توصیف مختصر

بیوگرافی

نام: جهانبخش  
نام خانوادگی: دانشیان
تاريخ تولد:  1346
صادره: کرمانشاه
مدرک تحصيلی :دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی از دانشگاه دهلی, هندوستان, دهلی نو
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی ارشد
تهران
تهران
ایران
1371
2
دکتری
دهلی
دهلی
هند
1999
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
متوسط
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
چینه نگار ی
1371
2
دیرینه شناسی
1371
3
پتروگرافی
1371
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
مطالعه و تصحیح کلیه گزارش‌های مربوط به فسیل‌شناسی در پروژه ایران مرکزی
دانشیان
شرکت حفاری و اکتشاف گستر پارس- مدیریت اکتشاف
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1384
2
انجام آنالیزهای ژئوشیمیایی نمونه‌های سازند کربناته جهرم
دانشیان
پژوهشگاه صنعت نفت
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1391
3
مطالعات و عملیات چینه‌نگاری زمین‌شناسی ساختمانی ناحیه‌ای ژئوشیمی رسوبات مکران (بخش دیرینه‌شناسی)
دانشیان
شرکت اکتشافی و استخراجی کیهان- مدیریت اکتشاف
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1391
4
توسعه فناوری‌های سنگ‌های کربناته در ناحیه دشت آبادان
دانشیان
مدیریت اکتشاف و مدیریت پژوهش و فناوری
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1398
5
توسعه فناوری های سنگ های کربناته شکاف دار در ناحیه دشت آبادان
دکترجهانبخش دانشیان, الهام اسدی مهماندوستی, مهدی امیرسرداری
تکمیل شده
1396
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
زیست چینه نگاری روزنداران و چینه‌نگاری سکانسی سازند گورپی در تاقدیس کبیرکوه در شمال غرب آبدانان
سهیلا محمودیان
2
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند قم براساس فرامینیفرا در برش حاجی آباد، شمال غربی دلیجان
طاهره فولادی
3
ریزرخساره، محیط رسوبی و خصوصیات دیاژنتیکی سازند ایلام در شمال غرب آبدانان
فرید محمد پناه
4
ژئوشیمی، ریزرخساره‌ها و فرآیندهای دیاژنتیکی سازند قم در برش حاجی‌آباد، شمال‌غربی دلیجان
نرجس وهاب
5
چینه‌نگاری سکانسی – لرزه‌های سازند سروک برای پیش بینی کیفیت مخزنی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
سید حسام الدین موسوی
6
گسترش چینه¬نگاری فرامینیفرا در رسوبات هم ارز سازند قم در ناحیه شیرگاه، جنوب قائمشهر
فضه اصغریان
7
چینه‌نگاری زیستی و آنالیز رخساره‌ای سازند آسماری در تاقدیس سورو، شمال‌غرب بندر عباس
زهرا حسین پور آزاد
8
چینه‌نگاری زیستی و سکانسی سازند قم در برش ساران، جنوب شرق دماوند
فاطمه النهیو
9
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند قم براساس فرامینیفرا در برش خانی آباد، جنوی شرق کاشان
شیدا قاسم زاده
10
زیست چینه‌نگاری روزن‌بران سازند ایلام در تاقدیس کبیرکوه، شمال غرب آبدانان
لقمان دلفان آذری
11
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی استراکدهای عضوهای a و b سازند قم در برش دوچاه، شمال غرب قم
میترا کیانی اصل
12
زیست چینه‌نگاری سازند قم در برش آزران ، جنوب غرب کاشان
زینب بیات
13
لیتوستراتیگرافی، محیط رسوبی و خصوصیات دیاژنتیکی سازندهای سروک و ایلام در تاقدیس چناره، جنوب لرستان
احمد اسدی
14
ریزرخساره، محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنتیکی سازند قم در جنوب غرب کوه لطیف(برش خانی آباد)
نعمت الله مارگیر
15
ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و خصوصیات دیاژنتیکی سازند نیریز در برش‌های کشکوه و چاه نمک-1
عبدالهادی حاجیانی
16
زیست چینه‌نگاری روزن بران سازند ایلام در تاقدیس چناره، شمال غرب اندیمشک
عمران روشن پور
17
چینه‌نگاری زیستی، ریزرخساره‌ها و رخساره‌های الکتریکی عضو گوری سازند میشان، تاقدیس گشوی جنوبی، شمال غرب بندرعباس
احمد شیوایی
18
