توصیف مختصر

تحصیلات

·         دکترا: مهندسی برق-کنترل، دانشگاه تهران، 1393.

         ·         MBA: دانشگاه تهران، 1393.

·         کارشناسی ارشد: مهندسی برق-کنترل، دانشگاه تربیت مدرس، 1386.

·         کارشناسی: مهندسی برق-کنترل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1384.


جوایز و افتخارات

·         فارغ ­التحصیل رتبه یک در مقطع کارشناسی ارشد

·         جایزه بهترین مقاله در گروه اتوماسیون و کنترل در بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی برق- کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1384/06/31
2
کارشناسی مهندسی برق گرایش کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1384/06/31
3
کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل
دانشگاه تربیت مدرس
1386/09/12
4
دکتری تخصصی مهندسی برق- کنترل
دانشگاه تهران
1393/12/16
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
سیستم های کنترل شبکه ای
2
تشخیص عیب و سیستم های کنترل تحمل پذیر عیب
3
امنیت سایبری در سیستم های کنترل
4
کنترل فرآیند و اتوماسیون صنعتی
5
کنترل ریزشبکه ها
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
طراحی کنترل‌کننده برای سیستم‌های عملیات از راه دور تک-راهبر چند-رهرو
پرنیان خان زاده قصاب
2
مسئله ردیابی در سیستم های عملیات از راه دور رباتیک بدون اندازه گیری نیرو و سرعت در حضور تاخیر زمانی
امیررضا محبتیان
3
طراحی آشکارساز حمله سایبری در سیستم ‌های قدرت
فاطمه نجفی کرسامی
4
کنترل آرایش با تحمل عیب گروهی از کوادروتورها در حضور عیب عملگری
قاسم سالارپور غربا
5
بررسی و بهبود محافظه کاری در رویکرد کنترل مبتنی بر پسیویتی در حوزه زمان در سیستم های عملیات از راه دور دارای تاخیر
محسن صالحی
6
طراحی سیستم مدیریت توان مقاوم برای یک ریزشبکه ترکیبی
مجید حاجی حاجی
7
طراحی رویتگر برای تشخیص حمله سایبری خروجی در سیستم‌های قدرت
سیدمهدی میرهادی
8
طراحی سیستم مدیریت توان مقاوم با پیش‌بینی تولید و مصرف و به همراه بارهای بحرانی در ریزشبکه DC
مهدی اسماعیلی صداپشته
دروس ترم جاری
846 - اتوماسیون صنعتی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
846 - اتوماسیون صنعتی - روز: چهار شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
895 - کنترل دیجیتال - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
895 - کنترل دیجیتال - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
895 - کنترل دیجیتال - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
895 - کنترل دیجیتال - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
895 - کنترل دیجیتال - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
895 - کنترل دیجیتال - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30