توصیف مختصر

 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
امیرکبیر
2
ارشد
شریف
3
دکتری
شریف
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
علوم کامپیوتر نظری
2
کدگذاری
3
پیچیدگی محاسباتی مسائل گراف
4
هندسه محاسباتی
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
طبقه‌بندی بیماری آلزایمر بر اساس تصاویر رزونانس مغناطیسی با استفاده از شبکه‌های عصبی پیچیشی عمیق و ماشین بردار پشتیبان
حمیدرضا مرادی گل
2
سیستم‌‌های توصیه‌گر مبتنی بر گوگل آنالیتیکس و پردازش زبان طبیعی نظرها در شبکه‌های اجتماعی
محمدعلی میلانی صدر
3
شمارش و کاهش دورهای کوچک در گراف تنر کدهای با ماتریس زوج آزمایی تنک و کاربرد آن ها در شبکه‌های عصبی مصنوعی
مهری یعقوبی
4
بهبود کاوش نظرات با استفاده از یادگیری عمیق در سامانه های توصیه‌گر
مینو صیادپور
5
طبقه بندی بیماری آلزایمر برای تصاویر رزونانس مغناطیسی با استفاده از شبکه های عصبی پیچیشی عمیق و ماشین بردار پشتیبان
حمیدرضا مرادی گل
دروس ترم جاری
092 - مبانی منطق ونظریه مجموعه ها - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
091 - مبانی نظریه محاسبه - روز: سه شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
091 - مبانی نظریه محاسبه - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
091 - مبانی نظریه محاسبه - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
092 - مبانی منطق ونظریه مجموعه ها - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 16:30
092 - مبانی منطق ونظریه مجموعه ها - روز: چهارشنبه - از ساعت 16:30 تا 17:30
087 - مبانی ترکیبات - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
087 - مبانی ترکیبات - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 16:30
087 - مبانی ترکیبات - روز: سه شنبه - از ساعت 16:30 تا 17:30
098 - پروژه کارشناسی ریاضی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30