توصیف مختصر

توضیحات استاد

رزومه

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.

پایان نامه ها و رساله ها


طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
ارزیابی و اولویت سنجی احداث تقاطع های غیر همسطح کلانشهر کرج با رویکرد مدیریت ارزش
زهرا السادات اردستانی, سید حسین حسینی لواسانی
تکمیل شده
1395
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
عوامل موثر بر عملکرد شغلی مهندسان ناظر در پروژه های ساختمانی
علی بردبار
دروس ترم جاری
035 - پروژه نهایی - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 18:00
018 - برنامه ریزی بافتهای فرسوده و تاریخی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
018 - برنامه ریزی بافتهای فرسوده و تاریخی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00