توصیف مختصر

دیپلم:
ریاضی فیزیک

کارشناسی:
فيزيك(دانشگاه بوعلی سینا)

 
کارشناسی ارشد:

تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت(دانشگاه خوارزمی)

 
دکترا:

فلسفه تعليم و تربيت(دانشگاه خوارزمی)

فرصت مطالعاتی:
تحقیق درباره فلسفه یادگیری الکترونیکی(دانشگاه تکنولوژی دلفت، هلند)

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
بوعلی سینا
همدان
ایران
2
کارشناسی ارشد
خوارزمی
تهران
ایران
3
دکتری
خوارزمی
تهران
ایران
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مدرس کارگاه های نسل نو یادگیری الکترونیکی
1394
2
مدرس کارگاه های ابزارها و فنون وب برای مدیریت یادگیری و تدریس
1395
3
مدرس کارگاه های ارتباط موثر در حرفه معلمی
1396
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
زمینه اصلی تحقیقاتی من نسبت فلسفه فاوا و آموزش می باشد.
1384
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
I
I
I
تکمیل شده
I
2
تدوین و اعتباریابی الگویی عصب شناختی/کل نگر برای مدیریت یادگیری برخط
سعید ضرغامی همراه
تکمیل شده
1400
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
روش آموزش شیمی
پروین بازقندی
2
hjhh
کبری احمدوند
3
تلحلیل معرفت شناسانه ی خلاقیت واستنتاج اصول پرورش خلاقیت برای فرایند تدریس
نعیمه ریاضی
4
بررسی نقش فناوری اطلاعات در تعلیم وتربیت از نظر فیلسوفان پست مدرن
جواد نورمحمدی
5
بررسی نسبت دموکراسی و تربیت از دیدگاه نظریه پردازان انتقادی
مظفر امیدی
6
تبیین فلسفه عدالت تربیتی بر مبنای واکاوی ونقد نضریه عدالت و اشاره های آن برای برای نظام آموزشی ایران
بهبود یاری قلی
7
تحلیل و بررسی تطبیقی اندیشه ای تربیتی دیویی و اندیشه ای دریدابربنیادالگوی برنامه درسی آکر
وحیده مرادیان محمدیه
8
بررسی فلسفی فردیت واصالت ونقش اینترنت در نسبت با آن در آموزش عالی
روح اله مظفری پور
9
بررسی فلسفه ذهن از منظر کارکردگرایی و اشاره های آن برای روش تدریس و شیوه ارزشیابی
سینا ترکاشوند
10
بررسی مولفه های تربیت دموکراتیک از منظر نو عملگرایی و نقش فناوری اطلاعات در گسترش آن
عبدالجلیل ارازی
11
چیستی علم وچگونگی آموزش آن بر بنیاد تبیین مفهوم آیه بودن عالم
نوید خلعتبری
12
بررسی فلسفه فناوری اطلاعات در تربیت از دیدگاه نظریه پردازان معاصر انتقادی تعلیم وتربیت با تاکید بربرنامه درسی پنهان
نصیبه تاری
13
بررسی فلسفه زیست شناسی با تاکید بر نظریه تکامل و کاربردهای آن در روشهای تدریس و ارزشیابی درس زیست شناسی
فاطمه بندلی زاده
14
بررسی فلسفه هدایت تحصیلی بر بنیاد دیدگاه های فیلسوفان هستی
غلامرضا ماهروبختیاری
15
بررسی تحلیلی ارتباط بین نظریه و عمل تربیتی با تاکید بر سیاست های تربیتی
زهرا حیرانی
16
واکاوی مولفه های تربیت هنرمندانه بر اساس رهیافت هایی از دیدگاه نوعمل گرایی ریچارد رورتی
محمدمهدی سحری
17
نبیین تربیت هنری با تاکید بر نقش موسیقی بر مبنای دیدگاه شفلر
مریم ربیعی جیلدانی
18
تبیین مبانی واهداف هنری براساس فلسفه اگزیستانسیالیستی سازتر
حمیده دهقانی فیروزابادی
19
بررسی فلسفه علوم انسانی از دیدگاه رئالیزم انتقادی و تدوین الگویی برای دانش پژ وهی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت
افسانه زارعی ده باغی
20
تحلیل بایسته های معرفت شناختی باور و نقش تفکر انتقادی در آن به منظور طراحی الگوی آموزش اخلاق باور
فرامرز محمدی پویا
21
تحلیل شناخت شناسانه آموزش فنی و حرفه ای با تاکید بر دیدگاه رفتارگرایانه رایل
محسن بهلولی فسخودی
22
استنباط فلسفه آموزش علوم تجربی بر بنیاد فلسفه علم بر آمده از نظریه پیچیدگی
پروین بازقندی
23
نقد مفهوم های آزادی فراگیران و دانش بدون مرز در آموزش های مجازی برمبنای اندیشه های فوکو درباره پیوند دانش و قدرت
