توصیف مختصر
ارد احمدی
استادیار گروه مهندسی صنایع
زمینه تخصصی:  تحلیل آماری و تحلیل داده، کنترل کیفیت آماری
مختصری از فعالیتهای علمی و پژوهشی
تالیف مقالات ژورنالی 
تالیف و ارائه ی مقالات در کنفرانس های ملی و بین المللی
راهنمایی 2 پایان نامه دکتری
راهنمایی 4 پایان نامه کارشناسی ارشد
مشاوره 6 پایان نامه کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تهران
ایران
1386
17.92
2
کارشناسی ارشد
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تهران
ایران
1388
18.92
3
دکتری
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تهران
ایران
1394
19.64
4
پسا دکتری
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تهران
ایران
1399
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
خوب
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
تحلیل آماری و تحلیل داده
1390
2
طراحی و تحلیل فرآیند
1390
3
مهندسی کیفیت
1390
4
کنترل فرآیند
1390
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
تحلیل آماری و تحلیل داده
2
کنترل کیفیت آماری
3
کنترل فرآیند آماری
4
آماره های استوار
5
تحلیل آماری چند متغیره
6
آنالیز سری های زمانی
7
پایش پروفایل ها (پارامتری و ناپارامتری)
8
پردازش سیگنال
9
پردازش سیگنال های دیجیتال
10
شبیه سازی سیستم ها
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
طراحی نمودارکنترل بااستفاده از خوشه بندی استوار
ثنا احمدی
2
طراحی نمودار کنترل استوار برای پایش مولفه های اصلی
غزاله غفاریان هدایت
3
پایش پروفایل‌های خطی ساده تک متغیره در حضور خودهمبستگی درون پروفایلی ARMA و کشف نقطه‌ی تغییر
هومن فخیمی کاظمی
4
مدیریت سبد سرمایه با استفاده از یادگیری تقویتی و پیش بینی سری زمانی مالی
فرنوش دنیامعلی نیا
5
طراحی روش جدید پیش بینی قیمت رمز ارزهای دیجیتال در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت
ارزو کریمی
6
ارائه مدلی هوشمند برای کشف الگوهای رفتاری پولشویی با استفاده از تحلیل شبکه و یادگیری ماشین
الهام ناصری هرسینی
دروس ترم جاری
831 - پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
831 - پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
850 - روش تحقیق و سمینار - روز: چهار شنبه - از ساعت 17:00 تا 19:30
953 - تحلیل آماری چندمتغیره - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
953 - تحلیل آماری چندمتغیره - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:30
850 - روش تحقیق و سمینار - روز: چهار شنبه - از ساعت 18:00 تا 20:00
953 - تحلیل آماری چندمتغیره - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
953 - تحلیل آماری چندمتغیره - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:30
028 - کنترل کیفیت آماری - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
028 - کنترل کیفیت آماری - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
028 - کنترل کیفیت آماری - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
028 - کنترل کیفیت آماری - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00