توصیف مختصر
نام و نام خانوادگی: علی  شماعی                         تخصص: دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری                                  مرتبه علمی: دانشیار
 آدرس: تهران، خیابان شهید مفتح نرسیده به خیابان انقلاب، شماره 43، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی،گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،
کدپستی14911-15719
تلفن : 021860707860               02186072908                  02634579600                                            همراه:    09122063720
آدرس‌های الکترونيک:    shamaiali@yahoo.com                     lishamai45@gmail.coma            shamai@khu.ac.ir
 

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1366
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1369
3
دکتری
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1380
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
1
عربی
خوب
خوب
1
فارسی
عالی
عالی
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
Arc GIS
2010
2
Q GIS
2010
3
ENVI
2010
4
City Engine
2010
5
Phyton Scripting For ArcGIS
2018
6
Google Map
2015
7
Google Earth
2015
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مطالعات فضای شهری و منطقه‌ای
1369
2
بازآفرینی بافت های قدیمی و فرسوده شهری
1374
3
تحلیل فضایی شهر
1380
4
گردشگری شهری
1380
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
نقش مدیریت منابع آب کشاورزی در توسعه پایدار روستایی(شهرستان طارم)
محمدحسن شکری هزاررود
2
توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی شهرستان چرام)
ابراهیم ارشک
3
ساماندهی بافت فرسوده شهری منطقه 9 تهران
علی عزیزی کاوه
4
سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه 6 تهران
هیوا اژنگ
5
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری محله سیروس تهران
محمدزانا مردوخی
6
تعیین قطب گردشگری با تاکید بر زیر ساخت های شهری-نمونه:شهرهای استان آذربایجان شرقی
مصطفی حاجیان
7
ارزیابی کاربری اراضی شهر سردشت در راستای ژایداری شهری
محمود برزیگر
8
نقش کاربری اراضی در پایداری اقتصاد شهری- نمونه: منطقه یک شهر تهران
بابک لطفی مقدم
9
تحلیل آسیب پذیری کاربری های شهری در برابر خطر زلزله (منطقه 4 شهر تهران)
علی عشقی چهاربرج
10
رشد هوشمند و توسعه درونی شهر سنندج
مسلم الله ویسی
11
بررسی اسکان غیر رسمی شهر میاندوآب
نجف امیرپور
12
ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای جدید،نمونه موردی شهر جدید پرند
مریم رحیمی
13
توسعه درونی شهر شیراز نمونه مورد مطالعه منطقه 4
یوسف شفیعی
14
توسعه فضای پایدار کلان شهر کرج برمبنای شهر اکولوژیک
حبیب شعبانی
15
تبیین راهبردهای توسعه گردشگری شهر گنبدکاووس
ادریس صابری
16
مدیریت توسعه مشارکت های محلی درراستای پایداری کلان شهر تهران
مریم عبادی
17
بازآفرینی بافت فرسوده شهری، مورد مطالعه: جوانرود
ثروت اله مرادی
18
نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب پذیری مناطق زلزله خیز منطقه 2تهران
آرش سلطانی
19
پیدایش هسته اولیه شهر بابلسرو توسعه فیزیکی آن
راضیه ابراهیمی
20
ساماندهی کالبدی-فضایی توسعه درون شهری مورد:مشکین شهر
فخرالدین حسین زاده
21
بررسی وتحلیل کیفیت محیط در بافت های فرسوده شهری-نمونه موردی: محله 4 اشنویه
شریف حاجی تاش نالوس
22
تحلیل پایداری محله‌های شهر مهاباد، مورد مطالعه: ناحیه یک
نعمت کرده
23
آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر کاشان در برابر زلزله از دیدگاه مدیریت بحران، مورد مطالعه: محله محتشم
مجید افسر
24
ارزیابی رویکردها، سیاست ها و راهبردهای ساماندهی در بافت فرسوده منطقه 9 شهر کرج
نرگس قربانی
25
تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری- مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر زنجان
تقی حیدری
26
تحلیل ارتقای کیفیت محیط درفضاهای عمومی شهرتهران-مطالعه موردی: محله سلسبیل شمالی
امیر اسدی کلمتی
27
تحلیل فضایی کاربری عمومی در نواحی 38 گانه شهرتبریز با رویکرد توسعه پایدار
میثم اکبری
28
ارزیابی پیامدهای کالبدی-فضایی اجرای طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی درشهر شهریار- موردمطالعه: محله بردآباد جنوبی
سیف الدین مصطفائی
29
" برنامه ریزی راهبردی سکونتگاه های غیر رسمی با رویکرد توسعه پایدار شهری
مریم قهرمانی صارم
30
نقش تحلیل فضایی شهردر ارتقاءدرآمد های پایدار شهرداری ها"
رضا شریفی فردویی
31
"اثرات ساماندهی رود دره ها بر فضای های شهری با رویکرد
مرتضی اعظمی
32
توسعه درونی شهرمشهدبا تاکیدبربافت های فرسوده- موردمطالعه: منطقه4
محبوبه حجی زاده
33
تحلیل فضایی کیفیت محیطی در بافت های فرسوده شهری منطقه 11 شهر تهران
افسانه فخری پورمحمدی
34
توسعه محله محور بخش مرکزی شهرها (مورد مطالعه: بخش مرکزی قم)
ندا ندرلو
35
امکانسنجی بازآفرینی بافت های فرسوده بخش مرکزی شهر شیروان
یعقوب فرامرزی
36
بررسی نقش کاربری اراضی شهری در ارتقاء کیفیت محیط شهر (مورد مطالعه: منطقه 10 تهران)
حامد مومنی
37
ارزیابی طرح های نوسازی بافت قدیم شهر بوشهراز منظر تامین مسکن شهری، مورد مطالعه: محلات شنبدی، کوتی، دهدشتی وبهبهانی
آذر کسرائی
38
تحلیل نقش گردشگری در بازآفرینی پایدار بافت قدیم شهر یزد
سیما دائمی
39
ارزیابی پایداری محلات شهری، مورد مطالعه: منطقه یک کرج
فاطمه نصرتی دهشالی
40
تحلیل فضایی زیست پذیری شهری در شهریار
حمیده مجرد
41
تبیین جایگاه روستاشهرها در شبکه شهری استان لرستان طی سالهای 1395-1335
غلامعباس گودرزی
42
تحلیل نقش باز آفرینی پایدار شهری در تاب آوری محلات قدیم محدوده مرکزی شهر تبریز
رحمن علی حسینی
43
توسعه درونی شهر بروجرد
محمد مهرافزون
44
گسترش کاربری های تجاری و تغییر کارکردهای محله ایران شهر(منطقه 6 شهر تهران)
فاطمه بندانی
45
بازآفرینی و توسعه گردشگری شهری محله تجریش
مهسا دلفان نسب
46
تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده مورد مطالعه بافت فرسوده نسیم شهر
سیدمحمد افتخاری
47
تحلیل بازآفرینی بافت های تاریخی و اثرات آن بر گردشگری شهری، مورد مطالعه: شهر اردکان
حسن رضاپورمیرصالح
48
تحلیل فضایی گذران اوقات فراغت در شهر تهران، مطالعه موردی: مناطق 19 و 20
مهناز بهمنی
49
آینده پژوهی بخش مرکزی شهر همدان با رویکرد بازآفرینی پایدار
لیلی بختیاری
50
آسیب شناسی نظام محله بندی در راستای توسعه پایدار، مطالعه موردی منطقه یک شهرداری تهران
زهرا فتاحی
51
تحلیل فضایی اثرات مراکز تجاری بزرگ بر محلات پیرامون، مورد مطالعه: منطقه 11 شهرداری تهران
ازیتا مومنی بیدزرد
52
بازآفرینی و توسعه گردشگری، مورد مطالعه: شهرکرد
فاطمه شفیعی سرتیشنیزی
53
انطباق یابی فضایی اجتماع محلی و محله در گفتمان مادر شهری، مورد مطالعه: محله های کلان شهر تهران
مظهر احمدی
54
تحلیل نقش ساختار کالبدی بر زیست پذیری شهری نمونه مورد منطقه یک کلان شهر تهران
غلامرضا دلاوری
55
تبیین اثرات تخصصی شدن فعالیت ها بر فضاهای شهری بخش مرکزی شهر تهران مطالعه موردی منطقه 12 شهر
معصومه رادمنش
56
الگوی حق به شهر زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی پارک های زنان شهر اصفهان
مرضیه صفری
57
نقش ارتقاء جایگاه سیاسی بر توسعه کالبدی شهر اردبیل
سیدعلی خلیلی اوماسلان سفلی
58
تحلیل فضایی گذران اوقات فراغت در تهران (مطالعه موردی: مناطق 19 و 22)
مهناز بهمنی
59
تحلیل توسعه محله ای با رویکرد شهر هوشمند در منطقه 17 شهر تهران
فرشاد تقی پور
60
ارزیابی سامانه حمل و نقل عمومی در کاتن شهر اصفهان با تاکید بر خطوط BRT
مهدی اله دادی
61