مطالعه محیط رسوبی و بیواستراتیگرافی نهشته‌های سازند قم بر اساس فرامینیفرا در غرب محمدآباد، شمال شرق قم
حیدر عبدللهی پور
19
چینه‌نگاری جامع نهشته‌های سازند قم در ناحیه الگو با تأکید بر روش‌های کمی
لیلا رمضانی دانا
20
زیست چینه‌نگاری و ریز رخساره‌های سازندهای جهرم و آسماری در تاقدیس گونیز، شمال بندرعباس
مسعود اسماعیل زاده
21
ریزرخساره ها فرآیندهای دیاژنتیک و چینه نگاری سکانسی سازند قم در برش آزران جنوب غرب کاشان
مهسا نصیری
22
چینه نگاری جامع رسوبات کربونیفر (سازندهای شیشتو-2 و سردر) در محدوده شمال‌غرب – جنوب‌شرق طبس، ایران مرکزی
محمدرضا آریا نسب
23
مطالعه رخساره‌ای و بیواستراتیگرافی سازند جهرم در تاقدیس سورو، شمال غرب بندرعباس
سوگند غفوری
24
چینه نگاری زیستی و سکانسی نهشته های سازند میشان بر اساس فرامینیفرا در شمال غرب و غرب بندرعباس
مریم درخشانی
25
بیواستراتیگرافی نهشته های گروه بنگستان در کوه گیسکان ، جنوب شرق برازجان
منا غیاثی
26
چینه‌نگاری زیستی سازند گچساران در تاقدیس گشوی جنوبی، شمال‌غرب بندرعباس
فریبا میرزابیگی
27
بیوستراتیگرافی و الکتروفاسیس سازند میشان در شمال غرب دهنو، شمال شرق بندرعباس
رقیه عروجلو
28
بیواستراتیگرافی و الکتروفاسیس سازندهای جهرم و رازک در شمال غرب دهنو، شمال شرق بندرعباس
فریبا صباغی‌سرابی
29
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی بر اساس استراکدهای عضو e سازند قم در چشمه برون، غرب قم
مریم گودرزی
30
بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی نهشته‌های سازندهای آسماری و رازک در برش چینه‌شناسی فین، شمال بندرعباس
مصیب محمدی
31
گسترش چینه‌شناسی استراکدهای عضو b سازند قم در کمرکوه، شمال غرب قم
زهرا اکرمی
32
بیواستراتیگرافی نهشته‌های سازند قم براساس فرامینیفرا در برش چینه‌شناسی فرنق، جنوب شرق دلیجان
الهام کیوانی هفشجانی
33
چینه‌نگاری زیستی و سکانسی نهشته‌های سازند گچساران در تاقدیس بستانه، شمال‌غرب بندر لنگه
رضوان پورچنگیز
34
چینه‌نگاری زیستی و سکانسی سازندهای جهرم و آسماری در تاقدیس گشوی جنوبی، شمال بندرعباس
فاطمه مروتی
35
بیواستراتیگرافی نهشته‌های سازند قم بر اساس فرامینیفرا در برش چینه‌شناسی کاروانسرا سنگی، شمال غرب قم
عفت مشهدی
36
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی فرامینیفرای سازند پابده با هدف بررسی ارتباط آن با افق فسفات‌دار در کوه لار (شمال گچساران)
آرمین سلسانی
37
محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در برش ویدر، شمال غرب ساوه
محمد خالقی
38
گسترش چینه‌شناسی استراکدا عضو e سازند قم در کوه دوچاه، شمال غرب قم
محبوبه طریقتی
39
بیواستراتیگرافی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند مبارک بر اساس فرامینیفرا در شمال شرق جابان
علیرضا پیامی راد
40
زیست چینه‌نگاری نهشته‌های سازند قم در برش خفر شمال شرق نطنز
ابراهیم نادری
41
بیواستراتیگرافی نهشته‌های سازند قم براساس فرامینیفرا در برش چینه‌شناسی کهک، جنوب قم
حسین طلبی زاده
42
هلیستوپالینولوژی: مطالعه موردی یک نوع عسل (عسل خوانسار)
مهسا علی مهر (آموزش محور)
43
مطالعه گسترش چینه‌شناسی جلبک‌های قرمز سازند قم در برش مصرقان، شمال غرب ساوه
فهیمه کارگر(آموزش محور)
44
بازنگری بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی نهشته‌های سازند قم در شمال غرب سمنان – برش افتر
زیور خالقی(آموزش محور)
45
بازنگری بیواستراتیگرافی و مطالعه پالئوکولوژی روزن‌بران سازند قم در برش بریه، واقع در شمال‌غرب ساوه
پرستو تمیجی(آموزش محور)
46
بیواستراتیگرافی نهشته‌های سازند قم براساس فرامینیفرا در برش چینه‌شناسی ویدر (شمال غرب ساوه)
امیرحسین چاکری کاشی(آموزش محور)
47
گسترش چینه‌شناسی استراکدها در عضوe سازند قم در برش چینه‌شناسی کمرکوه، غرب قم
نسترن احسانی
48
بیواستراتیگرافی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های الیگوسن – میوسن در یال جنوبی تاقدیس احمدی (تنگ عبدی) و مقایسه آن با چاه شماره 1 سعادت آباد
