توصیف مختصر
دکتر قدیر نصری
دارای دکتری علوم سیاسی گرایش  اندیشه های سیاسی از: دانشگاه تربیت مدرس 1384
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی .

 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری
تربیت مدرس
تهران
ایران
1384
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
کامل
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
علوم سیاسی - اندیشه های سیاسی
1380
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
منابع و موانع فکر و عمل بنیادگرایانه در اندیشه سیدحسین نصر و قطب
مهدی خضریان
2
بررسی مقایسه ای مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی میشل فوکو و یورگن ها برماس
راضیه حسنی
3
تحلیل انتقادی آرائ اسلاوی ژیژک در باب سلطه و رهایی
کیانوش دل زنده
4
تاثیر تحولات سیاسی جهان عرب در سال 2011 بر قابلیت های بازیگری ایران و عربستان
علی خواجوندساس
5
بررسی نسبت بین عقلانیت و قدرت در اندیشه وبر
نسرین کریمی نقلانی
6
زمینه ها و دشواریهای بازتولید مرد سالاری و الزامات سیاسی آن
شهیده کریمی فیروزجایی
7
تحلیل نظری دمکراسی و فناوری رسانه ای
کیانوش پای فرد
8
جایگاه زن در تدارک عرصه عمومی درفلسفه سیاسی
حمدالله حاصلی مفرد
9
بنیادهای نیچه ای فلسفه سیاسی میشل فوکو
ارمان سلیمی
10
وزن رسانه های نوین در تغییر حکمرانی :با تمرکز بر تونس و مصر
نیلوفر قاسمی نژادرایینی
11
منابع و موانع جنبشهای جدید اجتماعی در سپهر جهانی شدن
شهرام خزایی
12
ریشه های پسا صهیونیسم درجامعه اسراییل
مجید خسروی زاده
13
مستندات
مهدی قربانی
14
دین خوبی و حقوق بشر تاملی انتقادی
یاسر میرزائی
15
اسلامی سازی علوم اجتماعی از نظریه تاعمل
مجید خانی
16
خطوط تفاهم و تزاحم اسلام سیاسی و اجتماعی باتمرکز برمصر پسامبارک
احسان ولی اللهی
17
سیاسی شدن اسلام و ثبات نظام سیاسی مطالعه موردی جمهوری اذرباییجان پس از فروپاشی جماهیر شوروی
مهدی اعتمادی
18
ریشه ها و دلالتهای قضات از پارادایم نتیجه گرا
سهیل دمیرچی
19
امکان سنجی اسلامگرایی رادیکال درفقه سیاسی شیعه سنی با عملیلا انتحاری
مریم رضائی مظفری
20
پدیداری تروریسم تکفیری ( با تمرکز بر داعش ) و نظام اولویت های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
سیدمصطفی موسوی اصل
21
بررسی ریشه ها و عوامل رشد و تکوین سلفیسم در جنوب شرق ایران با تمرکز بر استان سیستان و بلوچستان در دهه اخیر
مسعود جمال زائی
22
وزن سیاسی اجتماعی اخوان المسلمین در جامعه امروز مصر (1395) بررسی مقایسه ای جایگاه اخوان المسلمین با سایر نیروهای سیاسی مصر
خداداد حسینی صفت
23
فهم پدیده داعش در قالب پارادایم کین توزی
علی شهبازی
24
دوستی فکری و انسجام اجتماعی
جواد جمبرجوقی
25
امکان سنجی مهاجرت گروههای سلفی تکفیری به قفقاز جنوبی
سعید مهدی زاده وقاصلو
26
نسبت دوستی فکری و همبستگی اجتماعی؛ بررسی مقایسه ای آرای دریدا و هابرماس
فهیمه عزیزالهی
27
تأامل آسیب شناختی حیات روشنفکری در آرای ادوارد سعید
ارش ارشدی
28
ایده نظم خود انگیخته بازار: تاملی بر آرای هایک و ملاحظات انتقادی کارل پولانی بر آن
سیامک مروتی
29
رسانه های نوپدید و مفهوم پساحقیقت: تأملی بر ظرفیت رهایی بخشی یا تولید انقیاد رسانه های نوپدید
زهرا فیاضی
30
