توصیف مختصر

بیوگرافی

تحصیلات:

لیسانس: دانشگاه شهید بهشتی 1367

فوق لیسانس: دانشگاه تهران 1370

دکترا: دانشگاه تهران 1374

 

تحقیق و پژوهش در زمینه های:

نثر کهن فارسی ؛  تصوف ؛  ادبیات تطبیقی فارسی _عربی

 

ارائه دهنده دروس:

کارشناسی: نثرهای تاریخی و عرفانی و عربی

کارشناسی و دکتری : عربی و نثرهای تاریخی و عرفانی

 

مقالات و کتب

تالیف ها:

اثر آفرينان(زندگي نامه مشاهير ايران  از آغاز تا 1300) 6 جلد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،1367-1382. 

 فارسي عمومي، تهران، روزگار، (درسنامة دانشگاهي) ، (با دكتر محمود فتوحی) چاپ بيستم 1387 نشر سخن.

  سفرنامه باران نقد و تحلیل شعر شفیعی کدکنی ؛ تهران، روزگار، 1378. چاپ ششم 1387 نشر سخن.

عروض و قافیه تهران، ناژ 1382.

سماع قران و کشته های آن. تهران :سخن .1390.

فرهنگ مؤلفان صوفیه . تهران سخن 1391.

فرهنگ صوفیه. تهران سخن1391.

دايره المعارف حكايت هاي عرفاني ( آماده چاپ)*

 

 تصحیح ها:

دیوان قاسم انوار؛ تهران، ناژ،زیر چاپ.

تاریخ جهانگشای جوینی  تاریخ مغول( با دكتر ایرج مهرکی) ؛ تهران ، زوار،1385.. ج.1.

تاریخ حهان گشای چوینی  تاریخ خوارزمشاهیان. تهران زوار 1387.ج.2

تاریخ جهان گشای جوینی  تاریخ اسماعیلیه. تهران : زوار 1389.ج.3

 

ترجمه ها:

الف. کتابها:

 رویکردهای شعر معاصر عرب ترجمه کتاب اتجاهات الشعرالعربی المعاصر،احسان عباس؛ تهران ،سخن، 1384.

تصوف و سوررئالیسم ترجمة کتاب الصوفیة و السورریالیة، ادونیس؛ تهران،روزگار، 1380. چاپ دوم 1385 نشر سخن .

رسول برگزیده  انقلاب کلمه مقدس ( با دکتر حامد صدقی) تهران.  پزوهشکاه علوم انسانی1385.

هیرگلیف در قرآن کریم ، سعد عبدالمطلب با همکاری دکتر حامد صدقی ، تهران: سخن 1388.

متن قرآنی و آفاق نگارش. أدونیس. تهران سخن. 1389.

سنت و تجدد (ثابت و متحول ) أدونیس . تهران سخن .1390.چهار جلد.

 

ب. مقالات:

جایگاه سنت در شعر معاصر عرب (مرده ریگ اساطیری و ملی).  د. احسان عباس  . فصلنامه هنر   بهار 1383 - شماره 59

جایگاه سنت در شعر معاصر عرب (نقاب ها و آینه ها)د. احسان عباس  . فصلنامه هنر   . زمستان 1383 - شماره 62 . 

" تأثیر نصوف در مکتبهای ادبی و فلسفی معاصر "دکتر ابراهیم محمد منصور؛ فصلنامه هنر،ش.62سال 1384.

م"رمان عربی" عبدالرحمان منیف؛ فصلنامه هنر، ش. 65،سال1385.

" بیانیه مدرنیسم" ادونیس؛ مجلة مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه تربیت معلم ،ش.1 سال 1383. 5.

خیال در تصوف و سوررئالیسم

 متن قرآنی و آفاق نگارش

 

مقالات علمی پژوهشی:

"ضرورت تصحیح تاریخ جهانگشای جوینی " ؛مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1380،ش. 32.

"ادبیت جهانگشای جوینی"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1380،ش. 32.

"قاسم انوار و الحروفیه"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1378،ش. 27.

"ابوسعید ابی الخیر و تاویل"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، سال 1380 ،ش.31.

"شعر عرفانی بعد از مولانا جلال الدین"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1383،ش. 45.

"نقاب در شعر معاصر"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی،سال 1385،ش. 152.

"قدر مشترکهای دومجله عربی و فارسی: آپولو و سخن " م مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1386،ش. 54و55 .

"موتیف مرگ در تاریخ جهانگشای جوینی"؛ فصلنامه هنر، ش. تابستان،سال1387.

"معرفت و جهل  در منظومة فكري محمد بن عبد الجبار نفري"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الزهراء ش. 61 و 62 . س. 1385 و1386.

