توصیف مختصر

بیوگرافی

تحصیلات

  کارشناسی - رشته ی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1374.

    کارشناسی ارشد - رشته ی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1379.

    دکترا - رشته ی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، سال 1382.

سوابق

     -بیش از 10 سال سابقه ی تدریس در وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلم.

     -بیش از 10 سال سابقه ی تدریس به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه خوارزمی تهران، و دیگر دانشگاه های تهران و شهرستان ها.  

     -عضو هیأت مدیره ی "انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی".

     -عضو "شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی".

     -برگزیده­ی پنجمین جشنواره ملی حرکت، به عنوان مشاور انجمن علمی گروه، از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی، در سال 1391.

      -استاد مشاور برگزیده ی کشوری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1391.   

     -معرفی شده از سوی دانشکده به عنوان استاد نمونه ی گروه زبان و ادبیات عربی، در دی ماه سال 1394.

     -شرکت در همایش های علمی داخلی و خارجی، و انجام سخنرانی ها برای ارائه ی مقالات.

     -تألیف و ترجمه ی بیش از 30 مقاله و کتاب.

مقالات و کتب

   کُتب

     1-سمیح القاسم و شعر معاصر فلسطین(تألیف).

     2-شعر معاصر عرب؛ سوریه و لبنان(ترجمه از عربی به فارسی).

 مقالات علمی- پژوهشی

 1-فلفل و عناصر داستان(فلفل و عناصر القصة). مجله ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ی 8، پاییز و زمستان 1386.        

 2 -نشانه های نوآوری در شعر بارودی(ملامح التجدید فی شعر البارودی)، مجله ی "اللغه العربیه و آدابها"، پردیس قمِ دانشگاه تهران، پاییز و زمستان 1388.  مشترک 

 3- غموض و شعر سورئالیستی و سمبولیک عربی، مجله ی "زبان و ادبیات عربی"، دانشگاه مشهد، شماره ی 2/2/165، بهار و تابستان 1389.    

 4-داستان بیت در شعر عربی(البیت القصصی فی الشعر العربی)، مجله ی "دراسات فی اللغه العربیه و آدابها"، دانشگاه سمنان  و لاذقیه ی سوریه(لاسم)، شماره ی 7، پاییز 1390. 

 5-پست مدرنیسم در متن ادبی کولاج، مجله ی "زبان و ادبیات عربی"، دانشگاه مشهد، شماره ی 7/2/167، پاییز و زمستان 1391.

 6-تحلیل رمان «زینب» بر اساس نقد فمینیستی، مجله ی "پژوهشنامه نقد ادب عربی"، دانشگاه شهید بهشتی، (6/62) شماره 4 پیاپی، بهار و تابستان 1391. مشترک

 7-تحلیلی زبان­شناختی - ساختاری از قصیده "الظل و الصلیب" براساس روش یاکوبسن، نقد ادب معاصر عربی، دانشگاه یزد، شماره ی 2، بهار و تابستان 1391. مشترک

 8-عناصر قصه "الذئاب تعید قراءه تاریخها" القصیره جداً، مجله ی "اللغه العربیه و آدابها، پردیس قمِ دانشگاه تهران، سال نهم، زمستان 1391.  مشترک

 9-زن و دردمندی های وی در دوگانه ی سحر خلیفه؛ الصبار و عباد الشمس(المرأه و معاناتها فی تنائیه سحر خلیفه؛ الصبار و عباد الشمس)، مجله ی لسان مبین، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، زمستان 1391. مشترک  

 10-تحلیل انتقادی کتاب الاتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث، مجله ی "پژوهشنامه ی انتقادی متون و برنامه های  علوم انسانی"، دوره ی 14، شماره ی 33، زمستان 1393.  مشترک

11-بررسي زيبايي­شناسي قصيده­ي "العام السادس عشر" أحمد عبد المعطي حجازي، از منظر نقد فرماليستي، مجله ی "پژوهشنامه نقد ادب عربی"، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی 8/ پیاپی  61/66، بهار و تابستان 1393. مشترک

12-نقش هنرسازه های بدیعی در تعجب برانگیزی مخاطب باتکیه بر نقد فرمالیسم روسی در سوره های مکی؛ مطالعه موردی: سوره های "بروج" و "غاشیه"، مجله ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ی 36، پاییز 1394،(2015). مشترک

مقالات همایش

1-شعر فولکلور و ادبیات مقاومت فلسطین، ارائه شده به همایش ادبیات مقاومت در لبنان، ایران، دانشگاه گیلان، 1388.

