توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی زبان و ادبیات عربی
دانشگاه فردوسی مشهد
1374/04/30
2
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه علامه طباطبائی
1379/04/30
3
دکتری تخصصی زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تهران
1382/04/30
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی رمان عوده الروح بر اساس نظریه چند صدایی میخاییل باختین
عرفان علایی
2
بررسی تطبیقی نمایشنامه پوچی نزد ساموئل بکت و توفیق حکیم
فاطمه جهانشاهی جواران
3
الاتجاه القومی و الوطنی فی شعر محمد مهدی الجواهری
یحیی فکری
4
لمرا فی روایتی زینب لمحمد حسین هیکل و ساوه لعباس محمود العقا صنوء النقه النسوی
فاطمه کاری
5
تجلیات الحلاج فی ماساه فلاح عبدالصبور
انسیه چاکری
6
نقد وبررسی موضوعی و فنی دوگانه سحر خلیفه
زهره باقرپورولاشانی
7
بررسی تطبیقی رئالیسم در رمانهای امریکایی و مصری
مریم سجادی
8
بررسی تطبیقی رئالیسم در رمانهای فرانسوی و مصری اثر محمدحسین هیکل
فاطمه مجیدی پور
9
زیبا شناسی موسیقیایی
فرشید موسوی
10
دراسه مقارته للرمزیه بین المسرحیات الانجلیزیه و المصریه
حسین جوکار
11
کارکرد اسطوره در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی (بر پایه ی دفترهای شعر اغانی مهیار الدمشقی و هزاره ی دوم آهوی کوهی)
امید پورحسن چاخانسری
12
دراسه السریالیه فی شعر ادونیس
ولاء عجمی زاده
13
بررسی نهیلیسم درنمایشنامه کالیگولا البر کامو و مقایسه ان با ابزوردیسم درنمایشنامه قطار اثر توفیق الحکیم
هادی پرهان
14
نقش هنرسازههای بدیعی درتعجب برانگیزی مخاطب از دیدگاه فرمالیسم روسی در سوره ها ی مکی ده سوره از سی جز
الیاس مخمی
15
دراسه وقارمه ادب المقادم بین سمیح القاسم و شیرکو بیکس
ایوب معروفیان
16
بنا ء الروایه فی روایات خیری الذهبی
مهدی عبیدی
17
بررسی تکنیک های روایی در رمانهای هانی الراهب
محبوبه محمدی محمدآبادی
18
بررسی روایت در رمان عزازیل براساس نظریه ژرار ژنت
سحر محمدی یار
19
بررسی جلوه های مقاومت در اشعار مفدی زکریا و فرخی یزدی
عمار اسکندری
20
سفر،سفرنامه نویسی و تصویر شناسی تطبیقی (مطالعه موردی، مکان های مشترک در سفرنامه ناصرخسرو و ابن بطوطه)
فاطمه قراری
21
تجلی سیمای شیعه در شعر معاصر عرب مورد مطالعه کشورهای عراق ، مصر لبنان و بحرین
ولی اله انصاری
22
بررسی تطبیقی آثار آریستوفانیس ، ابوالعلائ معری و جمال زاده با تاکید بر (غوکان ،رساله الغفران و صحرای محشر )
سپیده عبدی قیداری
23
بررسی تاثیرپذیری اشعار عرار از رباعیات خیام
راضیه مسکنی
24
بررسی و نقد تصویر خود و دیگری در رمان‌های معاصر عربی؛ مطالعه موردی رمان‌های عناق عند جسر بروکلین، فرانکشتاین فی بغداد و عازف الغیوم
فاطمه تسلیمی
25
مسیر تحول نمایشنامه نویسی نزد جلال خوری
صغری رحیمی جوکندان
26
بررسی دیستوپیا (ویران شهر) در رمان فرانکشتاین در بغداد
معصومه قدرتی
27
تصویرشناسی مکان ها در رمان موت صغیر
الهه اکبری طهرانی
28
مولفه‌های جهان‌شمولی در رمان‌های «ثلاثیه نجیب محفوظ»، «الخبز الحافی محمد شکری» و «فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی»
فرزانه فتاحیان
29
بررسی برجسته سازی در اشعار محمد الماغوط (با تکیه بر نظریه جفذی لیچ)
زینب اسدی جعفری
30
بررسی محتوایی رمان الزین از الطیب صالح ، از منظر نقداجتماعی با توجه به نظریه لوسین گلدمن
ثریا شمس
31
تحلیل رمان های هیفاء بیطار و زویا پیرزاد با تکیه بر نقد فمنیستی نمونه ی موردی یومیات مطلقه و عادت می کنیم.
علی دهقانی پور
32
مدل سازی ذهنی در رمان «أولاد حارتنا» براساس رویکرد معناشناسی شناختی
سمیه ماستری فراهانی
33
بررسی و تحلیل کارکرد مکان فی شعر محمود مفلح و ناجی علوش
اشرف پرنوش
34
بررسی تطبیقی ادبیات پسا استعماری در ادبیات مصر عصر نهضت و ایران عصر مشروطه،مطالعه موردی محمود سامی بارودی ملک الشعرای بهار
علی اصغر جوادی ایکدر
35
واکاوی رمان" موت صغیر " بر اساس نظریه چند صدایی باختین
میلاد حضرتی
36
بررسی برجسته سازی در اشعار محمد الماغوط (با تکیه بر نظریه جفری لیچ)
زینب اسدی جعفری
37
نشانه شناسی شخصیت در رمان دفاترالوراق با تکیه بر نظریه گریماس
جمیله عتابی
دروس ترم جاری
731 - نقد ادبی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
248 - ادبیات تطبیقی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
250 - ادبیات داستانی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
271 - آشنایی با متون ادب فارسی معاصر 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
210 - متون نظم دوره عباسی 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
143 - نقدادبی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
235 - تاریخ ادبیات دوره معاصر - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
240 - مکتبهای ادبی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
272 - آشنایی با متون ادبی فارسی معاصر 2 ( بعد از انقلاب) - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30