توصیف مختصر
 سیدشهاب امامزاده 
دکتری مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
استادیار دانشکده فنی و مهندسی - گروه عمران

 

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
تربیت مدرس
تهران
ایران
1387
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
توسعه مدل‌های ترکیبی محاسبات نرم و داده مبنا در تخمین آبشستگی پیرامون پایه‌های پل‌
حامدرضا حاج قاسم
2
بررسی خصوصیات مکانیکی و چرخه عمر طرح‌اختلاط‌های بتن‌ خودتراکم بکار رفته در بتن‌ سنگ‌ریزه‌ای در سدهای بتنی
فریبرز هدایتی نیا
3
مطالعه مدیریت ریسک تاسیسات آبرسانی شهری از منظر پدافند غیرعامل
مجید شیخعلی
4
استخراج منحنیهای شکنندگی مخازن ذخیره مایعات استوانه ای جداسازی شده
حمیدرضا کمالزارع
5
بهینه سازی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از روش اصلاح شده PSO
یاسر ناصری فر
6
بهینه سازی هسته ی سدهای خاکی در برابر مخاطرات شکست هیدرولیکی
مصطفی زال نژاد
7
پهنه ­بندی خسارت سیلاب با مدل­ های هیدرولیکی SWMM و HECRAS و ارزیابی خطرپذیری سیل در محدوده شهری برپایه تحلیل سیل ­خیزی توسط  AHP  و GIS 
امیرحسین طاهری
8
پایش سلامتی سرریزسدهای بتنی در پدیده کاویتاسیون با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین.
امیرحسین اسدیان
9
ارزیابی پارامترهای تاثیر گذار بر آبشستگی پایه پل با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن و ماشین بردار پشتیبان .
وحید داشقاله
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
مجله علمی _ پژوهشی علوم و فناوری های پدافند نوین
2
فصلنامه علمی-ترویجی پدافند غيرعامل
3
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر
4
نشریه سد و نیروگاه برق­ آبی