محسن یعقوبی
49
مطالعه فسیل‌های خانواده بوویده از راسته آرتیوداکتیلا زوج سمان در جنوب شرق مراغه
رضا جعفرزاده
50
بیواستراتیگرافی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند سروک در تنگ باولک، تاقدیس کبیرکوه (جنوب شرق ایلام)
عباسعلی آزاد
51
بیواستراتیگرافی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند سروک در تنگ چنارباشی، تاقدیس کبیرکوه (جنوب شرق ایلام)
کامیار یونسی
52
بررسی لیتواستراتیگرافی و تغییرات دیاژنتیکی سازند قم در برش ابوزید آباد، یال شمالی تاقدیس نواب
زهرا رفیعی
53
مطالعه گرده‌شناسی برخی گونه‌های تبار اینوله (Inuleae) از کاسنیان (Asteraceae) در ایران
نازیلا صادقی
54
بیواستراتیگرافی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند قم، در گستره شمال باختر ساوه تا جنوب زنجان
علی ایمن دوست
55
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته‌های سازند قم در برش کفترکوه، در جنوب شرق نطنز
مریم استخر
56
گسترش چینه‌شناسی استراکدها در عضوe سازند قم در برش چینه‌شناسی کوه دوبرادر، غرب قم
سعیده وادونی
57
بیواستراتیگرافی و نهشته‌های سازند قم براساس فرامینیفرا در جنوب غرب دریاچه ارومیه
حسین رحمانی
58
بیواستراتیگرافی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند قم در جنوب شرق کاشان
اسماء آفتابی آرانی
59
بیواستراتیگرافی پالئواکولوژی فرامینیفرا نهشته‌های سازند قم در غرب و جنوب غرب زنجان
معصومه اخلاقی
60
بیواستراتیگرافی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرا در ناحیه جنوب – جنوب شرق اشکان، جنوب استان فارس
علی کلاهدوز
61
بیواستراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در برش کوه بیچاره در شمال غرب آران
حکیمه خلج
62
مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرا در عضوهای b,a و c-1 سازند قم در برش چینه شناسی کوه دو برادر، جنوب شرق قم
ملیحه قنبری
63
میکروبیواستراتیگرافی سازند قم بر اساس فرامینیفرا در برش قویون داغی – دریاچه ارومیه
امیر سعیدی مهر
64
بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم در برش قصر بهرام، دامنه های شمال غربی سیاه کوه در جنوب گرمسار
مریم درخشانی
65
لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند قم در ناحیه آوج
حمیدرضا قاسمی
66
بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم در نواحی شمال شرق و جنوب شرق سمنان
علیرضا چگینی
67
میکروبیواستراتیگرافی فرامینیفرهای سازند قم در غرب ساوه
هادی یزدانی
68
بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند قم در جنوب غرب کاشان
آزاده السادات رضیعی
69
بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم در شمال غرب سمنان
فرزاد پورصالحی
70
بیواستراتیگرافی سازند قم در منطقه گرمسار، شمال ده نمک
لیلا رمضانی دانا
71
لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته های الیگو – میوسن در جنوب شرق آشتیان
سهیلا دزیانی
72
مطالعه بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند قم در حوالی بریه و مصرقان (شمال غرب ساوه)
فاطمه بختیاری
73
مطاله ی گرده شناسی برخی گونه های تبار اینوله از کاسنیان در ایران
نازیلا صادقی
74
مطالعه ی سیستماتیک خانواده ی بوویده از راسته ارتیوراکتیلا در جنوب شرق مراغه
رضا جعفرزاده
75
بیواستراتیگرافی سکانسی سازند سروک در برش تنگ چنارباشی - جنوب شرق ایلام
کامیار یونسی
76
بیواستراتیگرافی چینه نگاری سکانسی رسوبات سازند سروک در برش باولک تاقدیس کبیرکوه - جنوب شرق ایلام
عباسعلی آزاد
77
بیواستراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی نهشته های الیگون میوسن دریال جنوبی تاقدیس احمدی و مقایسه آن با چاه شماره 1 سعادت آباد
محسن یعقوبی
78
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های سازند قم در جنوب شرق نطنز، برش کفترکوه
