توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی مکانیک
دانشگاه علم وصنعت ایران
1384/06/31
2
کارشناسی
دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران
ایران
84/6/31
3
کارشناسی ارشد
دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران
ایران
86/11/25
4
دکتری
دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران
ایران
91/6/26
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مکانيک شکست تحليلي و آزمايشگاهي
2
بررسي عددي مسايل سازه اي و حرارتي
3
بررسي پديده هاي با نرخ کرنش بالا
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
بررسی شکست دینامیکی قطعات سنگیِ ترک‌دار با در نظر گرفتن اثرات اندازه
جواد اکبردوست
تکمیل شده
1394
2
Dynamic fracture investigation of rocks by considering the effect of the specimen size
Javad Akbardoost
تکمیل شده
2015
3
محاسبه پارامترهای نوک ترک برای قطعات دایره‌ای شکل تحت بارگذاری مرکب
جواد اکبردوست
تکمیل شده
1393
4
Calculation of the crack tip parameters for disk-type specimens subjected to mixed mode loading
Javad Akbardoost
تکمیل شده
2014
5
شبیه سازی رفتار دینامیکی پرتابه درون قبضه
جواد اکبردوست
تکمیل شده
1395
6
شبیه سازی رفتار دینامیکی پرتابه
جواد اکبردوست
تکمیل شده
1395
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی اثرات اندازه در تخمین مسیر رشد ترک در مواد شبه ترد
امیر راستین شندی
2
بررسی مسیر رشد شکست در قطعات شیار دار تحت بارگذاری مود ترکیبی
سیدمحمدحسین مهاجرانی
3
تحلیل اثرات هندسه در شکست بتن تحت بار مود یک
محمدحسین محمدپور مطلق ازما
4
بررسی رفتار فشاری رزین اپوکسی تقویت شده با نانولوله کربنی در نرخ کرنش‌های متوسط
محمد امدادی درابی
5
بررسی اثرات اندازه در استحکام شکست شیارهای U شکل تحت بارگذاری مود I خالص
حمیدرضا قدیریان
6
بررسی شکست قطعات شیاردار v شکل در بارگذاری مد یک خالص با در نظر گرفتن اثرات ابعاد قطعه
علیرضا ژاله
7
بررسی اثرات اندازه در مقاومت شکست قطعات شیاردار U شکل تحت بارگذاری ترکیبی I/II
مصطفی مصباح
8
بررسی رفتار کششی رزین حاوی نانولوله های کربنی تحت نرخ کرنش های متوسط
حسین روح اله پور
9
بررسی اثرات اندازه در چقرمگی شکست مواد استخوانی
رضا امیرافشاری
10
مدلسازی دینامیکی حرکت پرتابه ها در داخل لوله
علی معصومی
11
بررسی اثرات اندازه در شکست قطعات ترک دار تحت بارگذاری مود 3 خالص
جمال بیدادی
12
بررسی تنش اطراف ترک در محیط ارتوتروپیک
امید محسن زاده کیاه آبادی
13
بررسی اثرات پساب تصفیه شده بر روی چقرمگی شکست مواد بتنی
فهیمه سادات پیغمبرزاده
14
بررسی شکست ترد اجسام ترک دار در حالت بارگذاری فشاری-برشی
مهسا طهماسبی
15
مطالعه بررسی اثر پساب ناشی از شستشوی کامیون های بتن و بچینگ پلانت بر روی چقرمگی شکست و شکل پذیری بتن معمولی و بتن الیافی و مقایسه آن با یکدیگر
مریم تقی زاده
16
بررسی اثرات ماسه ریخته گری بازیافتی بر میزان چقرمگی شکست بتن
مریم اصلانی قاسم ابادیان
17
بررسی مسیر رشد شکست در قطعات شیاردارU شکل سنگی تحت بارگذاری مود ترکیبی I/II .
لیلی صفری
18
محاسبه ضرایب جملات بسط تنش اطراف ترک در مواد ارتوتروپیک
محمدجواد جعفری افضل
19
بررسی شکست مواد اورتوتروپیک با استفاده از یک معیار انرژی پایه تحت بارگذاری مود ترکیبی I و II
حسین علی محمدی
20
مطالعه اثر COD های فاضلاب‌خانگی در مقاومت مکانیکی و دوام بتن خود تراکم
الهام جهاندیده
21
بررسی شکست قطعات شیاردار V شکل نوک گرد سنگی تحت بارمرکب I/II
حمیدرضا شیبانی
22
بررسی شکست قطعات سنگی با شیار U شکل تحت بارگذاری فشاری - برشی
پرهام مکوندی
23
بررسی شکست قطعات شیاردارU شکل سنگی تحت بار گذاری مختلطI/II با معیارSED
نگاره گودرزی
24
بررسی شکست قطعات شیاردار V شکل نوک تیز سنگی تحت بارمرکب I/II
علی عرب نیا
دروس ترم جاری
503 - مکانیک محیط پیوسته (I) - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
503 - مکانیک محیط پیوسته (I) - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
503 - مکانیک محیط پیوسته (I) - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
503 - مکانیک محیط پیوسته (I) - روز: چهار شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
503 - مکانیک محیط پیوسته (I) - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
503 - مکانیک محیط پیوسته (I) - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
503 - مکانیک محیط پیوسته (I) - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
503 - مکانیک محیط پیوسته (I) - روز: چهار شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
008 - کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
008 - کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
008 - کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی - روز: چهار شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
008 - کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
008 - کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی - روز: شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:00
008 - کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی - روز: دو شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:00
008 - کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی - روز: چهار شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:30
008 - کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی - روز: دو شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:00
008 - کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی - روز: چهار شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:30
008 - کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی - روز: چهار شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
008 - کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی - روز: شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:00