 2-بررسی تطبیقی مضامین سیاسی- اجتماعی در اشعار فرخی یزدی و ابوالقاسم شابی، ارائه شده به "هفتمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی"، ایران، تهران، 1391. مشترک

 3-مقایسه­ی میان نجیب محفوظ و صادق چوبک (مطالعه­ی موردی: دین و دانش)، ارائه شده به "همایش راهکارهای توسعه­ی بین رشته­ای در حوزه­ی زبان و ادبیات عربی"، ایران، دانشگاه یزد، 1390.

 4-مقایسه­ی میان لاهوتی و ابوشادی، ارائه شده به "همایش راهکارهای توسعه­ی بین رشته­ای در حوزه­ی زبان و ادبیات عربی"،  ایران، دانشگاه یزد 1390. مشترک

 5-تأثیر قرآن بر پیدایش و تحول نقد ادبی (تا پایان قرن چهارم هجری)، "همایش ملی قرآن کریم و ادب عربی"، ایران، دانشگاه کردستان، 1390.

 6-پژوهش های دانشگاهی مرتبط با قرآن؛ مطالعه ی موردی: 4 دانشگاه در ایران(الدراسات الجامعیه فی العنایه بالقرآن؛ أربع  جامعات فی إیران: نموذجاً)، ارائه شده به "کنفرانس بین المللی مقدس 2"، دانشگاه مالایا، کشور مالزی/ کوآلالامپور، 1390.      

 7-بررسی وجوه اشتراک و افتراق در مدایح نبوی خاقانی و بُرده­ی بوصیری، ارائه شده به "همایش ملی ادبیات تطبیقی"، ایران،  دانشگاه کرمانشاه، 1391. مشترک

 8-نقش ترجمه در گفتگوی تمدن ها؛ مطالعه ی موردی: بین عربی و فارسی(دور الترجمه فی حوار الثقافات؛ بین العربیه و الفارسیه: أنموذجاً)، ارائه شده به همایش "اندیشه ی زبانی و نظریه ی نقدی معاصر از سنت تا مدرنیته"، دانشگاه شهر تَبَسّه، کشور الجزایر، 1392.

9- نقش ترجمه در گفتگوی تمدن های عربی و فارسی؛ مطالعه ی موردی: ابن مقفع و آثار وی(الترجمه و أهمیتها فی حوار الثقافتین: العربیه و الفارسیه؛ ابن المقفع و آثاره أنموذجاً)، ارائه شده به همایش "اندیشه ی زبانی و نظریه ی نقدی معاصر از سنت تا مدرنیته"، دانشگاه شهر تَبَسّه، کشور الجزایر، 1392. مشترک

10-جوانمردی و وفاداری در ادبیات فارسی و عربی؛ مطالعه ی موردی: محمدعلی جمال زاده و توفیق الحکیم(المروءة و الوفاء في الأدبين الفارسي و العربي؛ محمد علي جمال زاده و توفيق الحكيم: نموذجاً)، ارائه شده به "همایش بین المللی پژوهش تطبیقی و گفتگوی ادبیات"، کشور تونس، بیت الحکمه ی پایتخت، 1392.

