توصیف مختصر

 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
امیرکبیر
2
ارشد
شریف
3
دکتری
شریف
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
علوم کامپیوتر نظری
2
کدگذاری
3
پیچیدگی محاسباتی مسائل گراف
4
هندسه محاسباتی
دروس ترم جاری
102 - الگوریتم پیشرفته - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
102 - الگوریتم پیشرفته - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 14:30
102 - الگوریتم پیشرفته - روز: دو شنبه - از ساعت 14:30 تا 15:30
102 - الگوریتم پیشرفته - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
102 - الگوریتم پیشرفته - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 14:30
102 - الگوریتم پیشرفته - روز: دو شنبه - از ساعت 14:30 تا 15:30
015 - طراحی وتحلیل الگوریتمها - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
015 - طراحی وتحلیل الگوریتمها - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
015 - طراحی وتحلیل الگوریتمها - روز: سه شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
089 - مبانی ماتریس ها و جبر خطی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
089 - مبانی ماتریس ها و جبر خطی - روز: یک شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
089 - مبانی ماتریس ها و جبر خطی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00