توصیف مختصر
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی. متخصص اندیشه سیاسی در اسلام و فلسفه سیاسی تطبیقی
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکترا
تربیت مدرس
تهران
ایران
1387
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
1
فرانسه
خوب
خوب
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
فلسفه سیاسی
2
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و جهان اسلام
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
T
T
T
تکمیل شده
T
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
سینمای قهرمانی هالیوود پس از حادثه ی یازده سپتامبر
مهدی سبز
2
آزادی در نظریه ی مردم سالاری دینی
حبیب اله حسن خانلو
3
تحلیل الگو انتحابات در ایران
مجتبی میری
4
علل و پیامدهای فرار مغزها در ایران 93-1383
حسن وقوفی
5
بررسی نظریه ملت و داده های آن از دیدگاه پان ترکیسم در ایران
میرمحمد حسینی سفیدان جدید
6
تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر سینمای مقاومت؛ مطالعه موردی فلسطین
محمودرضا فرقانی ورنوسفادرانی
7
جایگاه مدل چندزبانگی رسمی در چارچوب نظریه شهروندی چند فرهنگی لیبرالی (مطالعه موردی کردستان ایران)
رقیب انجوی
8
عنوان ایدئولوژی واتوپیا در اندیشه عبدالرحیم طالبوف
فرید اشرفی
9
بررسی تطبیقی آرا و نظرات ادوارد سعید و میشل فوکو در باب قدرت و ساز و کارهای آن
احسان علینی
10
افسون زدایی از سیاست در ایران بعد از انقلاب اسلامی(مطالعه موردی سیاست های داخلی و خارجی دولت نهم و دهم)
ماهره کوه نوردشکاری
11
دین در حوزه ی عمومی و سیاست؛ مقایسه ی دیدگاه هابرماس و فوکو
محمد پیروزی
12
بازنمایی شکاف دولت-ملت در سینمای ایران؛ بررسی مقایسه ای دهه پنجاه و هفتاد
موسی حسن وندقوجه بکلو
13
بنیاد گرایی اسلامی و نسبت آن با مدرنیته، بررسی انتقادی آثار اولیویه روآ
فرشته مرادی راغب
14
اندیشه سیاسی ایرانشهری، ایدئولوژی و تخیل
سیدنوید کله رودی
15
ارزیابی الگوی فدرالیسم با تاکید بر مساله تنوع قومی
رضا قاسمی
16
مبانی و حدود اختیار فقیه در فقه مشروطه : با تاکید بر اندیشه علامه محمد حسین نائینی
علیرضا زارعی
17
بازشناسی ریشه‌های شیعه‌گرایانه شکل‌گیری دولت مدرن در ایران؛ مقایسه مفهوم امر سیاسی در گفتمان صفویه و تجددگرایان
شاهین زینعلی
18
مفهوم امر سیاسی در اندیشه آلن بدیو
سعید سنائی فر
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
پژوهش سیاست نظری
2
پژوهشنامه علوم سیاسی
دروس ترم جاری
808 - اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
552 - فقه سیاسی: اصول ، مبانی و تحولات تاریخی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
555 - اندیشه های سیاسی کلاسیک در غرب - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
552 - فقه سیاسی: اصول ، مبانی و تحولات تاریخی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
558 - اندیشه سیاسی ایران معاصر - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
552 - فقه سیاسی: اصول ، مبانی و تحولات تاریخی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
334 - اندیشه سیاسی در اسلام و ایران (1) - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
383 - اخلاق و سیاست - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00