توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
دانشگاه شاهد
1393/04/23
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ارائه مدل ساختاری کمال گرایی بر اساس تنظیم هیجان، اجتناب تجربه گرایانه، افکار تکرار شونده منفی و عدم تحمل بلا تکلیفی
نرگس نقوی سنجانی
2
بررسی نقش عوامل شناختی، رفتاری و هیجانی پیش بینی کننده استفاده آسیب رسان از اینترنت دانشجویان
نسرین فغانی زنده دل ثابت
3
پیش­بینی اهمال‌کاری بر اساس مؤلفه‌های انعطاف­پذیری روان‌شناختی، آمیختگی شناختی و ارزش‌های شخصی
مژگان نیری پور
4
بررسی نقش تشخیصی و فراتشخیصی ابعاد چندگانه تحمل پریشانی در اختلال افسردگی اساسی ، اختلال اضطراب فراگیر و اختلال استرس پس از سانحه
هنگامه علی مددی
5
بررسی نقش واسطه ائی باورهای فراشناختی ، انعطاف پذیری شناختی و افکار تکرار شونده منفی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با اضطراب و افسردگی
شهرناز حسین پناه
6
مدل فراتشخیصی پریشانی روان شناختی (افسردگی و اضطراب) در دانشجویان نقش طرحواره های هیجانی، تاب آوری و انعطاف پذیری شناختی
آرمیتا فروتن
7
" ارزیابی مدل بسط یافته کیفیت زندگی وابسته به سلامت در بیماران عروق کرونری و اثربخشی اولیه مداخله مبتنی بر آن "
فاطمه دایمی
8
نطباق و بررسی اثر بخشی درمان وجود ودرمان شناختی مبتنی بر توجه آگاهی در پریشانی روان شناختی انعطاف پذیری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه
محمد مهدی اسماعیل زاده پوریا
9
بررسی اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری در انعطاف پذیری روانشناختی و هیجانی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی
سهیلا تیمورپورمزرعه شیخ
10
مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارودرمانی و درمان کوتاه شده ذهن آگاهی با دارودرمانی در علائم اختلال میگرن، کیفیت خواب و کیفیت زندگی با توجه به نقش مولفه های حساسیت اضطرابی و پذیرش تجارب درونی
حسین حسین پور
11
مدل فراتشخیصی افسردگی و اضطراب: نقش عاطفه منفی، بد تنظیمی هیجانی، افکار تکرار شونده منفی و بی اعتبار سازی هیجانی
فراز عطار
12
مدل فراتشخیصی رفتارهای پرخطر در نوجوانان: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی هیجانی و نشانگان شناختی توجهی
فرحناز قربانزاده کیوانی
13
رابطه ساختاری اختلال بدریخت انگاری بدن با طرحواره های ناسازگار اولیه و بی اعتبار سازی هیجانی ادارک شده با تاکید برنقش واسطه‌ای فراشناخت، تصویر بدن و تحمل پریشانی
فاطمه خوشینی
14
ارزیابی مدل اصلاح شده اطلاعات انگیزش - مهارت در جمعیت ایرانی طرای و تعیین اثر بخشی پروتکل مبتنی بر مدل در ...
محمدمهدی اسدی ساغندی
15
بررسی مکانیسم اثر درمان شناختی - رفتاری کلاسیک با درمان مبتنی بر کار آمد هیجان در سازگاری روانشناختی زنان مبتلا به سرطان بر اساس نقش انعطاف پذیری هیجانی و شناختی ، عمل مبتنی بر ارزش ها و ادراک بیماری
مریم مظلوم
16
مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی شناختی کلاسیک و خود شفقت در پریشانی روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوربازیس باتوجه به انعطاف پذیری شناختی و راهبردهای فرایندی تنظیم هیجان
اعظم اعرابی کرسگانی
17
نقش میانجی یا تعدیل کنندگی فراشناخت های مرتبط با خواب ، تنظیم هیجان وسبک شناختی بافنده درارتباط بین روان رنجوری وکیفیت خواب دردانشجویان
الهه زمانی
18
طراحی مدل فراتشخیصس در نشانه های پرخوری و بررسی اثر بخشی اولیه پروتکل مبتنی بر آن
هانیه الستی
19
مدل یابی خودمدیریتی بیماری دیابت در نوجوانان و طراحی مقدماتی پروتکل مبتنی بر آن
پرستو امیری
20
رابطه ساختاری پریشانی ناشی از پایان دادن به رابطه عاطفی با علائم افسردگی: با تاکید بر نقش واسطه ای یا تعدیلگری خودبخششی، خودشفقتی و نگرش به روابط گذشته و آینده
محمد سیداوی
21
نقش تشخیصی ابعاد چندگانه تحمل پریشانی،فراشناخت،هیجان خواهی و بی نظمی اجتماعی ادراک شده در مصرف کنندگان متاآمفتامین،تریاک و الکل
مائده شاه بهرامی
22
رابطه ساختاری ابعاد سرشت ومنش با باورهای ناکارآمد مرتبط با وسواس در نوجوانان، نقش تعدیل کننده ابعاد فرزندپروری والدین
مهسا رحیم پور
23
نقش تشخیصی طرحواره های ناسازگار اولیه ، دشواری در تنظیم هیجان ، عدم تحمل پریشانی و بی اعتبارسازی هیجانی ادراک شده در افراد دچار اختلال شخصیت مرزی، اختلال افسردگی اساسی، اختلال دوقطبی
طناز عالی پور
24
بررسی مکانیسم تغییر درمان شناختی رفتاری کلاسیک (CBT) و پارادایم نوشتن ابزاری (EWP)؛ در کیفیت زندگی، عملکرد سیستم ایمنی و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)، با توجه میانجی‌گری نشخوار فکری، تنظیم هیجان و انعطاف پذیری هیجانی.