مریم استخر
79
گستر چینه شناسی استراکرهای عضو سازند قم در کوه دو چاه شمال غرب قم
محبوبه طریقتی
80
بررسی لیتواستراتیگرافی و تغییرات دیاژنتیکی سازند قم برش ابو زیدآباد
زهرا رفیعی
81
بیواستراتیگرافی سازند قم در برش خفر، شمال شرق نطنز
ابراهیم نادری
82
مطالعه ی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه ویدر، شمال غرب ساوه
محمد خالقی
83
گسترش چینه شناسی استراکدها در عضو e سازند قم در برش چینه شناسی کمرکوه در غرب قم
نسترن احسانی
84
بیواستراگرافی نهشته های سازند قم براساس فرامینیفرا در برش قصر بهرام دامنه های شمالی سیاه کوه در جنوب گرمسار
مریم درخشانی
85
بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم براساس فرامینیفرها در برش چینه شناسی کهک جنوب قم
حسین طلبی زاده
86
چینه نگاری زیستی سازند میشان براساس فرامینفرا در شمال غرب و غرب بندرعباس و کاربرد آن در مطالعات چینه نگاری سکانسی
مریم درخشانی
87
چینه نگاری جامع نهشته های سازند قم در گستره ی شمال غرب ایران مکزی. از جنوب غرب زنجان تا جنوب غرب میانه
ملیحه قنبری
88
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی فرامینفرای سازند پابده و با هدف بررسی ارتباط آن با افق فسفات دار در کوه لار (شمال گچساران)
ارمین سلسانی
89
بیواسترتیگرافی نهشته های سازند قم براساس فرامینیفرا در برش کاروانسرا سنگی. شمال غرب قم
عفت مشهدی
90
چینه نگاری زیستی و سکانسی سازندهای جهرم و آسماری در میدان گشوی جنوبی ، شمال بندر عباس
فاطمه مروتی
91
بیواستراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند گچساران در تاقدیس بستانه شمال غرب بندر لنگه
رضوان پورچنگیز
92
چینه نگاری جامع رسوبات کربونیفر ( سازندهای شیستو -2 وسردر) در محدوده شمال غرب - جنوب شرق طبس ، ایران مرکزی
محمدرضا آریانسب
93
چینه نگاری جامع (زیستی ، سنگی وسکانسی ) نهشته های الگوسن - میوسن زیرین ( سازندهای پابده ، آسماری و گچساران ) در زون بندر عباس و محدوده شرقی خلیج فارس
محبوبه السادات طباطبایی
94
چینه نگاری زیستی سازند گچساران در تاقدیس گشوی جنوبی ، شمال بندر عباس
فریبا میرزابیگی
95
بیواستراتیگرافی و الکتروفاسیس نهشته های سازند میشان در شمال غرب دهنو ،شمال شرق بندر عباس
رقیه عروجلو
96
بیواستراتیگرافی و پالئو اکولوژی استراکدهای عضوe سازند قم در چشمه برون ،غرب قم
مریم گودرزی
97
بررسی ریز رخساره ها، فرایندهای دیا ژنتیکی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در برش آزران ،جنوب غرب کاشان
مهسا نصیری قره شیران
98
لیتواستراتیگرافی ، محیط رسوبی و خصوصیات دیاژنتیکی سازندهای سروک و ایلام در تاقدیس چناره ، جنوب لرستان
احمد اسدی
99
چینه نگاری زیستی ، ریز رخساره ها و رخساره الکتریکی عضو گوری سازند میشان در تاقدیس گشوی جنوبی ، شمال غرب بندر عباس
احمد شیوای کرکج
100
زیست چینه نگاری روزن برای سازند ایلام در تاقدیس چناره ، شمال غرب اندیمشک
عمران روشن پور
101
چینه نگاری زیستی و مطالعه رخساره ای سازند آسماری در تاقدیس سورو ، شمال غرب بندر عباس
زهرا حسین پورازاد
102
ریزرخساره ها،محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی سازند قم در جنوب غرب کوه لطیف(برش خانی آباد)
نعمت الله مارگیر
103
بیواستراتیگرافی ،لیتواستراتیگرافی و سکانس استراتیگرافی سازند پابده در گستره جنوب شرق گیلان غرب تا شمال غرب آبدانان
سیده زهرا ابطحی فروشانی
104
چینه نگاری سکانسی نهشته های ژوراسیک بالایی و کرتاسه با نگاهی ویژه به پدیده کارست در گستره سد لار وآینه ورزان
زهرا صالح
105
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند قم بر اساس فرامینیفرا در برش خانی آباد در جنوب شرق کاشان
شیدا قاسم زاده قریه شرف
106
گسترش چینه نگاری فرامینیفرهادر رسوبات هم ارز سازند قم در ناحیه شیرگاه ، جنوب قائم شهر
فضه اصغریان کاسگری
107
چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند قم رد برش ساران ، جنوب شرق دماوند
