توصیف مختصر

 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1396/11/24
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
مدیریت پروژه های عمرانی در شرایط تحریم اقتصادی از منظر مدیریت بحران
حسین غلامی قادی
2
بررسی تطبیقی قواعد حاکم بر قراردادهای هوشمند در ایران و اتحادیه اروپا
سینا عظیمی
3
ضمانت اجرایی عدم رعایت مصلحت از سوی ولی در نکاح صغیر
کیاچهر شیربندی
4
بررسی تطبیقی وصیت در حقوق ایران وافغانستان
عبدالبصیر ندائی
5
مطالعه تطبیقی قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و عراق با نگاهی به کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای الکترونیکی
مصطفی الفاضلی
6
ماهیت قرارداد های درمان با استفاده از سلول های بنیادی و احکام حاکم بر آن
مریم مرادی
7
مطالعه تطبیقی قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و عراق با نگاهی به کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی
مصطفی الفاضلی
8
مقایسه آثار و احکام فسخ قرارداد پیمانکاری با سایر اسباب انحلال
وهاب اقاکاشی
9
پذیرش و اِعمال قراردادهای هوشمند در حقوق ایران (با نگاهی تطبیقی)
سینا حبیبی
10
امکان سنجی کنترل حقوقی دولت بر رمز ارز ها با مطالعه ی تطبیقی در کشور های مختلف
مسعود زیلابی
11
انتقال حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای رایانه ای به بخش دولتی
سیدعلی طباطبایی نصر
دروس ترم جاری
882 - متون حقوقی - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
612 - حقوق مدنی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
625 - سمینار - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
613 - حقوق مدنی (2) - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
613 - حقوق مدنی (2) - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
625 - سمینار - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
612 - حقوق مدنی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
625 - سمینار - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
109 - حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
128 - حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها - روز: سه شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
128 - حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها - روز: چهار شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:00
136 - حقوق مدنی (6) - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
101 - مقدمه علم حقوق - روز: دو شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
109 - حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
108 - زبان تخصصی (1) - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
132 - حقوق مدنی (2) - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
109 - حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
109 - حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
128 - حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها - روز: سه شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
128 - حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها - روز: چهار شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:00
128 - حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها - روز: سه شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
128 - حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها - روز: چهار شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:00