11-سرود ملی الجزایر در آینه ی نقد فرمالیستی، ارائه شده به "همایش ادبیات معاصر الجزایر، کشور ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1393. مشترک

12-نگاهی به جلوه های ادبیات پایداری در اشعار ابراهیم طوقان و ابوالقاسم الشابی، ارائه شده به "همایش ملی بینامتنیت"، کشور ایران، قم، بوستان قرآن و عترت، 1393. مشترک

13-تصویر نیویورک در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی؛ یک بررسی سبک‌شناختی؛ مطالعه ی موردی: قصاید "قَبرٌ مِن أجل نیویورک" و "نیویورک"، ارائه شده به "دو مین همایش ملی ادبیات تطبیقی، کشور ایران، دانشگاه کرمانشاه، 1393. مشترک

14-چالش های آموزش زبان در ایران با بررسی یک شیوه ی روشمند؛ مطالعه ی موردی: متد مرکز آموزش زبان "الضاد"، ارائه شده به "نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران،" کشور ایران، دانشگاه حکیم سبزواری، 1394. مشترک

15- معیارهای جمال شناسیک صنایع بدیعی در قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه شفیعی‌کدکنی؛ مطالعه­ی موردی: سوره‌ی  "النازعات"،ارائه شده به "دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی"، ایران، دانشگاه کردستان، 1394. مشترک

16-باز خوانی اندیشه های زبان شناسی دوسوسور در آینه ی آرای سیبویه، ارائه شده به "همایش ملی جایگاه فارس در عرصه ی زبان و ادبیات عربی"، ایران، دانشگاه شیراز، 1394. مشترک

17- تاثیر فارس و طبیعت آن بر شعر متنبی؛ مطالعه ی موردی: "قصیده ی شعب بوان"(أثر فارس و بیئتها في شعر المتنبي؛ قصیدة "شعب بوان" نموذجاً)، ارائه شده به "همایش ملی جایگاه فارس در عرصه ی زبان و ادبیات عربی"، ایران، دانشگاه شیراز، 1394. مشترک

18-بررسی تطبیقی جایگاه زن در رمان­های عربی و فارسی؛ مطالعه موردی: "زینب؛ أخلاق ریفیة"و"چراغ ها رامن خاموش می­کنم"، ارائه شده به "همایش جایگاه زن در مشرق زمین"، کشور ترکیه، دانشگاه استانبول، 1394. مشترک

19-ضرورت توسعه ی پیوند میان "جامعه شناسی" و "هنر نمایش" در مطالعات میان رشته ای. فاطمه ی پرچگانی، حسین ابویسانی. ارائه شده به "اولین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته ای. تهران، دانشگاه خوارزمی، آذرماه 1394. چکیده ی مشترک

مقالات ترویجی

1-مقایسه ی میان اولاد حارتنا و سنگ صبور، مجله ی "لسان مبین"، شماره ی 2، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1388.

پایان نامه ها

-راهنمایی ها و مشاوره های متعدد ی از رساله های دکتری و کارشناسی ارشد نیز در کارنامه ی صاحب رزومه، وجود دارد.

