توصیف مختصر
ارد احمدی
استادیار گروه مهندسی صنایع
زمینه تخصصی:  تحلیل آماری و تحلیل داده، تحلیل آماری چند متغیره، پیش بینی و آنالیز سری های زمانی، کنترل کیفیت آماری، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری تقویتی
مختصری از فعالیتهای علمی و پژوهشی
تالیف مقالات ژورنالی 
تالیف و ارائه ی مقالات در کنفرانس های ملی و بین المللی
مشاوره صنعتی در حوزه های تحلیل داده، هوش مصنوعی، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی
راهنمایی 2 پایان نامه دکتری
راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تهران
ایران
1386
17.92
2
کارشناسی ارشد
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تهران
ایران
1388
18.92
3
دکتری
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تهران
ایران
1394
19.64
4
پسا دکتری
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تهران
ایران
1399
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
خوب
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
تحلیل آماری و تحلیل داده
1390
2
پیش بینی و آنالیز سری های زمانی
1390
3
طراحی و تحلیل فرآیند
1390
4
مهندسی کیفیت
1390
5
کنترل فرآیند
1390
6
هوش مصنوعی
1395
7
یادگیری ماشین
1395
8
یادگیری تقویتی
1397
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
تحلیل آماری و تحلیل داده
2
کنترل کیفیت آماری
3
کنترل فرآیند آماری
4
آماره های استوار
5
تحلیل آماری چند متغیره
6
آنالیز سری های زمانی
7
پایش پروفایل ها (پارامتری و ناپارامتری)
8
پردازش سیگنال
9
پردازش سیگنال های دیجیتال
10
شبیه سازی سیستم ها
11
هوش مصنوعی
12
یادگیری ماشین
13
یادگیری تقویتی
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
پایش پروفایل‌های خطی ساده تک متغیره در حضور خودهمبستگی درون پروفایلی ARMA و کشف نقطه‌ی تغییر
هومن فخیمی کاظمی
2
طراحی نمودار کنترل استوار برای پایش مولفه های اصلی
غزاله غفاریان هدایت
3
طراحی روش جدید پیش بینی قیمت رمز ارزهای دیجیتال در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت
ارزو کریمی
4
طراحی نمودارکنترل بااستفاده از خوشه بندی استوار
ثنا احمدی
5
مدیریت سبد سرمایه با استفاده از یادگیری تقویتی و پیش بینی سری زمانی مالی
فرنوش دنیامعلی نیا
6
ارائه مدلی هوشمند برای کشف الگوهای رفتاری پولشویی با استفاده از تحلیل شبکه و یادگیری ماشین
الهام ناصری هرسینی
7
بررسی تاثیر سیاست های بازاریابی بر میزان فروش نرم افزارهای یکپارچه سازمانی بر اساس روش جامع بازاریابی سیستماتیک-مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم
سارا بخشایش طلب
دروس ترم جاری
968 - تحلیل آماری چندمتغیره - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
968 - تحلیل آماری چندمتغیره - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
028 - کنترل کیفیت آماری - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
028 - کنترل کیفیت آماری - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00