توصیف مختصر

 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
امیرکبیر
2
ارشد
شریف
3
دکتری
شریف
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
علوم کامپیوتر نظری
2
کدگذاری
3
پیچیدگی محاسباتی مسائل گراف
4
هندسه محاسباتی
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بهبود کاوش نظرات با استفاده از یادگیری عمیق در سامانه های توصیه گر
مینو صیادپور
2
سیستم‌‌های توصیهگر مبتنی بر گوگل آنالیتیکس و پردازش زبان طبیعی نظرات در شبکههای اجتماعی
محمدعلی میلانی صدر
3
طبقه‌بندی بیماری آلزایمر برای تصاویر رزونانس مغناطیسی با استفاده از شبکه‌های عصبی پیچیشی عمیق و ماشین بردار پشتیبان
حمیدرضا مرادی گل
دروس ترم جاری
118 - مباحثی در ریاضیات - روز: یک شنبه - از ساعت 18:00 تا 20:00
118 - مباحثی در ریاضیات - روز: سه شنبه - از ساعت 18:00 تا 19:00
118 - مباحثی در ریاضیات - روز: سه شنبه - از ساعت 19:00 تا 20:00
051 - پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
087 - مبانی ترکیبات - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
087 - مبانی ترکیبات - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
087 - مبانی ترکیبات - روز: یک شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
087 - مبانی ترکیبات - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
087 - مبانی ترکیبات - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
087 - مبانی ترکیبات - روز: سه شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
091 - مبانی نظریه محاسبه - روز: شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
091 - مبانی نظریه محاسبه - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
091 - مبانی نظریه محاسبه - روز: سه شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
036 - نظریه کدگذاری - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
036 - نظریه کدگذاری - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:00
036 - نظریه کدگذاری - روز: سه شنبه - از ساعت 15:00 تا 16:00
091 - مبانی نظریه محاسبه - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
091 - مبانی نظریه محاسبه - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
091 - مبانی نظریه محاسبه - روز: دو شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
092 - مبانی منطق ونظریه مجموعه ها - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:00
092 - مبانی منطق ونظریه مجموعه ها - روز: یک شنبه - از ساعت 15:00 تا 16:00
092 - مبانی منطق ونظریه مجموعه ها - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
118 - مباحثی در ریاضیات - روز: یک شنبه - از ساعت 18:00 تا 20:00
118 - مباحثی در ریاضیات - روز: سه شنبه - از ساعت 18:00 تا 19:00
118 - مباحثی در ریاضیات - روز: سه شنبه - از ساعت 19:00 تا 20:00
087 - مبانی ترکیبات - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
087 - مبانی ترکیبات - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
087 - مبانی ترکیبات - روز: یک شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
087 - مبانی ترکیبات - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
087 - مبانی ترکیبات - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
087 - مبانی ترکیبات - روز: سه شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00