فاطمه النهیو
108
چینه نگاری لرزه ای - سکانسی سازند سروک برای پیش بینی کیفی زون های مستعد مخزن در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
سیدحسام الدین موسوی ونهری
109
تحلیل ریز رخساره ها ، محیط رسوبی ، چینه نگاری سکانسی وزیستی مخزن آسماری در میدان نفتی هفتکل (با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ)
عباس حسن نژاد
110
زیست چینه نگاری روزن داران و چینه نگاری سکانسی نهشته های ژوراسیک بالایی- کرتاسه زیرین در جنوب غرب زیاران (میانکوه) شمال غرب البرز
سارا علاالدینی
111
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی استراکدهای عضوهای C1-4 سازند قم در برش چینه شناسی دوچاه شمال غرب قم
هانیه عظیمی جاویدرازلیقی
112
ارزیابی خصوصیات مخزنی عضو a سازند قم با استفاده از مطالعات رخساره ای و دیاژنتیکی در برش چینه شناسی خورآباد جنوب شرقی قم
محسن یعقوبی
113
تعیین و توزیع تخلخل در سیستمترکتهای واحدهای چینهای مخزن بنگستاندر میدان نفتی سوسنگرد، زیر زون فرو افتادگی دزفول
احمد اعظمی بیدپارسی
114
چینه نگاری سکانسی و رخساره های گروه دهرم (بخش پایینی سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان) در میدان گازی کیش ، خلیج فارس
علی سعادت
115
تعیین و توزیع اندازه منافذ با استفاده از داده های مغزه و الگ در وا حدهای چینه ا یمخزن بنگس تان در میدان نفتی سو سنگرد، زیر زون فروافتادگی دزفول
غلامرضا اصلانی مناره بازاری
116
آنالیز ریزرخساره، محیط رسوبی و خصوصیات دیاژنتیکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی دشت آبادان
معصومه علی وردی
117
مطالعه‌ی پارامترهای رسوب شناسی و تاثیر فرآیند های دیاژنزی بر خصوصیات مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان
دنیا شورابادی
118
چینه نگاری سنگی،زیستی و ریز رخساره ی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان
سحر فتحی
119
زیست- چینه نگاری سکانسی و پالئواکولوژی سازند ایلام بر اساس فرامینیفرا در یکی از چاه های نفتی دشت آبادان
فائزه کمانکش
120
تعیین و توزیع اندازه منافذ با استفاده از داده های مغزه و لاگ در وا حدهای چینه ای مخزن بنگس تان در میدان نفتی سو سنگرد، زیر زون فروافتادگی دزفول
غلامرضا اصلانی مناره بازاری
121
چینه‌نگاری سنگی و زیستی سازند‌های جهرم و آسماری در برش تحت‌الارضی کوه نمک شمال‌غرب بندر‌عباس
زهرا علینقی زاده
دروس ترم جاری
616 - زیست چینه نگاری - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
632 - دیرینه شناسی مهره داران - روز: دوشنبه - از ساعت 14:30 تا 15:30
632 - دیرینه شناسی مهره داران - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 14:30
621 - ریز فسیل روزن داران - روز: شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
621 - ریز فسیل روزن داران - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
622 - ریز فسیل غیرروزن داران - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
623 - دیرینه شناسی بی مهرگان - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
623 - دیرینه شناسی بی مهرگان - روز: دوشنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
622 - ریز فسیل غیرروزن داران - روز: یک شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
142 - آزمایشگاه دیرینه شناسی بی مهره گان - ماکروفسیل - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
142 - آزمایشگاه دیرینه شناسی بی مهره گان - ماکروفسیل - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
141 - دیرینه شناسی بی مهره گان - ماکروفسیل - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
106 - ریز دیرینه شناسی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
107 - آزمایشگاه ریز دیرینه شناسی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00