خشونت ورزی به نام دین در افغانستان امروز؛ بررسی میدانی و استنتاج مبتنی بر مشاهده
عبدالمجید برهانی
31
رنج و مرارت تاریخی به مثابه سرمایه سیاسی: پژوهشی مقایسه ای میان یهودیان و کردها
کیوان بالوایه
32
تحزب سیاسی و دموکراتیزاسیون در اقلیم کردستان عراق (با تآکید بر حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان )
آرام کیخسروی
33
روزمرگی و نیهلیسم روایتی آسیب شناختی از حیات فرد مدرن
پویش پراشی
34
روند گرایشات استقلال خواهانه کردها در ایران پس از رفراندوم استقلال اقلیم کردستان
عرفان ساعدپناه
35
امنیت جامعه بنیان و امنیت ملی پایدار-مطالعه موردی ایران در چهار دهه منتهی به 1396
سعیده پالیزوان
36
الهیات خشونت در پارادایم گروه های رادیکال مذهبی_ مورد داعش
کیوان محمدی
37
"مناطق مساعد برای پدیداری حرکت های تروریستی شریعت گرا"
سیدوحیدرضا میردامادی اصفهانی
38
بنیادی نظری و ساز و کار عملی برای تحقق حکمرانی خوب در ایران امروز؛ همپارچه سازی رویه های استراتژیک
منصور انصاری
39
بنیاد گرایی اسلامی و نسبت آن با مدرنیته، بررسی انتقادی آثار اولیویه روآ
فرشته مرادی راغب
40
نگاه عارفانه به امرسیاسی ، منبع خودآیینی یا مانع خودآیینی
الهام اویسی
41
ظرفیت ها و امکانات مفهومی/اجرایی علم سیاست برای فهم و حل معادله کین توزی/خشونت
زهرا مطیعی
42
تاریخ مفهومی به مثابه الگویی روش شناختی برای سیاست شناسی؛ با تمرکز بر تحول مفهوم وزیر در ایران
محسن فیض اللهی
43
مسئله‌مند شدن جامعه؛ واکاوی و ارزیابی انگاره های ناظر به همبستگی و گسیختگی اجتماعی در ایران(1399_1379)
هادی سلیمانی قره گل
44
مسئله‌مند شدن جامعه؛ واکاوی و ارزیابی انگاره های ناظر به همبستگی و گسیختگی اجتماعی در ایران
هادی سلیمانی قره گل
45
مسئل? هولوکاست و تثبیتِ حافظه تاریخی یهودی‌ها؛ با تمرکز بر ادبیات سیاسی منتخبِ منتشر شده در نیمه دوم قرن بیستم در اسراییل
سارا متقی
46
مثلث معارضه در سوریه : روایت و سنجش اعتبار و قدرت معارضین سه گانه در سوریه
سجاد شیرمحمدی
47
مسئله هولوکاست و تثبیت حافظه تاریخی یهودی‌ها؛ با تمرکز بر ادبیات سیاسی منتخب منتشر شده در نیمه دوم قرن بیستم در اسراییل
سارا متقی
48
دلایل و ساز وکار های باز خیزی طالبان در افغانستان؛ با تمرکز بر خاستگاه و پایگاه اجتماعی / فرهنگی گروه طالبان
سیدکفایت الله ندیم سادات
49
»اندیشه سیاسی و بحران زیست محیطی : ظرفیت اندیشه سیاسیبرای درک و درمان بحران در محیط زیست«
صفر محمود
دروس ترم جاری
807 - اندیشه سیاسی در غرب - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
555 - اندیشه های سیاسی کلاسیک در غرب - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
576 - سیاست و حکومت در خاورمیانه معاصر - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
555 - اندیشه های سیاسی کلاسیک در غرب - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
555 - اندیشه های سیاسی کلاسیک در غرب - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
564 - سیاست و هویت - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
557 - اندیشه سیاسی معاصر غرب - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
336 - اندیشه سیاسی در غرب (1) - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00