توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
دانشگاه شهید باهنرکرمان
1386/06/31
2
کارشناسی
شهیدباهنر کرمان
کرمان
ایران
1386/6/30
17/22
3
کارشناسی ارشد
علامه طباطبائی
تهران
ایران
1389/6/30
18/35
4
دکتری
علامه طباطبائی
تهران
ایران
1393/10/23
18/67
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
کار با نرم افزار R
1390
2
کار با نرم افزار EViews
1386
3
کار با نرم افزار STATA
1386
4
کار با نرم افزار Microfit
1386
5
کار با نرم افزار OxMetrics
1386
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
اقتصاد مالی
1389
2
اقتصاد سنجی
1389
3
سری های زمانی
1389
4
مدل های تعادل عمومی
1389
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
مدلسازی نوسانات تصادفی در بازار آتی های سکه بهار آزادی: رهیافت زنجیره مارکوف مونت کارلو
مهسا صابری
2
طراحی مدل ریاضی ارتباط با مشتری هوشمند در انتخاب تأمین کننده
زهرا رضیعی
3
طراحی مدل ریاضی مدیریت ارتباط با مشتری هوشمند در انتخاب تامین کننده بر مبنای متغیرهای اقتصادی در صنعت مواد غذایی
زهرا رضیعی
4
مدل سازی نوسانات تصادفی دربازارآتی های سکه بهارآزادی ،رهیافت زنجیره ی مارکوف مونت کارلو
5
رمزگشایی بازدهی های بازارسرمایه ایران ، رهیافت مدل های مارکوف نیمه پنهان
مهین شکری
6
تحلیل نرخ بهینه پوشش ریسک دربازارآتی های سکه بهارآزادی،رهیافت مدل های تغییررژیم مارکوف گارچ چند متغیره(MRS-MGARCH)
فهیمه غیاثی شیرازی
7
تحلیل نسبت بهینه پوشش ریسک دربازارهای ارز وآتی های سکه طلا درایران .رهیافت تبدیل موجک ها
لیلا شیخی سبزه پوش
8
مدلسازی نوسانات تصادفی بازار ارز ایران ، کاربردی از مدل های COGARCH
محبوبه کریمی شوشتری
9
اثرات نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر بازدهی سهام پتروشیمی پذیرفته شده در بورس تهران ( رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر موجک)
زهره بهزادی
10
مدلسازی و تحلیل تبلیغات عمومی و محلی در زنجیره تامین عامل محور
نژلا خلیل بیگی خامنه
11
طراحی یک مدل برای بررسی تاثیر مداخله دولت در رقابت بین زنجیره تامین سبز و غیر سبز عامل محور
تقی محرمی شاه بگندی
12
مدل بهینه سازی چند معیاره تولید با صیانت از مخازن نفت و گاز پارس جنوبی
علی دیواندری
13
تجزیه و تحلیل پویای عوامل مؤثر بر نوسانات مصرف برق بر اساس شرایط اقتصادی: استفاده از مدل‌های SVAR و TVP-VAR
پریسا اسماعیلی
14
تجزیه و تحلیل پویای عوامل موثر بر نوسانات مصرف برق بر اساس شرایط اقتصادی: استفاده از مدل‌های SVAR و TVP-VAR
پریسا اسماعیلی
15
تحلیل ریسک جهش قیمت در بازار بورس تهران با استفاده از تحلیل شبکه پیچیده
ضحاک چوبینه
16
اندازه گیری اتصالات شبکه بورس تهران به روش آنتروپی انتقال
زیبا مدبر
17
اثرات تکانه های عرضه و تقاضای نفت بر بخش های اقتصاد ایران: رهیافت TVP-VAR
راحله بابائی
18
بررسی روابط تکانه های عرضه و تقاضای نفتی بر شاخص کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله در ایران
زهرا رمضانی
19
تأثیر تکانه های عدم قطعیت جهانی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی: یک بررسی تجربی بر اساس مدل های GVAR
فاطمه حاجی تبار
20
تاثیر اضافه شدن رمزارزها به پرتفوی سهام : رهیافت تئوری مدرن پرتفوی
مهدی محمدی
مشارکت در کارگاه‌ها
#
عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى
سازمان برگزار کننده
محل برگزارى
تاریخ برگزارى
1
همایش اجرای عدالت اقتصادی در ایران و ششمین نشت تخصصی محققان اقتصاد اسلامی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشکده مدیریت و اقتصاد
1386
2
کارگاه آموزش نرم ‏افزار DYNARE
دانشگاه علامه طباطبائی
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
1392
3
کارگاه روش و مدیریت تحقیق در اقتصاد مقاومتی
دانشگاه علوم اقتصادی
دانشکده مدیریت نهادهای مالی
1393
4
کارگاه طرح معرفت افزایی اعضای هیأت علمی
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خوارزمی
1396
دروس ترم جاری
064 - بازارهای مالی و توسعه مسکن - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
064 - بازارهای مالی و توسعه مسکن - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
103 - اقتصاد مالی - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
103 - اقتصاد مالی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
864 - اقتصاد کلان(2) - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
864 - اقتصاد کلان(2) - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
869 - اقتصاد سنجی(2) - روز: سه شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
869 - اقتصاد سنجی(2) - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
885 - اقتصاد مالی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
885 - اقتصاد مالی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
863 - اقتصاد کلان(1) - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
863 - اقتصاد کلان(1) - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
868 - اقتصاد سنجی(1) - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
868 - اقتصاد سنجی(1) - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
866 - اقتصاد کلان(3) - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
866 - اقتصاد کلان(3) - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00