تحلیل عوامل موثربر تاب آوری شهری در برابر مخاطره زمین لرزه (مورد مطالعه شهر پارس‌آبادمغان)
ایت جهانبانی
62
رساله
معصومه جلیلی
63
بررسی تباین فضایی کیفیت زندگی در شهر ایلام
طیبه فلاحی
64
تحلیل رفتار ذهنی گردشگران با رویکرد گردشگری خلاق، مطالعه موردی: منطقه 12 تهران
افسانه فخری پورمحمدی
65
انطباق‌یابی فضایی اجتماع محلی و محله در گفتمان مادرشهری (مورد مطالعه: مادرشهر تهران)
مظهر احمدی
66
تحلیل ظرفیت‌های گردشگری پایدار شهر یزد
منصور ارجمندی مروست
67
تبیین یا ( الگوی) حق به شهر زنان در فضاهای شهری موردپژوهی: پارک های زنان شهر اصفهان
مرضیه صفری
68
تحلیل پهنه های الحاقی به منظور ارتقای سطح پایداری با الگوی دهکده شهری (مطالعه موردی: شهر ساری)
سحر مهدوی
69
تحلیل بلند مرتبه سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: شهر ایلام
شیما رحیمی نژاد
70
تبیین تحقق پذیری فضای شهری هیبریدی در اثر جامع اطلاعاتی (مورد مطالعه کلان شهر تهران)
سعید حیدری نیا
71
تبیین فرآیند انقباض شهری در شهرهای مرزی ایران با تأکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: ارکواز ملکشاهی - ایلام)
علی محمد منصورزاده
72
تبین اثرات تخصصی شدن فعالیتها برفضاهای پیرامون در بخش مرکزی شهر تهران پژوهش موردی( منطقه 12 شهرداری )
معصومه رادمنش
73
تحلیل فضایی، زیر ساخت های اکولوژیکی در شهر شیراز
مسعود کرمی
74
تحلیل نقش باز آفرینی شهری در ارتقاء زیست پذیری بافت های فرسوده (مطالعه موردی:محله هادی آباد قزوین)
جواد زنگنه
75
بررسی و ارزیابی رشد هوشمند شهری در منطقه 22 کلانشهر تهران
فاطمه جلیلیان
76
ارزیابی سیاستهای باز آفرینی شهری با تاکید بر سیاست کاهش مصرف انرژی در کاربری مسکونی:(مطالعه موردی منطقه 10 تهران
حدیث نصیرزاده
77
تحلیل تاب آوری اکولوژیکی شهرهای ساحلی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس)
سیمین السادات کاظمی
78
ارزیابی رشد هوشمند شهری در منطقه 22 کلانشهر تهران
فاطمه جلیلیان
79
تبیین تحقق پذیری فضای شهری هیبریدی در عصر جامعه اطلاعاتی (مورد مطالعه کلان شهر تهران)
سعید حیدری نیا
80
تحلیل نقش ساختار کالبدی بر زیست پذیری شهری نمونه مورد مطالعه منطقه یک کلان شهر تهران
غلامرضا دلاوری
81
تحلیل ظرفیتها و موانع توسعه گردشگری در استان کربلای عراق
زید عنیبی
82
تحلیل کانونهای اسکان غیر رسمی با رویکرد بازآفرینی پایدار شهری مورد مطالعه: محله فرحزاد تهران
نفیسه گوهریان
83
ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی شهرقدس
معصومه کریمی
84
ارزیابی سیاست های ساماندهی کانون های اسکان غیررسمی با رویکرد بارآفرینی شهری (مورد مطالعه : محله گلشهر مشهد)
روح اله بلخی
دروس ترم جاری
064 - بنیان های نظری و برنامه ریزی شهرهای ایرانی - اسلامی - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
035 - نظریه ها، تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
035 - نظریه ها، تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
553 - نظریه ها و رویکردها و تجارب بهسازی و نوسازی شهری - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
035 - نظریه ها، تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
034 - جغرافیای جمعیت ایران - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
098 - جغرافیای جمعیت - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
098 - جغرافیای جمعیت - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
017 - پروژه - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
103 - جغرافیای شهری - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
103 - جغرافیای شهری - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
105 - روش های برنامه ریزی منطقه ای وآمایش سرزمین - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00