصومه رادمنش
57
تبیین پایداری محله‌ای در روند گسترش فضایی شهر گرگان
محمد حمیدی
58
ارزیابی سیاست های مسکن اجاره به شرط تملیک (مورد مطالعه:مجتمع مسکونی هزار دستگاه خرم آباد)
وحید شادیوند
59
تجدیدحیات محلات رو به زوال شهری با رویکرد مشارکت مردمی
مریم ملکی مقدم
60
بررسی تاثیرات پروژه های محرک توسعه بر کیفیت محیط محله های بافت مرکزی شهر تهران (مورد مطالعه: محله هرندی)
شهرام رضایی
61
تحلیلی بر نابرابری های فضایی با تاکید بر شاخص های کیفیت محیط در سطح محله های شهری با رویکرد عدالت فضایی( مورد مطالعه: شهر رشت)
مازیار صفائی اصلی
62
تحلیل تغییرات الگوی توزیع فضایی زیرساخت های سبز در روند گسترش شهر کرج
کوثر فرخ
63
تحلیل وضعیت حق به شهر در محله شمیران نو تهران
حامد اسدی
64
تحلیل پیامدهای فضایی ادغام روستایی در شهر بجنورد (مورد مطالعه: ملکش)
زهرا فیروزه
65
تحلیل نقش ساختار کالبدی بر زیست پذیری شهری نمونه مورد مطالعه منطقه یک کلان شهر تهران
غلامرضا دلاوری
66
تجاری شدن و دگرگونی محلات شهری (موردمطالعه : محلات مجاور میدان هروی تهران)
معصومه مولائی
67
تحلیل فضایی پیری جمعیت در شهر سقز
اتیلا مرادی
68
توسعه درونی بخش مرکزی ورامین
محمدمهدی مه ابادی پور
69
تحلیل نقش سیاست های حمل و نقل شهری در توسعه فضایی کلانشهر تهران
حسن اهار
دروس ترم جاری
069 - تحلیل نظریه های برنامه ریزی شهری - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
066 - آسیب شناسی توسعه شهری در ایران - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
054 - اقتصاد زمین و مسکن شهری - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
037 - محیط طبیعی شهر - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
037 - محیط طبیعی شهر - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
037 - محیط طبیعی شهر - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
038 - برنامه ریزی کاربری اراضی شهر - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
053 - سکونتگاه غیررسمی در کشورهای در حال توسعه - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
555 - برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلی شهری - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
032 - جغرافیای شهری ایران - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
032 - جغرافیای شهری ایران - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
921 - برنامه ریزی شهری - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00