"زندگی و آثار قاسم انوار" در کتاب  یادگارنامه استاد فرشیدورد؛ تهران ، اجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1377.

"وجوه اشتراک بین احسان عباس و عبدالحسین زرین کوب " در کتاب سرباز علم و فرهنگ، بزرگداشت استاذ زرین کوب 2003.

" از ابتکار تا تقلید(نقد و تحلیل شعر قاسم انوار)"؛ مجموعة مقالات همایش زبان و ادبیات فارسی در قرن نهم" دانشگاه هرمزگان1383.

"سنایی ،انسان تراژیک" ؛ همایش بین المللی حکیم سنایی در دانشگاه تربیت معلم  تهران1384.

"بوطیقای امیرخسرو" ؛ همایش بین المللی امیر خسرو دهلوی، دهلی 2006.

"جوهر زمان،  تحلیل جامعه شناختی منظومه کار شب پا ی نیما".  مجله پزوهش های ادبی ش. 13 و 14 .  1385

"حکايتهاي عرفانی ونقش آنها در گفتمان مننثور صوفيانه" ؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، سال 1387.

"قيصر و مدرنيسم"؛ فصلنامه هنر، ش. زمستان،سال1386.

" کارکرد گفتمان فقهي مولوي".  مجله ادب پژوهي. دانشگاه گيلان.

"الاواني المستطرقه الترجمه و اثرها علي التطورات الادبيه الحديثه في العربيه و الفارسيه؛ الموتمر استقبال الادب الفارسي المعاصر في الوطن العريب و الخارج، جامعه دمشق6 و 7 ثشرين الثاني 2006. 6.

 ترجمه و تاثیر آن در تحولات ادبی معاصر در دو زبان عربی و فارسی

 

نقد کتاب: 

کتاب دیوان ناصرخسرو، چاپ دکتر شعار، کتاب ماه ادبیات وفلسفة،ش.27، 1378.

کتاب زلف عالم آرای ؛ کتاب ماه ادبیات وفلسفة،ش.34، 1379.

کتاب در غیاب استعاره ؛کتاب ماه ادبیات وفلسفة،ش.44، 1380.

کتاب عرفان وعارفان مسلمان؛ مجلةعلوم انسانی پژوهشگاه ،،ش. 5، 1382 .

کتاب منطق الطیر؛ تصحیح استاد شفیعی کدکنی؛ کتاب ماه ادبیات وفلسفة،ش.87، 1383.7.

 

 مدخل های دایره المعارف زبان و ادب فارسی:

تاریخ المعجم

طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
بررسی تحول نظریه سیاسی در ایران از دوره ساسانی تا حمله مغول با تکیه بر سیاست نامه نویسی فارسی
حبیب اله عباسی
تکمیل شده
1392
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی سبکی و بلاغیو گفتمانی
احمد بهزادی
2
جایگاه مقامه در تصوف (بررسی و مقایسه 3 مقامه ابوسعید)
صدیقه پوراکبر کسمایی
3
تحلیل سبک شناسی تجارب السلف ضمن مقایسه با اصل عربی الفخری (منیه الفضلاء)
اعظم محمدی
4
نقاب در شعر معاصر فارسی
حسن قمی
5
ادبیت ترجمه تاریخ یمینی
زهره صادقی دهشیری
6
شکل شناختی دوره تکوین ادبیات داستانی فارسی و عربی ( ایران و مصر )
شهرت معرفت
7
تصویر حیوانات در اثار عطار و سعدی
ساجده وفایی خو
8
فرمالیسم در نثر فنی
فاطمه هجری
9
ترجمه باب النظر المغنی و بررسی مفهوم در شعر حافظ با تکیه بران
نسرین صدری
10
مقایسه تطبیقی اثار بایزید بسطامی و عیدالجباری
رحمان محمودی
11
بن مایه های حکمت خسروانی در تصوف سده 4 و 5 هجری
مهسا آقاصفری
12
بررسی حس آمیزی در دیوان صائب
سعید بیرانوند
13
تحلیل تلمیحات اساطیری و حماسی در: شعر مشروطه
حسین سلیمانی تپه سری
14
تلمیحات اساطیری در شعر مشروطه
حسین سلیمانی تپه سری
15
خوانش اخلاقی جهانگشای جوینی بر اساس تبار شناسی نیچه
رضا گیلکی
16
عنوان شناسی شعر شفیعی کدکنی از رمانیسم به سمبولیسم
فاطمه جمشیدی شال
17
بررسی تطبیقی تغزل در شعرفارسی و عربی
زهرا سعادتی نیا
18
دگردیسی خاطره به داستان در ادبیات دفاع مقدس (با محوریت رمان های دفاع مقدس)
محمود حدادیان
19
بررسی تطبیقی بازنمودهای دینی در شعر نو فارسی و عربی
رامک رامیار
20
منظومه فکری نجم دایه
صدیقه پوراکبر کسمایی
21
بررسی تطبیقی پنج اقتباس سینمایی از هزار و یک شب با تکیه بر شب قوزی، دزد بغداد، مرگ خسته، گل هزار و یک شب، شهرزاد، قصه ای بگو
سعید اکبری
22
بررسی تطبیقی مضامین مشترک و تاثیر فرهنگ های همجوار بر شعر جاهلی عرب (با نگاه ویژه به معلقات سبع)
محمدرضا فرهمندجهان آباد
23
بررسی نقش تعلیق در روایات تاریخی فارسی بنابر تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا
محیا امیدعلی
24
مقایسه سبک شناختی غزل قاسم انوار با غزل مولانا
فاطمه علامی
25
مفاهیم حقوقی در شعر مشروطه
عبدالرضا محقق
26
بررسی تقابل روایت در تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا براساس مولفه های نظریه جهان متن
زینب طلایی
27
استعاره مفهومی زن در نثر کهن فارسی براساس نظریه استعاره شناختی
باران رضایی
28
بازنمایی نقش زن در نثر فنی داستانی با تکیه بر سندبادنامه، مرزبان نامه و فرج بعد از شدت
شیوا کمالی اصل
29
رموز زیبایی موسیقی شعر (از منظر ردیف آوازی در دیوان حافظ)
بهزاد عبدالتاجدینی
30
تاثیر زبان و ادبیات عربی بر مرزبان نامه
مهدی زراعت
31
نشانه شناسی رنگ در دیوان شمس (بررسی زیبایی شناختی و روانشناختی)
صدیقه غلام زاده
32
مبانی انسان شناسی عرفانی بر اساس آثار مولانا
جواد اعتمادی گلریز
33
گفتمان فقهی در مثنوی های عرفانی حدیقه الحقیقه، منطق الطیر و مثنوی معنوی
عبدایمان محقق
34
تصحیح انتقادی تفسیر قرآن کریم مرو ( تاریخ کتابت: حدود سده ششم و هفتم)
خدیجه صادقی خوئینی
35
بازتاب موسیقی در شعر سبک هندی (با تاکید بر دو اسلوب نازک خیالی(صائب تبریزی) ودور خیالی(بیدل دهلوی)
سیدامیرعباس ستایشگر
36
بازشناسی شگردهای اقتباس و دراماتیزه کردن متون کهن فارسی در نمایشنامه‌های مخصوص نوجوانان (نمونه‌های شاخص انتخابی و تصادفی نمایشنامه‌های اقتباسی-نگارشی صد سال اخیر در ایران)
جمیله سنجری
37
«عنوان‌شناسی تطبیقی شعر معاصر فارسی و عربی با تکیه بر مکتب‌های ادبی»
اسما میرزایی
38
گونه های تاثیرپذیری در شعر معاصر
مصطفی علی پور
39
پایان نامه
سعید ریاحی
40
بررسی داستان جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب با رویکرد انسان شناسی
ارمان فاتح دولت ابادی
41
بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی با تاکید بر کارآفرینی(مطالعه موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی)
فاضل تبیانیان
42
عنوان شناسی تطبیقی شعر معاصر فارسی و عربی با تکیه بر مکتب های ادبی
اسما میرزایی
43
بررسی تحول شعرنیمایی در افغانستان در سه دهه اخیر از 1370 - 1400
محراب الدین ابراهیمی
44
شگردهای اقتباس و دراماتیزه کردن متون کهن فارسی برای نوجوانان
جمیله سنجری
دروس ترم جاری
737 - تحقیق در متون نثر فارسی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
737 - تحقیق در متون نثر فارسی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
167 - تطور متون نثر فارسی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
167 - تطور متون نثر فارسی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
216 - جریان شناسی نثر معاصر فارسی(انواع نثر) - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
726 - عربی 4 (پیشنیاز) - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
403 - سیر آرائ و عقاید اسلامی و تاثیر آن در ادب فارسی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
407 - متون نثر 2 - جهانگشا و مرزبان نامه - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
800 - روایت شناسی قصص انبیا و اسرائیلیات در زبان فارسی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
416 - زبان وادبیات فارسی در دیگر کشورها - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
404 - متون نظم و نثر عربی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
800 - روایت شناسی قصص انبیا و اسرائیلیات در زبان فارسی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
407 - متون نثر 2 - جهانگشا و مرزبان نامه - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
403 - سیر آرائ و عقاید اسلامی و تاثیر آن در ادب فارسی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
302 - جریان شناسی نثر معاصرایران - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
291 - متون نثر5 متون تفسیر با تاکید بر کشف الاسراروتفسیرابوالفتوح - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00