توصیف مختصر

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
كارشناسي ارشد پيوسته رشته معارف اسلامي و علوم سياسي
دانشگاه امام صادق (ع)
تهران
ايران
1371
2
كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي
تهران
تهران
ايران
1377
3
دكتري رشته زبان و ادبيات عربي
اصفهان
اصفهان
ايران
1387
4
ادبیات عربی
دانشگاه اصفهان
1387/05/22
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
عربي
كامل
كامل
1
انگليسي
متوسط
متوسط
1
فرانسه
متوسط
متوسط
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسي رابطه بين تمايل به برقراري ارتباط زبان اموزان عربي و راهبردهاي يادگيري زبان
اعظم شقاقي
2
ناسازواري تصويري در اشعار سياسي نزار قباني و بدر شاكر السياب ( بررسي و تحليل)، رساله دكتري
مجتبى بهروزي
3
بررسي جلوه‌هاي رمانتيسيسم در شعر فاروق جويده
بهمن جهانگيري
4
دراسة مقتضى الحال في قراءة عبدالباسط محمد عبدالصمد وصوته؛ سورة مريم نموذجا
محمد جهانگيري اصل
5
الالتزام الإسلامي في ادب فاروق جويدة
سعيد زرمحمدي
6
بررسي تأثير عقده حقارت بر هجوگويي بشار بن برد
تورج سهرابي
7
الاغتراب في شعر ايليا أبي ماضي
زهرا عليزاده بوشهري
8
دراسة المضامين الحكمية في ديوان أبي الفتح البستي
فرزاد باباحسيني
9
بررسي سوگ سروده‌هاي امام حسين در ديوان سيد حيدر حلي (ديدگاه و زبان شعري)
ابوالفضل پورمراد
10
الكلاسيكية عند محمد مهدي الجواهري،
جواد پناهي
11
تصوير فني در شعر عبد الرحمن شكري
زهرا حميدي
12
الکلا سیکیه عند محمد مهدی الجواهری
جواد پناهی
13
تصویر فنی در شعر عبدالرحمان شکری
زهرا حمیدی
14
دراسه المضامین الحکمیه فی دیوان ابی الفتح البسنی
فرزاد باباحسینی
15
بررسی سوگ سروده های امام حسین در دیوان سیدحیدر حلی
ابوالفضل پورمراد
16
بررسی تاثیر عقده حقارت بر هجوگویی بشارین برد
تورج سهرابی
17
بررسی ژدیده غربت در اشعار ایلیا ابو ماضی
زهرا علیزاده بوشهری نژاد
18
الالتزام الاسلامی فی ادب فاروق جویده
سعید زرمحمدی
19
بررسی ایات الاحکام در قران کریم براساس داده های زبان شناسی و معنا شناسی (باتکیه برآیات نماز، حدود، جنایات و دیات)
حسین آشوری
20
ناسازواری تصویری در اشعار سیاسی نزار قبانی و بدر شاکر السیاب ( بررسی و تحلیل)
مجتبی بهروزی
21
بررسی جلوه های رومانتیسم در شعر فاروق جویده
بهمن جهانگیری
22
دراسه مقتضی الحال فی قرایت عبدوالباسط و صوته ی (سوره مریم نموذجا)
محمد جهانگیری اصل
23
توظیفات الاقنعه فی اشعار الشعراء التموزیین و دلالاتها؛ دراسه و تحلیل
محمدعلی معدلی
24
الدلاله الصوتیه للحروف و اثرها فی توجیه المعنی دراسه تطبیقیه فی خطب نهج البلاغه
فاطمه ربیعی پورسلیمی
25
بررسی مهارت شنیداری و گفتاری دانشجویان ایرانی رشته و ادبیات عربی مقطع لیسانس و ارزیابی آن با استانداردهای اکتل
پوران رضایی چوشلی
26
بررسی انواع رمزگان در شعر شعرای معاصر عرب بر اساس نظریه دنیل چندلر (مطالعه موردی محمد عفیفی مطر، سعدی یوسف و عدنان الصائغ)
سیدعلی میرحسینی
27
بررسی تطبیقی ترجم? ساختهای اطلاعی نشاندار در ترجمه های نهج‌البلاغه با رویکرد نقش‌گرا
زهرا مهدوی مهر
28
تحلیل گفتمان انتقادی شاعران زن معاصر عربی بر اساس نظریه ی نورمن فرکلاف، بررسی موردی شعر هدی النعمانی ولمیعه عباس عماره
سلیمه چنانی
دروس ترم جاری
751 - شعر معاصر عربی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
249 - ادبیات مقاومت - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
249 - ادبیات مقاومت - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
249 - ادبیات مقاومت - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
249 - ادبیات مقاومت - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
229 - نحو 6 - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
205 - نحو 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
204 - صرف 2 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
204 - صرف 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
221 - نحو 4 - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
225 - متون نثر دوره عباسی 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
229 - نحو 6 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
204 - صرف 2 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
205 - نحو 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00