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس
1392/07/20
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی رمان عوده الروح بر اساس نظریه چند صدایی میخاییل باختین
عرفان علایی
2
بررسی تطبیقی نمایشنامه پوچی نزد ساموئل بکت و توفیق حکیم
فاطمه جهانشاهی جواران
3
الاتجاه القومی و الوطنی فی شعر محمد مهدی الجواهری
یحیی فکری
4
لمرا فی روایتی زینب لمحمد حسین هیکل و ساوه لعباس محمود العقا صنوء النقه النسوی
فاطمه کاری
5
تجلیات الحلاج فی ماساه فلاح عبدالصبور
انسیه چاکری
6
نقد وبررسی موضوعی و فنی دوگانه سحر خلیفه
زهره باقرپورولاشانی
7
بررسی تطبیقی رئالیسم در رمانهای امریکایی و مصری
مریم سجادی
8
بررسی تطبیقی رئالیسم در رمانهای فرانسوی و مصری اثر محمدحسین هیکل
فاطمه مجیدی پور
9
زیبا شناسی موسیقیایی
فرشید موسوی
10
دراسه مقارته للرمزیه بین المسرحیات الانجلیزیه و المصریه
حسین جوکار
11
کارکرد اسطوره در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی (بر پایه ی دفترهای شعر اغانی مهیار الدمشقی و هزاره ی دوم آهوی کوهی)
امید پورحسن چاخانسری
12
دراسه السریالیه فی شعر ادونیس
ولاء عجمی زاده
13
بررسی نهیلیسم درنمایشنامه کالیگولا البر کامو و مقایسه ان با ابزوردیسم درنمایشنامه قطار اثر توفیق الحکیم
هادی پرهان
14
نقش هنرسازههای بدیعی درتعجب برانگیزی مخاطب از دیدگاه فرمالیسم روسی در سوره ها ی مکی ده سوره از سی جز
الیاس مخمی
15
دراسه وقارمه ادب المقادم بین سمیح القاسم و شیرکو بیکس
ایوب معروفیان
16
بنا ء الروایه فی روایات خیری الذهبی
مهدی عبیدی
17
بررسی تکنیک های روایی در رمانهای هانی الراهب
محبوبه محمدی محمدآبادی
18
بررسی روایت در رمان عزازیل براساس نظریه ژرار ژنت
سحر محمدی یار
19
بررسی جلوه های مقاومت در اشعار مفدی زکریا و فرخی یزدی
عمار اسکندری
20
سفر،سفرنامه نویسی و تصویر شناسی تطبیقی (مطالعه موردی، مکان های مشترک در سفرنامه ناصرخسرو و ابن بطوطه)
فاطمه قراری
21
تجلی سیمای شیعه در شعر معاصر عرب مورد مطالعه کشورهای عراق ، مصر لبنان و بحرین
ولی اله انصاری
22
بررسی تطبیقی آثار آریستوفانیس ، ابوالعلائ معری و جمال زاده با تاکید بر (غوکان ،رساله الغفران و صحرای محشر )
سپیده عبدی قیداری
23
بررسی تاثیرپذیری اشعار عرار از رباعیات خیام
راضیه مسکنی
24
بررسی و نقد تصویر خود و دیگری در رمان‌های معاصر عربی؛ مطالعه موردی رمان‌های عناق عند جسر بروکلین، فرانکشتاین فی بغداد و عازف الغیوم
فاطمه تسلیمی
25
مسیر تحول نمایشنامه نویسی نزد جلال خوری
صغری رحیمی جوکندان
26
بررسی دیستوپیا (ویران شهر) در رمان فرانکشتاین در بغداد
معصومه قدرتی
27
تصویرشناسی مکان ها در رمان موت صغیر
الهه اکبری طهرانی
28
مولفه‌های جهان‌شمولی در رمان‌های «ثلاثیه نجیب محفوظ»، «الخبز الحافی محمد شکری» و «فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی»
فرزانه فتاحیان
29
بررسی برجسته سازی در اشعار محمد الماغوط (با تکیه بر نظریه جفذی لیچ)
زینب اسدی جعفری
30
بررسی محتوایی رمان الزین از الطیب صالح ، از منظر نقداجتماعی با توجه به نظریه لوسین گلدمن
ثریا شمس
31
تحلیل رمان های هیفاء بیطار و زویا پیرزاد با تکیه بر نقد فمنیستی نمونه ی موردی یومیات مطلقه و عادت می کنیم.
علی دهقانی پور
32
مدل سازی ذهنی در رمان «أولاد حارتنا» براساس رویکرد معناشناسی شناختی
سمیه ماستری فراهانی
33
بررسی و تحلیل کارکرد مکان فی شعر محمود مفلح و ناجی علوش
اشرف پرنوش
34
بررسی تطبیقی ادبیات پسا استعماری در ادبیات مصر عصر نهضت و ایران عصر مشروطه،مطالعه موردی محمود سامی بارودی ملک الشعرای بهار
علی اصغر جوادی ایکدر
دروس ترم جاری
731 - نقد ادبی - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
731 - نقد ادبی - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
142 - ادبیات تطبیقی - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
143 - نقدادبی - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
215 - نگارش 3 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
143 - نقدادبی - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
232 - متون نثر دوره معاصر 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
142 - ادبیات تطبیقی - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
235 - تاریخ ادبیات دوره معاصر - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
240 - مکتبهای ادبی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00