محسن نوروزی
24
بررسی روابط بین استاد و دانشجو و ساخت شکنیآن در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهدی یوسفی
25
تبیین رابطه هوشمند سازی مدارس و فلسفه از منظر دن آیدی
سیدرضا جارچی
26
تبیین جایگاه آموزش آنلاین در تربیت منش در آموزش عالی با تاکید بر دیدگاه سازه گاریی اجتماعی
امیر مرادی
27
تبیین دلالت های رئالیسم استعلایی باسکار برای برنامه درسی آموزش علوم دوره ابتدایی
یونس امیراحمدی
28
تحلیل پساساختارگرایانه ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر در فرایند یادگیری الکترونیک با تاکید بر آراء دلوز
نصیبه تاری
29
تحلیل نقش و جایگاه معلم و فراگیر در یادگیری معکوس بر اساس نقش واسطه‌ای فاوا در رویکرد پساپدیدارشناسی
اکرم شوشتری
30
تبیین نقش آموزش موسیقی در رشد خردمندی مبتنی بر اندیشه‌های آرتور شوپنهاور
رضا اقاخانی
31
تبیین الگوی مفهومی تربیت جنسی در فضای مجازی بر بنیادریکرد فلسفه برای کودکان
زینب بیرانوند
32
بررسی تحلیلی ارتباط میان نظریه و عمل تربیتی در آموزش و پرورش تربیتی غیر رسمی
زهرا حیرانی
33
تبیین فلسفه پرورش تفکر مراقبتی درفضای مجازی بر بنیاد فلسفه طبیعی ،فرهنگی و چند ارزشی فناوری
هاجر کوهی اصفهانی
34
بررسی مفهوم هتروتوپیای سایبری در آموزش با ریوکرد تحلیل گفتمان فوکویی
سونیا خدابخش کهرلایی
35
پرورش تفکر انتقادی در فضای مجازی با رویکرد پدیدار شناختی
فاطمه جعفری کرهرودی
36
تحلیل مولفه های فلسفی یادگیری تفکر بر بنیان نورو فلسفه به منصور آموزش ریاضیات ارائه مدل نورو پراگماتیسمی جهت آموزش ریاضیات
اعظم طاهرخانی
37
پیشنهاد چارچوبی برای تربیت شهروندی کودکان مهاجر افغان مدارس ایران بر اساس بنیاد فلسفه برای کودکان
مینو غلامحسین
38
واکاوی هستی شناسانه رویکردهای مختلف در فلسفه زندگانی به منظور ترسیم اهداف تعلیم وتربیت
مژگان کرد
39
ساخت شکنی مولفه های کلاس درس معکوس با توجه به اندیشه ژاک ...
پرویز بیات
40
تحلیل مولفه های فلسفی یادگیری تفکر ریاضیاتی بر بنیان نورو فلسفه
اعظم طاهرخانی
41
تعیین الگوی مفهومی تربیت جنسی در فضای مجازی بربنیادرویکرد فلسفه برای کودکان
زینب بیرانوند
42
بررسی نقش بدن در ادراک در آموزش مجازی در مقایسه با آموزش چهره به چهره با نگاه پساپدیدارشناسانه
فهیمه خوشخو
43
روایت ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی ، ورودی1399،از آموزش برخط
لیلا نمازی کلش
44
بررسی نقش موک ها در جهانی بومی شدن آموزش با نظر بر آرای - رابرتسون
عاطفه اسدی کرم
45
روایت نگاری فلسفه آموزش مجازی براساس تجربه معلمان ابتدایی منطقه 3 کرج در دوران کرونا و پس از کرونا
ثریا جلیلیان
دروس ترم جاری
724 - روش های تحقیق - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
722 - مربیان بزرگ - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
516 - فلسفه علم و روش شناسی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
516 - فلسفه علم و روش شناسی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
715 - منطق قدیم وجدید - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
736 - فلسفه و اخلاق در فناوری - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
736 - فلسفه و اخلاق در فناوری - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
715 - منطق قدیم وجدید - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
289 - منطق - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
289 - منطق - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
280 - آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00