فاطمه معین الغربایی
25
مفهوم سازی راهبردهای تنظیم هیجان در مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان
مرضیه مهاجری تهرانی
26
ارتباط ساختاری طرحواره‌‌های هیجانی با اختلال‌‌های هیجانی در جمعیت بالینی: نقش میانجی تحمل پریشانی چندبعدی
ساره رضازاده میرصادقی
27
مدل تحلیل تشخیصی اعتیاد دارویی (وابستگی به ماریجوانا) با اعتیاد رفتاری(استفاده آسیب رسان از اینترنت) بر اساسمؤلفه های شناختی، هیجانی و روانی اجتماعی
محمدحسین بهادری
28
مدل ساختاری تاب آوری در ارتباط با انعطاف پذیری روان شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی معنوی با تاکید بر نقش واسطه ای تنظیم هیجان
درنا نژادفرد لرستانی
29
روابط ساختاری رفتارهای مرتبط با سلامت قلب در جمعیت عمومی و ارزیابی مقدماتی مداخله مبتنی بر مدل در واکنش-های قلبی عروقی، رفتارهای مرتبط با سلامت قلب، تنظیم هیجان و خودشفقتی
احمد امیری پیجاکلایی
30
مدل ساختاری سایبرکندریا بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، فراشناخت‌ها و سوگیری‌های شناختی مرتبط با سلامت و بد تنظیمی هیجانی: طراحی و ارزیابی پروتکل مبتنی بر مدل
محمد نصیری
31
طراحی مدل فراتشخیصی در نشانه های پرخوری و بررسی اثر بخشی اولیه پروتکل مبتنی بر آن
هانیه الستی
32
ارتباط ساختاری معنویت با رشد پس از آسیب: بررسی نقش میانجی تنظیم هیجان، خود شفقتی و انعطاف پذیری روانشناختی
زهرا پائیزی
33
رابطه ساختاری کمال گرایی با افکار خودکشی: نقش میانجی ابعاد تحمل پریشانی و نشخوار تحلیلی
شکیبا زینلی زاده
34
ارتباط ساختاری ابعاد چندگانه تحمل پریشانی و فراشناخت ها با رفتارهای ایمنی بخش در اضطراب سلامتی؛ میانجی گری افکار تکرار شونده منفی و بدتنظیمی هیجان
زینب شهاب زاده
35
مدل ساختاری سایبرکندریا بر اساس ویژگی های شخصیتی، فراشناخت ها و سوگیری های شناختی مرتبط با سلامت و بد تنظیمی هیجان: طراحی و ارزیابی پروتکل مبتنی بر مدل
محمد نصیری
36
نقش تشخیصی شاخص های هیجانی،شناختی و بین فردی رورشاخ در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی،اسکیزوافکتیو و دوقطبی نوع یک:تحلیل تابع شناختی
احسان غفوری
37
تاثیر القای استرس بر واکنش های قلبی_عروقی، کنترل شناختی، سوگیری توجه و عاطفه مثبت و منفی در نوجوانان دختر با نگاه به سطوح خیال‌پردازی ناسازگار
محدثه رفیع پوریزدی
38
بررسی نقش واسطه‌ای ادراک‌ زمان و تمرکز مفرط در ارتباط بین اهمال‌کاری و خیال‌پردازی سازش‌نایافته در بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- نقص‌توجه
زهره مروی
39
پیش بینی کننده های شناختی،فراشناختی،انگیزشی،و هیجانی_ شدت استفاده آسیب رسان از بازی های ویدیویی آنلاین_ در افراد وابسته به بازی های آنلاین
نیما محمدعلیها
40
روابط ساختاری اختلال استرس پس از سانحه پیچیده و تجربه خشونت شریک صمیمی با ولع مصرف زنان وابسته شیشه : نقش میانجی باورهای فراشناختی مرتبط با تفکر هوس و حمایت اجتماعی ادراک شده
رویا فروتن
دروس ترم جاری
890 - آسیب شناسی روانی با تاکید بر فرهنگ - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
697 - کارورزی (روانشناسی بالینی) - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
697 - کارورزی (روانشناسی بالینی) - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
895 - روشهای نوین درمانهای شناختی-رفتاری - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
908 - کارورزی بالینی 1 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
908 - کارورزی بالینی 1 - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
908 - کارورزی بالینی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
908 - کارورزی بالینی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
908 - کارورزی بالینی 1 - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
908 - کارورزی بالینی 1 - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
891 - روش های ارزیابی در روانشناسی بالینی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
889 - مداخلات روان شناختی در آسیب های نوپدید - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
889 - مداخلات روان شناختی در آسیب های نوپدید - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
756 - مداخلات روانشناختی در آسیب های نوپدید - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
791 - آسیب شناسی روانی تحولی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
799 - مداخلات شناختی- رفتاری - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
108 - اصول روانشناسی بالینی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
100 - روان شناسی اجتماعی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00