توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد
ایران
1385
2
کارشناسی ارشد اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
1388
3
کارشناسی ارشد ریاضی مالی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران
ایران
1398
4
دکتری اقتصاد
University of SIENA
SIENA
ایتالیا
2014
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
بسیار خوب
1
ایتالیایی
متوسط
متوسط
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
نرم افزارهای اقتصادسنجی STATA و Eviews
2
نرم افزارهای ریاضی MathLab و GAMS
3
سایر نرم افزارهای آماری و مدلسازی R و LISREL
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مالیة بازنشستگی
1393
2
اقتصاد سیاسی
1390
3
انتخاب عمومی
1387
4
تئوری بازی ها
1390
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
شناسایی روش های تادیه بدهی دولت به طلبکاران بزرگ
عباس خندان
مؤسسه عالی پژوهش در تامین اجتماعی
موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تکمیل شده
1397
2
نقشه راه اصلاحات صندوق های بازنشستگی
عباس خندان
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
تکمیل شده
1396
3
اقتصاد غیررسمی در ایران
عباس خندان
موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تکمیل شده
1395
4
بررسی نحوه اجرای ماده (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها در استان خراسان جنوبی
عباس خندان
سازمان بازرسی کل کشور استان خراسان جنوبی
تکمیل شده
1393
5
مطالعات اقتصادی احیای دریاچه ارومیه
دانشگاه صنعتی شریف
ستاد احیای دریاچه ارومیه
تکمیل شده
1394
6
تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مبانی نظری و قانونی و مستندسازی اقدامات اجرائی سالهای گذشته
عباس خندان
تکمیل شده
1400
7
بررسی امکان سنجی ایجاد نظام یکپارچه تنظیم گری و نظارت بر بیمه های بازرگانی
عباس خندان
تکمیل شده
1400
8
تجزیه و تحلیل الگوی خرید بیمه نامه حرف و مشاغل آزاد سازمان تامین اجتماعی و ایجاد مدل طبقه بندی جهت پیش بینی خرید
عباس خندان, یاسین قاسمی
تکمیل شده
1401
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
پیش بینی رشد فروش کسب وکارها با استفاده از یادگیری ماشین و تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی
نازنین هاشمی پور
2
تجزیه و تحلیل الگوی خرید بیمه نامه حرف و مشاغل آزاد سازمان تامین اجتماعی و ایجاد مدل طبقه بندی جهت پیش بینی خرید
یاسین قاسمی
3
ارائه مدل طبقه بندی یادگیری ماشینی به منظور پیش بینی خرید بیمه نامه حرف ومشاغل آزاد سازمان تامین اجتماعی
یاسین قاسمی
4
پیش بینی فشارخون بالا با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین بر اساس دادههای پزشکی + الگوهای تغذیهای
فاطمه زارع
5
پیش بینی نرخ ترک شغل نیروی انسانی در فروشگاه های زنجیره ای با استفاده از روش های یادگیری ماشین
سهیلا محمدی
6
سنجش ، خوشه بندی و دسته بندی مشتریان بیمه با استفاده از تکنیک های بازاریابی داده محور
محمدرضا اصفی
دروس ترم جاری
050 - اقتصاد سنجی عمومی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
050 - اقتصاد سنجی عمومی - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
059 - اقتصاد سنجی کاربردی - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
059 - اقتصاد سنجی کاربردی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
059 - اقتصاد سنجی کاربردی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
862 - اقتصاد خرد(2) - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
880 - اقتصاد بخش عمومی (1) - روز: دوشنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
868 - اقتصاد سنجی(1) - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
868 - اقتصاد سنجی(1) - روز: سه شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
862 - اقتصاد خرد(2) - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
881 - اقتصاد بخش عمومی (2) - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
868 - اقتصاد سنجی(1) - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
868 - اقتصاد سنجی(1) - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
865 - اقتصاد خرد(3) - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
865 - اقتصاد خرد(3) - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00