توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
دانشگاه تربیت مدرس
1391/08/16
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسي تاثير نوستالژي نيابتي برانگيخته با تبليغات بر ارزش ويژه برند
2
بررسي تاثير احساس نوستالژيك بر ارزش ويژه برند در صنعت رستوران
3
بررسي نقش بازارگرايي و نوآوري در عملكرد مشتري با تاكيد بر مديريت داخلي برند و استراتژي تمايز
4
بررسي تاثير نوستالژي بر ميراث برند و قصد خريد مصرف كنندگان
5
بررسي اثر منابع سازماني و رويكرد بازارگرايي سازمان بر عملكرد محصول جديد با تاكيد بر ترتيب ورود به بازار شركت ها
6
<B><Font html:Color=
7
طراحی مدل مزیت رقابتی سازمان مبتنی بر قابلیت های سازمانی، قابلیت های نوآوری تکنولوژیک و فعالیت های نوآوری باز
8
بررسی عوامل محیط سازمانی موثر بر عملکرد سازمان با تاکید بر نقش میانجی همکاری بین سازمانی و نوآوری سازمان
9
رویکرد جامع بازاریابی رابطه مند و تاثیر آن بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی بانک های خصوصی سطح شهر تهران)
10
بررسی تاثیر شایعات برند و شواهد برند بر عملکرد عملیاتی سازمان با تاکید بر نقش میانجی تمایز برند، رفتار شهروندی برند و ارزش ویژه برند
11
عوامل موثر بر ارتقا ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت الکترونیک در شهر تهران)
12
رویکرد جامع بازاریابی رابطه مند و تاثیر آن بر روی ارزش ویژه برند (بانکهای خصوصی شهر تهران)
مهسا بهلولی
13
عوامل موثر بر ارتقا ارزش ویژه برند (شرکتهای فعال در صنعت الکترونیک در شهر تهران)
ساره رحمتی
14
بررس اثر منابع سازمان و رویکرد بازارگرایی سازمان بر عملکرد محصول جدید با تاکید بر ترتیب ورود به بازار شرکتها
هدیه لشگری بروجردی
15
بررسی تاثیر تمایلات نوستالوپی بر میراث برند و قصد خرید مصرف کنندگان
سپیده بروجردیان
16
بررسی اثر کنترل مدیریت فروش بر عملکرد سازماننقش گرایش کارآفرینانه بخش فروش،عملرکرد و نوآوری و استراتژی تمایز در صنعت فناوری اطلاعات
سارا اکبری
17
طراحی مدل مزین رقابتی بر قابلیت های سازمانی منتی بر قابلیت های سازمانی ، رقابیتی ، قابلیت های نو آوراری تکنولوژیک و فعالیت های نوآوری بازار
مسعود قاراخانی ده سرخی
18
بررسی تاثیر نوع آوری و بازار گرایی بر روی عملکرد مشتری با تاکید بر مدیریت داخلی برند
پدرام فضلی نژاد
19
بررسی تاثیر احساس نوستالوژیک بر ارزش ویژه برند در صنعت رستوران
هومن فراهی شالچی
20
بررسی تاثیر نوستالوژی نیابتی برانگیخته شده با تبلیغات بر ارزش ویژه برند
سیده تینا مبینی
21
بررسی پیشران ها و پیامدهای تجربه مشتری در صنعت در خورده فروشی در شهر تهران
اشکان محامد
22
اثر نیاز به منحصر به فرد بودن و جهان شهرگرایی مصرف کننده بر پذیرش نوآوری
سمیرا یاعبدالهی
23
بررسی پیشران ها و پیامدهای خودابرازی برند
نسرین فیاضی
24
بررسی اثر پرستیژ برند بر انعطاف پذیری نسبت به برند محصولات تقلبی
سمیرا درخشاندل
25
ارائه الگو بهبود تجربه مشتری مبتنی بر بکارگیری کانال توزیع جامع
فهیمه قره سوفلو
26
بررسی تاثیر مادی گرایی و مصرف گرایی بر ترجیح برند
معصومه عسگری
27
ارزیابی اثر فرهنگ بر رفتار مصرف کننده از منظر هویت اجتماعی در رسانه های اجتماعی
عمید جمشیدی نیا
28
بررسی اثر خودتفسیری مصرف کننده بر مصرف دنباله رو و منزلت گرای محصولات لوکس
شکیلا باختری
29
طراحی الگوی مدیریت پارادوکس برنامه ریزی بازاریابی در استارتاپ ها
محمود طالبی پورچرخابی
30
تاثیر تنوع پورتفولیوی اتحاد استراتژیک بر نوآوری باز و پایداری مبتنی بر دوسوتوانی سازمان
الناز حمیدی مهر
31
ارائه الگوی تصمیم گیری ابتکاری مدیران در صنعت فناوری اطلاعات
مهدی زارعی ملکی
32
بررسی تاثیر برندسازی شخصی بر مزیت رقابتی، مبتنی بر نقش عشق به برند و وعده برند
پگاه پورمددی
دروس ترم جاری
006 - مدیریت رفتار مصرف کننده - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
694 - رفتار مصرف کننده - روز: چهار شنبه - از ساعت 15:00 تا 17:30
694 - رفتار مصرف کننده - روز: چهار شنبه - از ساعت 15:00 تا 17:30
691 - بازاریابی بین المللی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:00 تا 17:30
691 - بازاریابی بین المللی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:00 تا 17:30
750 - تحقیقات بازاریابی - روز: سه شنبه - از ساعت 12:30 تا 15:00
509 - بازاریابی و تحقیقات بازار - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
689 - تحقیقات بازاریابی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:30
005 - روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت - روز: دو شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
006 - مدیریت رفتار مصرف کننده - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
694 - رفتار مصرف کننده - روز: دو شنبه - از ساعت 15:30 تا 18:00
694 - رفتار مصرف کننده - روز: چهار شنبه - از ساعت 15:00 تا 17:30
006 - مدیریت رفتار مصرف کننده - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
750 - تحقیقات بازاریابی - روز: سه شنبه - از ساعت 12:30 تا 15:00
006 - مدیریت رفتار مصرف کننده - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
691 - بازاریابی بین المللی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:00 تا 17:30
694 - رفتار مصرف کننده - روز: چهار شنبه - از ساعت 15:00 تا 17:30
006 - مدیریت رفتار مصرف کننده - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
691 - بازاریابی بین المللی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:00 تا 17:30
156 - سازمان و مدیریت شرکت های بیمه - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00