توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
تهران
ایران
۱۳۹۰
2
دکترای حقوق بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
تهران
ایران
۱۳۹۵
3
حقوق تجارت بین الملل (با بورس کامل)
دانشگاه Pace نیویورک
نیویورک
ایالات متحده آمریکا
۲۰۱۴
4
دیپلم حقوق بین الملل عمومی (با بورس کامل)
آکادمی حقوق بین الملل لاهه
لاهه
هلند
۲۰۱۴
5
دیپلم حقوق بین الملل خصوصی
آکادمی حقوق بین الملل لاهه
لاهه
هلند
۲۰۱۵
6
دیپلم داوری بین المللی (با بورس کامل)
آکادمی داوری پاریس
پاریس
فرانسه
۲۰۱۷
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
عالی
1
فرانسه
عالی
متوسط
1
هلندی
متوسط
مقدماتی
1
آلمانی
مقدماتی
مقدماتی
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
حقوق نفت و گاز
۱۳۸۷
2
داوری تجاری بین المللی
۱۳۸۷
3
حقوق تجارت بین الملل
۱۳۸۷
4
حقوق بین الملل خصوصی
۱۳۸۶
5
داوری سرمایه گذاری
۱۳۸۷
6
داوری های نفت و گاز
۱۳۸۷
7
داوری های دریایی
۱۳۸۷
8
داوری های پیمانکاری
۱۳۸۷
9
دیوان داوری ورزش (CAS)
۱۳۸۸
10
قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز
۱۳۸۷
11
حقوق انرژی
۱۳۸۷
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تحلیل حقوقی ساختار قراردادهای ساخت کشتی
فائزه جلالی فراهانی
2
تاثیر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری بر حقوق مردمان بومی
سنیه نیساری
3
مفهوم استاندارد حمایت و امنیت کامل در پرتو رویه داوری سرمایه گذاری
ندا امینی
4
داوری بازنگری قیمت گاز
حمید مولائی
5
نقش آنکتاد در شکل گیری حقوق بین الملل رقابت
امیرحسین علی آبادی
6
نظام حقوقی حمایت از داده ها در اتحادیه اروپا، در پرتو GDPR و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
محسن مقصول
7
بحران مشروعیت در داوری های سرمایه گذاری بین المللی
شمیم شریف
8
داوری بین المللی بازنگری قیمت گاز
حمید مولائی
9
نظام حقوقی حمایت از داده های اتحادیه اروپا در پرتوGDPR و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
محسن مقصول قره باغ
10
تحولات راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه بشریت در پرتو طرح 2019کمیسیون حقوق بین الملل
امید صالحی موحد
11
شناسایی حکومت ها در حقوق بین الملل بر اساس معیار های حقوق بشری:با نگاه ویژه به وضعیت حکومت امارت اسلامی افغانستان(طالبان)
زهرا ناصری
12
حمایت از سرمایه گذار خارجی در نظام حقوقی افغانستان وچالش های پیش رو ی آن از دیدگاه حقوق بین الملل
عبدالله تاجیک
13
چالش های مکانیزم داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از بهره برداری اقتصادی فضای ماورا جو
علی نوراله زاده
داوری در کنفرانس‌ها
#
عناوین کنفرانس‌ها
تاریخ همکارى و توضیحات
1
هشتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی ۱۳۹۳
داور مقالات
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
از ۱۳۹۷
2
دوفصلنامه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران
از ۱۳۹۷
3
فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی
از ۱۳۹۶
4
فصلنامه پژوهش های حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
از ۱۳۹۶
5
فصلنامه رأی وابسته به پژوهشگاه قوه قضاییه
از ۱۳۹۵
دروس ترم جاری
603 - حقوق جزای بین الملل - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
603 - حقوق جزای بین الملل - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
603 - حقوق جزای بین الملل - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
603 - حقوق جزای بین الملل - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
613 - حقوق دریایی - روز: دو شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:00
618 - حقوق دریاها - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
603 - حقوق جزای بین الملل - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
603 - حقوق جزای بین الملل - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
154 - متون حقوقی (4) حقوق بین الملل - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
173 - حقوق محیط زیست - روز: سه شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
186 - جامعه شناسی حقوق - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
186 - جامعه شناسی حقوق - روز: سه شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
186 - جامعه شناسی حقوق - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
152 - متون حقوقی (2) حقوق عمومی - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:00
144 - حقوق بین الملل عمومی - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
168 - حقوق بیمه - روز: شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:00
173 - حقوق محیط زیست - روز: شنبه - از ساعت 17:00 تا 18:00
186 - جامعه شناسی حقوق - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
186 - جامعه شناسی حقوق - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
152 - متون حقوقی (2) حقوق عمومی - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:00
154 - متون حقوقی (4) حقوق بین الملل - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
152 - متون حقوقی (2) حقوق عمومی - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:00