توصیف مختصر

توضیحات استاد

رزومه

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.

پایان نامه ها و رساله ها


طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
ارزیابی و اولویت سنجی احداث تقاطع های غیر همسطح کلانشهر کرج با رویکرد مدیریت ارزش
زهرا السادات اردستانی, سید حسین حسینی لواسانی
تکمیل شده
1395
2
تدوین دستورالعمل طراحی ساختمان های مسکونی در راستای ارتقای کارایی در مقابله با بیماری های دنیاگیر
زهرا السادات اردستانی, الهام پرویزی, احمدرضا کشت کار قلاتی
تکمیل شده
1399
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
عوامل موثر بر عملکرد شغلی مهندسان ناظر در پروژه های ساختمانی
علی بردبار
دروس ترم جاری
075 - آشنایی با معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
075 - آشنایی با معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی - روز: یک شنبه - از ساعت 17:00 تا 19:00
075 - آشنایی با معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
075 - آشنایی با معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی - روز: یک شنبه - از ساعت 17:00 تا 19:00
012 - زبان تخصصی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
022 - تاریخ شهر و شهرسازی در جهان - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
043 - سمینار مسائل شهری - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
053 - کاربرد مطالح ساختمانی در شهرسازی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
083 - طرح نهایی - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 17:00
012 - زبان تخصصی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
002 - اسکیس 2 - روز: چهار شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
053 - کاربرد مصالح ساختمانی در شهرسازی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
035 - پروژه نهایی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
012 - زبان تخصصی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
022 - تاریخ شهر و شهرسازی در جهان - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
035 - پروژه نهایی - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
043 - سمینار مسائل شهری - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
053 - کاربرد مصالح ساختمانی در شهرسازی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00