توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری
دانشگاه علامه طباطبایی
تهران
ایران
2
t t
T
T
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
مذاکرات هسته ای ایران و غرب از 1382 تا 1394
احمدرضا بردبار
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تکمیل شده
1395
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ارزیابی میزان قدرت و تاثیرگذاری بازوهای منطقه‌ای ایران (حزب‌الله، انصارالله و حشد الشعبی)
عبدالرسول زارعی
2
تاثیر سیاست‌های استراتژیک جمهوری اسلامی بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای ایران در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی سوریه)
صمد محمدی سقه سار
3
بررسی مقایسه‌ای دو سیاست‌گذاری استراتژیک در ایران پس از انقلاب اسلامی: استقلال‌خواهی انقلابی در برابر پیوندگرایی بین‌المللی
سامان رحیمی نیا
4
تقابل میان جبهه مقاومت و شبکه حامی-پیرو آمریکا و تاثیر آن بر آینده خاورمیانه
محبوبه عباسقلی نیاورانی
5
بررسی مقایسه ای گروه های تروریستی اسلام گرا(مطالعه ی موردی؛داعش با جبهه النصره)
سیامک یزدانی
6
بررسی تطبیقی جایگاه افغانستان در سیاست خارجی ایران و ترکیه در سال های (2003 الی 2021)
میراحمد صارم
7
نقش کمک های خارجی بر فساد سیاسی و اقتصادی در افغانستان (2001-2021)
عزیزالرحمن نذیرپور
داوری در کنفرانس‌ها
#
عناوین کنفرانس‌ها
تاریخ همکارى و توضیحات
1
داورعلمی اولين جشنواره رسانه و محيط زيست" سازمان حفاظت محيط زيست ايران"
آذر 1389
گزارش های علمی - تخصصی
#
عنوان گزارش
موضوع گزارش
مولف
همکاران
تاریخ ارایه
سازمان سفارش دهنده
1
نشست علمی
شرکت، سخنرانی و نقد از منظر رهیافت سیاسی در نشست علمی نقد رمان «معشوق داعشی» با عنوان «عشق و ستیز و باور»
احمدرضا بردبار
1397/3/1
مرکز پژوهشی زبان و ادبیات فارسی بهار، دانشگاه خوارزمی
2
نشست علمی
شرکت، سخنرانی و نقد علمی از منظر رهیافت سیاسی در نشست علمی نقددفاع مقدس در آیینه ادبیات داستانی با عنوان«عشق در منطقه ممنوع»
احمدرضا بردبار
1397/7/25
مرکز پژوهش زبان و ادبیات فارسی بهار؛ دانشگاه خوارزمی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
مقاله، اصول تربیت سیاسی در صحیفه سجادیه ، فصل نامه علمی- پژو هشی، پژوهش های راهبردی سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی
بهمن ماه 1393
2
مقاله، بحران سوريه و امنيت ملي ايران از دیدگاه نظریه موازنه تهدید، فصل نامه علمی- پژوهشی، پژوهش های راهبردی سیاست، دانشگاه علامه ط
اردیبهشت ماه 1394
3
مقاله، بررسی زمینه های گذار از رفرمیسم (اصلاح گرایی) به رادیکالیزم طی دهه های 1340 و 1350 شمسی در ایران،فصل نامه علمی- پژوهشی، پژوهش
خردادماه 1394
4
مقاله، دلایل و پیامدهای بازگشایی مجدد پایگاه نیروی دریایی انگلیس در بحرین، فصل نامه علمی- پژوهشی، پژوهش های راهبردی سیاست، دانشگاه عل
مرداد ماه 1394
5
مقاله، تحلیلی از موانع روابط ایران و شوراي همكاري خليج فارس، فصل نامه علمی- پژوهشی، پژوهش های راهبردی سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی
مرداد ماه 1394
6
مقاله، نقش بریتانیا در استمرار نظام سلطه به رهبری ایالات متحده در قرن 21، فصل نامه علمی- پژوهشی، پژوهش های راهبردی سیاست، دانشگاه علامه
آذر ماه 1395
7
مقاله، بررسی سیاست های منطقه ای ایران و عربستان در خاورمیانه در چارچوب نظریه بازی ها، فصل نامه علمی- پژوهشی، مطالعات راهبردی بسیج
1394
8
مقاله، رویکردی جامعه شناختی به جنبش اجتماعی سیاهان آمریکا، فصل نامه علمی- پژوهشی، مطالعات راهبردی بسیج
1394
9
مقاله، مهاجرپذیری تحصیلی و هویت در جمهوری اسلامی ایران، فصل نامه علمی- پژوهشی، مطالعات راهبردی بسیج
1394
10
مقاله، نقش تروریسم ورزشی در پیشبرد اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی، فصل نامه علمی- پژوهشی، مطالعات راهبردی بسیج
1394
11
مقاله، سیاست‌خارجی آمریکا و شکل‌دهی نظم‌های جدید امنیتی در خاورمیانه در پرتو تحولات انقلابی در کشورهای عربی، فصل نامه علمی- پژوهشی، مطالع
1394
12
مقاله، چالش سیاسی تروریسم و کانادا: مطالعه موردی روابط کانادا با ایران، فصل نامه علمی- پژوهشی، مطالعات راهبردی بسیج
1395
دروس ترم جاری
502 - سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر مسایل استراتژی منطقه و جهان - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
505 - سمینار جنبشهای اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آنها - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
505 - سمینار جنبشهای اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آنها - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
502 - سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر مسایل استراتژی منطقه و جهان - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
327 - کلیات حقوق اساسی - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
342 - جنبش های اسلامی معاصر - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
218 - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
218 - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00